خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : خوب‌ است‌ فضيلتي‌ كه‌ تا پيري‌ دوام‌ آورد؛ خوب‌ است‌ ايماني‌ كه‌ بيخي‌ استوار دارد؛ خوب‌ است‌ رسيدن‌ به‌ فراشناخت‌؛ خوب‌ است‌ بد نكردن‌.     ::    بودا : به‌ راه‌ قدسي‌ نرفته‌ و در جواني‌ گنجي‌ نياندوخته‌اند، كمانهاي‌ فرسوده‌ي‌ دور افكنده‌ را مانند كه‌ برگذشته‌ افسوس‌ مي‌خورند.     ::    برديايف‌ : تجربه‌گرايي‌ يعني‌ تسليم‌شدن‌ به‌ سلطه‌ي‌ جهان‌ و تاريخ‌ و انطباق‌ با انسان‌ ميان‌ مايه‌؛ و به‌ انسان‌ و آراء او، رنگ‌ اجتماعي‌ بخشيدن‌ و نابود كردن‌ شخصيّت‌ متمايز خرد.     ::    گزنوفون‌ : اگر خدا عسل‌ زرد را نساخته‌ بود، مردم‌ انجير را اكنون‌ بسي‌ شيرين‌تر مي‌يافتند.     ::    بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    بودا : به‌ كردار يكي‌ زنبور كه‌ شهد گلها را مكيده‌ مي‌رود بي‌آنكه‌ گزندي‌ به‌ رنگ‌ و بوي‌ آنها برساند، رهرو اين‌ چنين‌ از دهكده‌ دور مي‌شود.     ::    گزنوفون‌ : اگر خدا عسل‌ زرد را نساخته‌ بود، مردم‌ انجير را اكنون‌ بسي‌ شيرين‌تر مي‌يافتند.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    ويتگنشتاين‌ : راه‌ حل‌ معماي‌ زندگي‌ در مكان‌ و زمان‌، بيرون‌ از مكان‌ و زمان‌ جاي‌ دارند (اينها مسائل‌ علم‌ طبيعي‌ نيستند كه‌ ما بايد حل‌ كنيم‌).     ::    بودا : درشت‌ مگو تا نشنوي‌. راستي‌ را كه‌ سخن‌ خشم‌ آلوده‌، رنج‌ آورد، و بر تو نيز همان‌ رسد.
وقتی اشمالتز ذره بین دکارت را در دست گرفت!

شنبه 8 خرداد 1389

فلسفه‌ یونان از نگاه گادامر بررسی می‌شود.

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "ریشه‌های تفکر"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "کارل مارکس و فلسفه معاصر"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "دیالکتیک از منظر ارسطو"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

برگزاری نشست "معرفت‌شناسی تطبیقی"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

بررسی "فلسفه اخلاق کانت"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

بررسی "پژوهشهای فلسفی"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

انتشار " راهنمای افلاطون "

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

برگزاری نشست "هیوم و مسئله دشوار رابطه ذهن و بدن"

پنجشنبه 26 فروردين 1389

بررسی فلسفه هایدگر

پنجشنبه 26 فروردين 1389

تعامل و تأثیرات فلسفه شرق و غرب در آلبانی

پنجشنبه 26 فروردين 1389

آینده فلسفه در ییل

پنجشنبه 26 فروردين 1389

ملاقات علم و معنویت به میزبانی روز!

شنبه 8 اسفند 1388

جان لاک زیر تیغ تشریح...

شنبه 8 اسفند 1388

تار و پود اخلاق زیر دستان مایکل اسلوت!

شنبه 8 اسفند 1388

اخلاق فلورانسی

شنبه 8 اسفند 1388

"ویتگنشتاین و حکمت" بررسی می‌شود

شنبه 1 اسفند 1388

بدون عنوان

چهارشنبه 14 بهمن 1388

نیچه از نگاه یانگ

چهارشنبه 14 بهمن 1388

نشان دانشگاه دوک به السدایر مک‌اینتایر اهداء می‌شود

چهارشنبه 14 بهمن 1388

اخلاق زیر ذره بین وگینز

چهارشنبه 14 بهمن 1388

"تاریخ فلسفه مدرن از دکارت تا ویتگنشتاین" اثر جدید راجرز اسکروتن

دوشنبه 28 دي 1388

جان استوارت میل زیر تیغ فیمرتون!

دوشنبه 28 دي 1388

"میراث رالز" در آکسفورد

دوشنبه 28 دي 1388

"دوازده فیلسوف مدرن" منتشر شد

جمعه 18 دي 1388

همایش "دیدگاه کانت درباره شهود" برگزار می‌شود

جمعه 18 دي 1388

"ژان پل سارتر" منتشر شد

چهارشنبه 11 آذر 1388

بررسی دیدگاه کانت درباره شهود در دانشگاه شیکاگو

چهارشنبه 11 آذر 1388

"معرفت و خرد" اثر جدید رپل گایر

سه شنبه 10 آذر 1388


12345678910