خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    نيچه‌ : همه‌، همه‌ تصور مي‌كنند كه‌ گذشته‌ چيزي‌ نبوده‌ و آينده‌ همه‌ چيز است‌. و هر كس‌ مي‌خواهد در اين‌ آينده‌، سرآمد باشد. با اين‌ وصف‌، مرگ‌ و سكوت‌ مرگ‌، تنها چيز مطمئني‌ است‌ كه‌ در اين‌ آينده‌، شامل‌ همگان‌ مي‌شود.     ::    بودا : رهروي‌ كه‌ به‌ زبان‌ خويش‌ آگاه‌ است‌، فرزانه‌وار سخن‌ مي‌گويد، خودستا نيست‌، معنا و متن‌ را روشنگري‌ مي‌كند، سخن‌اش‌ به‌ راستي‌ شيرين‌ است‌.     ::    علي‌ شريعتي‌ : توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد.     ::    افلاطون‌ : (خطاب‌ به‌ بيگانه‌) پس‌ پيداست‌ كه‌ شما ديري‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ لفظ‌ «وجود» را به‌ كار مي‌بريد؛ با آنچه‌ مرادتان‌ هست‌، آشناييد. ما نيز پيش‌ از اين‌ مي‌پنداشتيم‌ كه‌ آن‌ را ] وجود را [ در مي‌يابيم‌، اما اكنون‌ متحير و دروا شده‌ايم‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : راه‌ حل‌ معماي‌ زندگي‌ در مكان‌ و زمان‌، بيرون‌ از مكان‌ و زمان‌ جاي‌ دارند (اينها مسائل‌ علم‌ طبيعي‌ نيستند كه‌ ما بايد حل‌ كنيم‌).     ::    اسپينوزا : مقصود من‌ از خدا، موجود مطلقاً نامتناهي‌ است‌، يعني‌ جوهري‌ كه‌ متقوم‌ از صفات‌ نامتناهي‌ است‌.     ::    بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    نيچه‌ : همسايه‌ي‌ ما، همسايه‌ي‌ ما نيست‌، همسايه‌ي‌ همسايه‌ي‌ ماست‌. هر ملت‌ چنين‌ مي‌انديشد.     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.
الهیات دیالکتیکی  
شيخ‌ احمد احسايي‌ (به‌ روايت‌ عبداللّه‌ نعمه‌)
شيخ‌ احمد احسايي‌ از نگاه‌ نشريه‌ حوزه‌
چالش‌ احمد احسايي‌ و صدرالمتألهين‌ شيرازي‌ (روايت‌ استاد ديناني‌)
تأثيرات‌ انديشه‌هاي‌ احسايي‌ بر سيد كاظم‌ رشتي‌ (به‌ روايت‌ دكتر ديناني‌)
شيخيه‌ به‌ (روايت‌ نصرالله‌ صالحي‌)
شيخته‌ به‌ روايت‌ حميد حميد
زندگي‌ و آراي‌ آيت‌ اللّه‌ سيد محمود طالقاني‌
حكومت‌ كتاب‌ از ديدگاه‌ آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
توحيد، تضاد، مالكيت‌ و حكومت‌ از ديدگاه‌ آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
بخشهايي‌ از «پرتوي‌ از قرآن‌» اثر آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
زندگي‌ و آراي‌ دكتر علي‌ شريعتي‌
خاطرات‌ از دكتر شريعتي‌ (روايت‌ ژيلا موحد شريعت‌ پناهي‌)
شريعتي‌ از زبان‌ خودش‌
روايت‌ آيت‌ الله‌ طالقاني‌ و دكتر شريعتمداري‌ از شريعتي‌
زمينه‌هاي‌ فكري‌ فلسفي‌ زمانه‌ي‌ شريعتي‌
عقل‌ نقادد ديني‌ از نظر شريعتي‌
شريعتي‌ و فلسفه‌ (روايت‌ عبدالكريم‌ سروش‌)
شريعتي‌ و فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ (روايت‌ دكتر سروش‌)
خاطرات‌ سروش‌ از منازعات فكري دوران انقلاب
چند اثر از دكتر شريعتي‌
بررسي‌ تطبيقي‌ ديدگاههاي‌ روش‌ شناختي‌ ابن‌ خلدون‌ و شريعتي‌
ماركسيستهاي‌ اسلامي‌
امام‌خميني‌ و سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌