خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : عالم‌ مثال‌، مرتبه‌اي‌ از وجود است‌ كه‌ ميان‌ عالم‌ عقلي‌ و عالم‌ ماده‌ قرار گرفته‌ است‌. از نظر مشايين‌، اين‌ عالم‌ آخرين‌ عالم‌ از عقول‌ طولي‌ است‌ (به‌ نام‌ عقل‌ فعال‌) اما از نظر اشراقيين‌، اين‌ عالم‌ را بعضي‌ از عقول‌ عرضي‌ به‌ وجود آورده‌اند.     ::    دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.     ::    نيچه‌ : ابرمرد، انساني‌ است‌ كه‌ بر خود چيره‌ است‌؛ و آن‌ انسان‌ پر هيجاني‌ است‌ كه‌ بر احساس‌ و هيجانهاي‌ خود پيروز شده‌ است‌.    ::    دكارت‌ : ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌.     ::    هراكليت‌ : دهر كودكي‌ است‌ كه‌ نرد مي‌بازد؛ پادشاهي‌ يك‌ كودك‌!     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : درباره‌ چيزهاي‌ ناديدني‌، تنها خدايان‌ بينش‌ واقعي‌ دارند، اما انسانها فقط‌ از روي‌ نشانه‌ها مي‌توانند داوري‌ كنند.     ::    نيچه‌ : همسايه‌ي‌ ما، همسايه‌ي‌ ما نيست‌، همسايه‌ي‌ همسايه‌ي‌ ماست‌. هر ملت‌ چنين‌ مي‌انديشد.     ::    هراكليت‌ : چشمها و گوشها براي‌ آدميان‌ به‌ گواهاني‌ هستند، اگر روحهايي‌ با زبان‌ آنها بيگانه‌ دارند.
وقتی اشمالتز ذره بین دکارت را در دست گرفت!

شنبه 8 خرداد 1389

فلسفه‌ یونان از نگاه گادامر بررسی می‌شود.

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "ریشه‌های تفکر"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "کارل مارکس و فلسفه معاصر"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "دیالکتیک از منظر ارسطو"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

برگزاری نشست "معرفت‌شناسی تطبیقی"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

بررسی "فلسفه اخلاق کانت"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

بررسی "پژوهشهای فلسفی"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

انتشار " راهنمای افلاطون "

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

برگزاری نشست "هیوم و مسئله دشوار رابطه ذهن و بدن"

پنجشنبه 26 فروردين 1389

بررسی فلسفه هایدگر

پنجشنبه 26 فروردين 1389

تعامل و تأثیرات فلسفه شرق و غرب در آلبانی

پنجشنبه 26 فروردين 1389

آینده فلسفه در ییل

پنجشنبه 26 فروردين 1389

ملاقات علم و معنویت به میزبانی روز!

شنبه 8 اسفند 1388

جان لاک زیر تیغ تشریح...

شنبه 8 اسفند 1388

تار و پود اخلاق زیر دستان مایکل اسلوت!

شنبه 8 اسفند 1388

اخلاق فلورانسی

شنبه 8 اسفند 1388

"ویتگنشتاین و حکمت" بررسی می‌شود

شنبه 1 اسفند 1388

بدون عنوان

چهارشنبه 14 بهمن 1388

نیچه از نگاه یانگ

چهارشنبه 14 بهمن 1388

نشان دانشگاه دوک به السدایر مک‌اینتایر اهداء می‌شود

چهارشنبه 14 بهمن 1388

اخلاق زیر ذره بین وگینز

چهارشنبه 14 بهمن 1388

"تاریخ فلسفه مدرن از دکارت تا ویتگنشتاین" اثر جدید راجرز اسکروتن

دوشنبه 28 دي 1388

جان استوارت میل زیر تیغ فیمرتون!

دوشنبه 28 دي 1388

"میراث رالز" در آکسفورد

دوشنبه 28 دي 1388

"دوازده فیلسوف مدرن" منتشر شد

جمعه 18 دي 1388

همایش "دیدگاه کانت درباره شهود" برگزار می‌شود

جمعه 18 دي 1388

"ژان پل سارتر" منتشر شد

چهارشنبه 11 آذر 1388

بررسی دیدگاه کانت درباره شهود در دانشگاه شیکاگو

چهارشنبه 11 آذر 1388

"معرفت و خرد" اثر جدید رپل گایر

سه شنبه 10 آذر 1388


12345678910