خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
فيلولائوس‌ (400 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : از آغاز اگر هستنده‌ها همه‌ نامحدود مي‌بودند، موضوعي‌ براي‌ شناسايي‌ وجود نداشت‌ و واحد، اصل‌ نخستين‌ همه‌ چيز است‌.     ::    هراكليت‌ : اين‌ نصيب‌ همه‌ آدميان‌ شده‌ است‌ كه‌ خود را بشناسند و درست‌ بينديشند.     ::    ابن‌ رشد : كار فلسفه‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ در موجودات‌، به‌ طور عميق‌ نظر مي‌كند و آنها را از جهت‌ دلالت‌ بر صانع‌، حكم‌ معتبر مي‌شناسد.     ::    ويتگنشتاين‌ : به‌ راستي‌ امور ناگفتني‌ وجود دارند، آنها خود را «نشان‌ مي‌دهند». آنها «راز آميزند».     ::    نيچه‌ : كيست‌ كه‌ به‌ خاطر نام‌ نيك‌، خويشتن‌ را يكبار، قرباني‌ نكرده‌ باشد.     ::    بودا : تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از خواستن‌ است‌. تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از دل‌ نهادن‌ بر اين‌ عالم‌ است‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌.     ::    پارمنيت‌ : لازم‌ است‌ گفتن‌ و انديشيدن‌ كه‌:هست‌، هست‌ زيرا هستي‌ (Einai) هست‌ و هيچي‌ (Mesen) نيست‌. اين‌ را به‌ فرمان‌ تو مي‌دهم‌ كه‌ دريابي‌.     ::    بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : در تاريخ‌ انديشه‌ معاصر، يك‌ نظر مثبت‌ در مورد بقاي‌ روح‌ وجود دارد و آن‌ هم‌ نظريه‌ي‌ «دور جاودان‌» نيچه‌ است‌. اين‌ نظر نيچه‌، كه‌ او آن‌ را با شور و حالي‌ پيامبرگونه‌ ابراز مي‌دارد، كوشش‌ و كششي‌ در افكار جديد را آشكار مي‌سازد.
"معناشناسی" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

"آزادی و ضرورت" منتشر می‌شود

سه شنبه 26 آبان 1388

"ادیان جدید" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

مراسم بزرگداشت علامه

سه شنبه 26 آبان 1388

"گفتارهایی درباره وجود" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جان رالز" برگزار می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

تأثیر کانت بر متفکران ایرانی بررسی می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

"مطالعات نیچه" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جنسیت، فلسفه و تاریخ" در امریکا برگزار شد

شنبه 2 آبان 1388

فصلنامه "مروری بر فلسفه" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"فلسفه تحلیلی معرفت" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"خرد در فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

نشریه "فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

"شرح فلسفه و آثار برگزیده آگوستین قدیس" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

همایش "فلسفه کاربردی" در هلند برگزار می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

"فلسفه در آلمان" بررسی می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

شماره جدید فصلنامه "فلسفه اسلامی"

جمعه 10 مهر 1388

"میشل فوکو" منتشر شد

جمعه 10 مهر 1388

همایش "فلسفه و هنر" برگزار می‌شود

يكشنبه 29 شهريور 1388

"فلسفه و تکنولوژی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

"دیدگاه ارسطو درباره حکمت علل غایی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عضو هیئت علمی می­پذیرد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

چوب خرد بر سر آزادی

دوشنبه 16 شهريور 1388

الهیات به رنگ فلسفه

دوشنبه 16 شهريور 1388

کانه و سیدر از معمای هستی می گویند

دوشنبه 16 شهريور 1388

اخلاق از منظر هیوم

دوشنبه 16 شهريور 1388

" فلسفه و فرهنگ " در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه" در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه دین" در انتظار انتشار

دوشنبه 16 شهريور 1388

زمان از منظر ارسطو

دوشنبه 16 شهريور 1388


12345678910