خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
اقبال‌ لاهوري‌ : با تحولات‌ فيزيك‌ نسبيت‌، معلوم‌ شد كه‌ ديگر ماده‌، چيزي‌ كه‌ در زمان‌ وجود دارد و در فضا (مكان‌) حركت‌ مي‌كند نيست‌؛ ذره‌ ديگر چيزي‌ دائمي‌ به‌ شمار نمي‌آيد بلكه‌ مجموعه‌اي‌ است‌ از رويدادهايي‌ كه‌ به‌ يكديگر، مربوط‌ مي‌باشند.     ::    ويتگنشتاين‌ : آنچه‌ ما نابود مي‌كنيم‌، چيزي‌ نيست‌ جز خانه‌هايي‌ مقوايي‌ و ما زمينه‌ زبانهايي‌ را كه‌ آنها روي‌ آن‌ بر پا شده‌اند، صاف‌ مي‌كنيم‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : آنچه‌ ما نابود مي‌كنيم‌، چيزي‌ نيست‌ جز خانه‌هايي‌ مقوايي‌ و ما زمينه‌ زبانهايي‌ را كه‌ آنها روي‌ آن‌ بر پا شده‌اند، صاف‌ مي‌كنيم‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌ نشانگر امر ناگفتني‌ خواهد بود، بدين‌ طريق‌ كه‌ امر گفتني‌ را به‌ روشني‌ باز مي‌نمايد.     ::    افلاطون‌ : (خطاب‌ به‌ بيگانه‌) پس‌ پيداست‌ كه‌ شما ديري‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ لفظ‌ «وجود» را به‌ كار مي‌بريد؛ با آنچه‌ مرادتان‌ هست‌، آشناييد. ما نيز پيش‌ از اين‌ مي‌پنداشتيم‌ كه‌ آن‌ را ] وجود را [ در مي‌يابيم‌، اما اكنون‌ متحير و دروا شده‌ايم‌.     ::    بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    نيچه‌ : همه‌، همه‌ تصور مي‌كنند كه‌ گذشته‌ چيزي‌ نبوده‌ و آينده‌ همه‌ چيز است‌. و هر كس‌ مي‌خواهد در اين‌ آينده‌، سرآمد باشد. با اين‌ وصف‌، مرگ‌ و سكوت‌ مرگ‌، تنها چيز مطمئني‌ است‌ كه‌ در اين‌ آينده‌، شامل‌ همگان‌ مي‌شود.     ::    آلكمايون‌ (در پاسخ‌ نامه‌ دعوت‌ داريوش‌) : همه‌ مردم‌ گفتار آز سيري‌ناپذير و شهرت‌ پرستي‌ هستند، اما من‌ كه‌ از فزون‌ جويي‌ گريزانم‌ نمي‌توانم‌ به‌ سرزمين‌ ايران‌ بيايم‌. من‌ به‌ اندك‌ قانعم‌ تا هماهنگ‌ با فكر و منظور من‌ باشد.     ::    گزنوفون‌ : يك‌ خدا هست‌ در ميان‌ خدايان‌ و آدميان‌، كه‌ بزرگ‌ترين‌ است‌. نه‌ در پيكر همانند ميرندگان‌ است‌ نه‌ در انديشه‌.     ::    دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.
"معناشناسی" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

"آزادی و ضرورت" منتشر می‌شود

سه شنبه 26 آبان 1388

"ادیان جدید" در بازار

سه شنبه 26 آبان 1388

مراسم بزرگداشت علامه

سه شنبه 26 آبان 1388

"گفتارهایی درباره وجود" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جان رالز" برگزار می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

تأثیر کانت بر متفکران ایرانی بررسی می‌شود

شنبه 16 آبان 1388

"مطالعات نیچه" در بازار

شنبه 16 آبان 1388

همایش "جنسیت، فلسفه و تاریخ" در امریکا برگزار شد

شنبه 2 آبان 1388

فصلنامه "مروری بر فلسفه" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"فلسفه تحلیلی معرفت" منتشر شد

شنبه 2 آبان 1388

"خرد در فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

نشریه "فلسفه" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

"شرح فلسفه و آثار برگزیده آگوستین قدیس" منتشر شد

يكشنبه 19 مهر 1388

همایش "فلسفه کاربردی" در هلند برگزار می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

"فلسفه در آلمان" بررسی می‌شود

جمعه 10 مهر 1388

شماره جدید فصلنامه "فلسفه اسلامی"

جمعه 10 مهر 1388

"میشل فوکو" منتشر شد

جمعه 10 مهر 1388

همایش "فلسفه و هنر" برگزار می‌شود

يكشنبه 29 شهريور 1388

"فلسفه و تکنولوژی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

"دیدگاه ارسطو درباره حکمت علل غایی" منتشر شد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عضو هیئت علمی می­پذیرد

پنجشنبه 26 شهريور 1388

چوب خرد بر سر آزادی

دوشنبه 16 شهريور 1388

الهیات به رنگ فلسفه

دوشنبه 16 شهريور 1388

کانه و سیدر از معمای هستی می گویند

دوشنبه 16 شهريور 1388

اخلاق از منظر هیوم

دوشنبه 16 شهريور 1388

" فلسفه و فرهنگ " در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه" در بازار

دوشنبه 16 شهريور 1388

"فلسفه دین" در انتظار انتشار

دوشنبه 16 شهريور 1388

زمان از منظر ارسطو

دوشنبه 16 شهريور 1388


12345678910