خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
دكارت‌ : از آنجا كه‌ من‌ مي‌توانم‌ به‌ نحو واضح‌ و متمايزي‌، وجود ذهن‌ را مستقل‌ از بدن‌، درك‌ كنم‌، بنابراين‌ ذهن‌ بايد براي‌ خود وجودي‌ مستقل‌ داشته‌ باشد.     ::    دكتر شريعتي‌ : در قرون‌ وسطي‌ معتقد بودند كه‌ يك‌ قدري‌ از ذات‌ روح‌ القدس‌ (Saint Esprit) در برخي‌ آدمها حلول‌ كرده‌ و آنها را جزو طبقه‌ روحانيون‌ نموده‌ است‌ و حق‌ حاكميت‌ بر بشر را به‌ اين‌ طبقه‌ داده‌ است‌. يعني‌ آنان‌ نماينده‌ خداوند روي‌ زمين‌ بودند.     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.     ::    هراكليت‌ : ما در يك‌ رودخانه‌، هم‌ پا مي‌گذاريم‌ و هم‌ نمي‌گذاريم‌. ما هم‌ هستيم‌ هم‌ نيستيم‌.     ::    بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    آگوستين‌ قديس‌ : انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهاي‌ جدي‌ خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايي‌ مي‌توانند معرفت‌ يقيني‌ بيابند، بدانند.     ::    هراكليت‌ : شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا كراتيلوس‌ در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : عالم‌ مثال‌، مرتبه‌اي‌ از وجود است‌ كه‌ ميان‌ عالم‌ عقلي‌ و عالم‌ ماده‌ قرار گرفته‌ است‌. از نظر مشايين‌، اين‌ عالم‌ آخرين‌ عالم‌ از عقول‌ طولي‌ است‌ (به‌ نام‌ عقل‌ فعال‌) اما از نظر اشراقيين‌، اين‌ عالم‌ را بعضي‌ از عقول‌ عرضي‌ به‌ وجود آورده‌اند.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : نسبت‌، انسان‌ را جانور مكلف‌ مي‌داند و مدرنيته‌، انسان‌ را جانور محق‌، تعريف‌ مي‌كند.     ::    نيچه‌ : كيست‌ كه‌ به‌ خاطر نام‌ نيك‌، خويشتن‌ را يكبار، قرباني‌ نكرده‌ باشد.
"معناشناسی" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

"آزادی و ضرورت" منتشر می‌شود

سه شنبه 26 آبان 1388

"ادیان جدید" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

مراسم بزرگداشت علامه

سه شنبه 26 آبان 1388

"گفتارهایی درباره وجود" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جان رالز" برگزار می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

تأثیر کانت بر متفکران ایرانی بررسی می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

"مطالعات نیچه" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جنسیت، فلسفه و تاریخ" در امریکا برگزار شد

شنبه 2 آبان 1388

فصلنامه "مروری بر فلسفه" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"فلسفه تحلیلی معرفت" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"خرد در فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

نشریه "فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

"شرح فلسفه و آثار برگزیده آگوستین قدیس" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

همایش "فلسفه کاربردی" در هلند برگزار می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

"فلسفه در آلمان" بررسی می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

شماره جدید فصلنامه "فلسفه اسلامی"

جمعه 10 مهر 1388

"میشل فوکو" منتشر شد

جمعه 10 مهر 1388

همایش "فلسفه و هنر" برگزار می‌شود

يكشنبه 29 شهريور 1388

"فلسفه و تکنولوژی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

"دیدگاه ارسطو درباره حکمت علل غایی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عضو هیئت علمی می­پذیرد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

چوب خرد بر سر آزادی

دوشنبه 16 شهريور 1388

الهیات به رنگ فلسفه

دوشنبه 16 شهريور 1388

کانه و سیدر از معمای هستی می گویند

دوشنبه 16 شهريور 1388

اخلاق از منظر هیوم

دوشنبه 16 شهريور 1388

" فلسفه و فرهنگ " در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه" در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه دین" در انتظار انتشار

دوشنبه 16 شهريور 1388

زمان از منظر ارسطو

دوشنبه 16 شهريور 1388


12345678910