خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : به‌ كردار يكي‌ زنبور كه‌ شهد گلها را مكيده‌ مي‌رود بي‌آنكه‌ گزندي‌ به‌ رنگ‌ و بوي‌ آنها برساند، رهرو اين‌ چنين‌ از دهكده‌ دور مي‌شود.     ::    دكارت‌ : از آنجا كه‌ من‌ مي‌توانم‌ به‌ نحو واضح‌ و متمايزي‌، وجود ذهن‌ را مستقل‌ از بدن‌، درك‌ كنم‌، بنابراين‌ ذهن‌ بايد براي‌ خود وجودي‌ مستقل‌ داشته‌ باشد.     ::    بودا : آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستي‌ گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌.     ::    دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.     ::    بودا : درشت‌ مگو تا نشنوي‌. راستي‌ را كه‌ سخن‌ خشم‌ آلوده‌، رنج‌ آورد، و بر تو نيز همان‌ رسد.     ::    اتين‌ ژيلسون‌ : وقتي‌ كه‌ بهترين‌ اذهان‌ از هماهنگ‌ ساختن‌ تعاليم‌ ديانت‌ مسيحي‌ با تعاليم‌ فلسفه‌ نااميد شدند، پايان‌ قرون‌ وسطي‌ فرا رسيد.     ::    هگل‌ : فلسفه‌ من‌، شبيه‌ دايره‌ است‌:در آن‌، آغاز همان‌ انجام‌ و انجام‌، همان‌ آغاز است‌.     ::    بودا : اگر همراهيْ دورانديش‌ نيافتي‌ تا با تو زندگي‌ كند، خوش‌رفتار باشد و روشن‌، همچون‌ شاهي‌ كه‌ سرزميني‌ فتح‌ شده‌ را رها مي‌كند، آن‌گاه‌ تو نيز تنها برو؛ به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : شك‌ دكارت‌ با شك‌ غزالي‌ فرق‌ دارد و اگر كسي‌ مي‌خواهد «تقريرات‌ دكارت‌» با «المنقذ من‌ الضلال‌» مقايسه‌ كند بايد به‌ اصل‌ و آغاز و مقاصد و نتايجي‌ كه‌ از اين‌ دو اثر حاصل‌ شده‌ است‌، توجه‌ كند و صرف‌ عبارات‌ ظاهر و ظواهر الفاظ‌ را در نظر نياورد.
"معناشناسی" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

"آزادی و ضرورت" منتشر می‌شود

سه شنبه 26 آبان 1388

"ادیان جدید" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

مراسم بزرگداشت علامه

سه شنبه 26 آبان 1388

"گفتارهایی درباره وجود" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جان رالز" برگزار می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

تأثیر کانت بر متفکران ایرانی بررسی می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

"مطالعات نیچه" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جنسیت، فلسفه و تاریخ" در امریکا برگزار شد

شنبه 2 آبان 1388

فصلنامه "مروری بر فلسفه" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"فلسفه تحلیلی معرفت" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"خرد در فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

نشریه "فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

"شرح فلسفه و آثار برگزیده آگوستین قدیس" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

همایش "فلسفه کاربردی" در هلند برگزار می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

"فلسفه در آلمان" بررسی می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

شماره جدید فصلنامه "فلسفه اسلامی"

جمعه 10 مهر 1388

"میشل فوکو" منتشر شد

جمعه 10 مهر 1388

همایش "فلسفه و هنر" برگزار می‌شود

يكشنبه 29 شهريور 1388

"فلسفه و تکنولوژی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

"دیدگاه ارسطو درباره حکمت علل غایی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عضو هیئت علمی می­پذیرد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

چوب خرد بر سر آزادی

دوشنبه 16 شهريور 1388

الهیات به رنگ فلسفه

دوشنبه 16 شهريور 1388

کانه و سیدر از معمای هستی می گویند

دوشنبه 16 شهريور 1388

اخلاق از منظر هیوم

دوشنبه 16 شهريور 1388

" فلسفه و فرهنگ " در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه" در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه دین" در انتظار انتشار

دوشنبه 16 شهريور 1388

زمان از منظر ارسطو

دوشنبه 16 شهريور 1388


12345678910