خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : دانايي‌ را پيروي‌ كن‌ كه‌ ملامت‌ كن‌ و دوري‌ از كار بد آموزد؛ او پيداگرِ گنجهاي‌ پنهان‌ است‌. آن‌ كو از چنين‌ دانايي‌ پيروي‌ كند آسايش‌ بيند نه‌ سختي‌.     ::    غزالي‌ : مرگ‌ تجربه‌اي‌ مألوف‌ نيست‌ و فرصت‌ آزمودن‌ مرگ‌ از انسان‌ دريغ‌ شده‌ است‌.     ::    بودا : راستي‌ كه‌ خود، بد مي‌كند و خود را مي‌آلايد، خود گردِ بدي‌ نمي‌گردد و خود پاك‌ مي‌شود. پاكي‌ و ناپاكي‌ از خود است‌. كسي‌ ديگري‌ را پاك‌ نمي‌كند.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : وقت‌ تو عزيزترين‌ چيزهاست‌، پس‌ آن‌ را به‌ عزيزترين‌ چيزها مشغول‌ساز.     ::    دكارت‌ : از آنجا كه‌ من‌ مي‌توانم‌ به‌ نحو واضح‌ و متمايزي‌، وجود ذهن‌ را مستقل‌ از بدن‌، درك‌ كنم‌، بنابراين‌ ذهن‌ بايد براي‌ خود وجودي‌ مستقل‌ داشته‌ باشد.     ::    بودا : اگر همراهيْ دورانديش‌ نيافتي‌ تا با تو زندگي‌ كند، خوش‌رفتار باشد و روشن‌، همچون‌ شاهي‌ كه‌ سرزميني‌ فتح‌ شده‌ را رها مي‌كند، آن‌گاه‌ تو نيز تنها برو؛ به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    هراكليت‌ : شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا كراتيلوس‌ در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند.     ::    هراكليت‌ : كوتاه‌ترين‌ راهها به‌ سوي‌ نيكنامي‌، نيك‌ شدن‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : تناقض‌، توافق‌ است‌ و از چيزهاي‌ ناموافق‌، زيباترين‌ هماهنگي‌ پديد مي‌آيد.     ::    بودا : بي‌گمان‌ خودْ سرورِ خود است‌؛ خودْ پناه‌ خود است‌؛ پس‌ به‌ خودْ لگام‌ بزن‌، بمانند كردار بازرگان‌ كه‌ اسب‌ را.
وقتی اشمالتز ذره بین دکارت را در دست گرفت!

شنبه 8 خرداد 1389

فلسفه‌ یونان از نگاه گادامر بررسی می‌شود.

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "ریشه‌های تفکر"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "کارل مارکس و فلسفه معاصر"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

انتشار کتاب "دیالکتیک از منظر ارسطو"

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389

برگزاری نشست "معرفت‌شناسی تطبیقی"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

بررسی "فلسفه اخلاق کانت"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

بررسی "پژوهشهای فلسفی"

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

انتشار " راهنمای افلاطون "

سه شنبه 7 ارديبهشت 1389

برگزاری نشست "هیوم و مسئله دشوار رابطه ذهن و بدن"

پنجشنبه 26 فروردين 1389

بررسی فلسفه هایدگر

پنجشنبه 26 فروردين 1389

تعامل و تأثیرات فلسفه شرق و غرب در آلبانی

پنجشنبه 26 فروردين 1389

آینده فلسفه در ییل

پنجشنبه 26 فروردين 1389

ملاقات علم و معنویت به میزبانی روز!

شنبه 8 اسفند 1388

جان لاک زیر تیغ تشریح...

شنبه 8 اسفند 1388

تار و پود اخلاق زیر دستان مایکل اسلوت!

شنبه 8 اسفند 1388

اخلاق فلورانسی

شنبه 8 اسفند 1388

"ویتگنشتاین و حکمت" بررسی می‌شود

شنبه 1 اسفند 1388

بدون عنوان

چهارشنبه 14 بهمن 1388

نیچه از نگاه یانگ

چهارشنبه 14 بهمن 1388

نشان دانشگاه دوک به السدایر مک‌اینتایر اهداء می‌شود

چهارشنبه 14 بهمن 1388

اخلاق زیر ذره بین وگینز

چهارشنبه 14 بهمن 1388

"تاریخ فلسفه مدرن از دکارت تا ویتگنشتاین" اثر جدید راجرز اسکروتن

دوشنبه 28 دي 1388

جان استوارت میل زیر تیغ فیمرتون!

دوشنبه 28 دي 1388

"میراث رالز" در آکسفورد

دوشنبه 28 دي 1388

"دوازده فیلسوف مدرن" منتشر شد

جمعه 18 دي 1388

همایش "دیدگاه کانت درباره شهود" برگزار می‌شود

جمعه 18 دي 1388

"ژان پل سارتر" منتشر شد

چهارشنبه 11 آذر 1388

بررسی دیدگاه کانت درباره شهود در دانشگاه شیکاگو

چهارشنبه 11 آذر 1388

"معرفت و خرد" اثر جدید رپل گایر

سه شنبه 10 آذر 1388


12345678910