خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
هراكليت‌ : مرگ‌ است‌ آنچه‌ كه‌ در بيداري‌ مي‌بينيم‌. اما آنچه‌ را خوابيده‌ مي‌بينيم‌ رؤياست‌.     ::    هراكليت‌ : اين‌ نصيب‌ همه‌ آدميان‌ شده‌ است‌ كه‌ خود را بشناسند و درست‌ بينديشند.     ::    بودا : گرودنه‌هاي‌ پُرشكوه‌ خسرواني‌ بفرسايند، تن‌ نيز به‌ پيري‌ گرايد، ليكن‌ آيين‌ نيكان‌ هرگز پير نگردد؛ چون‌ نيكان‌ آن‌ را به‌ نيكان‌ بياموزند.     ::    بودا : در ميان‌ غافلان‌، هشيار و در ميان‌ خواب‌آلودگان‌، بيدار، دانا پيش‌ مي‌رود به‌ كردار يكي‌ باره‌ي‌ تيزتك‌ كه‌ يابويي‌ را پسِ پشت‌ مي‌گذارد.     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : مجموع‌ حواس‌ به‌ نحوي‌ با مغز همبستگي‌ دارند و بدينسان‌ اگر مغز تكان‌ بخورد يا جاي‌ خود را تغيير دهد، حواس‌ ناقص‌ مي‌شوند، زيرا اين‌ كار گذرگاههايي‌ را كه‌ احساسها از آنها مي‌آيند، مي‌گيرد.     ::    دكارت‌ : ما قادر هستيم‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ جسم‌ وجود ندارد و همچنين‌ ادعا كنيم‌ كه‌ جهاني‌ نيز وجود ندارد... اما هرگز نمي‌توانيم‌ ادعا كنيم‌ كه‌ من‌ وجود ندارم‌. زيرا من‌ مي‌توانم‌ در حقيقت‌ ساير اشياء، شك‌ كنم‌.     ::    كي‌ يرگكارد : هركس‌ بايد از سروكار داشتن‌ با ديگران‌ مضايقه‌ كند و فقط‌ با خدا و با خودش‌، سخن‌ بگويد.     ::    بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    اتين‌ ژيلسون‌ : متكلمان‌ از آن‌ حيث‌ كه‌ اهل‌ كلام‌اند، ايرادي‌ بر آنها وارد نيست‌، بلكه‌ مشكل‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ خود را در مقام‌ فلاسفه‌ قرار مي‌دهند.     ::    ويتگنشتاين‌ : به‌ راستي‌ امور ناگفتني‌ وجود دارند، آنها خود را «نشان‌ مي‌دهند». آنها «راز آميزند».
تاریخ یونان از ابتدا تا مرگ اسکندر  
افكار انسانهاي‌ نخستين‌ (پارينه‌سنگيان‌ و نوسنگيان‌)
شكل‌گيري‌ زبان‌
فكر جنسي‌ در انسانهاي‌ نخستين‌
فكر هنري‌ در انسانهاي‌ نخستين‌
ظهور يونانيان‌ در تاريخ‌
ظهور ايرانيان‌ در تاريخ‌
مروري‌ بر رويدادها: از تازش‌ ايرانيان‌ به‌ يونان‌ تا مرگ‌ سقراط‌
يونان‌ در عهد تمدن‌ كرت‌
يونان‌ پيش‌ از آگاممنون‌ (تمدن‌ موكناي‌ و تروا)
يونان‌ عصر پهلواني‌ (تمدن‌ آخايايي‌)
نظام‌ اسپارت‌
نظام‌ آتن‌
شهرهاي‌ 12 گانه‌ ايونيا (زادگاه‌ نخستينِ فلسفه‌)
يونانيان‌ در غرب‌
خدايان‌ يونانيان‌
فكر اخلاقي‌ در يونان‌
تفكر جنسي‌ نزد يونانيان‌
خودكشي‌ يونان‌ (روايت‌ ويل‌ دورانت‌)
اسكندر از ديدگاه‌غربيان‌ (به‌ روايت‌ ويل‌ دورانت‌)
پس‌ از اسكندر
هنر يوناني‌ در دوران‌ اضمحلال‌
علم‌ در عصر اضمحلال‌ يونان‌
پيدايش‌ روم‌
ميراث‌ يوناني‌ ما (روايت‌ ويل‌ دورانت‌)