خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
اتين‌ ژيلسون‌ : وقتي‌ كه‌ بهترين‌ اذهان‌ از هماهنگ‌ ساختن‌ تعاليم‌ ديانت‌ مسيحي‌ با تعاليم‌ فلسفه‌ نااميد شدند، پايان‌ قرون‌ وسطي‌ فرا رسيد.     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود     ::    هراكليت‌ : مردمان‌ نمي‌دانند كه‌ چگونه‌ از هم‌ جداشدگي‌ عين‌ به‌ هم‌ پيوستگي‌ است‌:هماهنگي‌ كوششهاي‌ متضاد چون‌ در كمان‌ و چنگ‌.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    برتراندراسل‌ : نظريه‌ نسبيت‌ انيشتين‌ با وارد كردن‌ زمان‌ در «جاي‌-گاه‌»، بيش‌ از تمامي‌ براهين‌، به‌ عقيده‌ي‌ سنتي‌ درمورد «جوهر»، لطمه‌ وارد آورده‌ است‌.     ::    گزنوفون‌ : اگر خدا عسل‌ زرد را نساخته‌ بود، مردم‌ انجير را اكنون‌ بسي‌ شيرين‌تر مي‌يافتند.     ::    بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    بودا : تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از خواستن‌ است‌. تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از دل‌ نهادن‌ بر اين‌ عالم‌ است‌.     ::    بودا : رهرو شاد از هوشياري‌، با بيم‌ در غفلت‌ مي‌نگرد، فرو نيافتد كه‌ او در كنار نيروانه‌ است‌.
الهیات دیالکتیکی  
شيخ‌ احمد احسايي‌ (به‌ روايت‌ عبداللّه‌ نعمه‌)
شيخ‌ احمد احسايي‌ از نگاه‌ نشريه‌ حوزه‌
چالش‌ احمد احسايي‌ و صدرالمتألهين‌ شيرازي‌ (روايت‌ استاد ديناني‌)
تأثيرات‌ انديشه‌هاي‌ احسايي‌ بر سيد كاظم‌ رشتي‌ (به‌ روايت‌ دكتر ديناني‌)
شيخيه‌ به‌ (روايت‌ نصرالله‌ صالحي‌)
شيخته‌ به‌ روايت‌ حميد حميد
زندگي‌ و آراي‌ آيت‌ اللّه‌ سيد محمود طالقاني‌
حكومت‌ كتاب‌ از ديدگاه‌ آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
توحيد، تضاد، مالكيت‌ و حكومت‌ از ديدگاه‌ آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
بخشهايي‌ از «پرتوي‌ از قرآن‌» اثر آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
زندگي‌ و آراي‌ دكتر علي‌ شريعتي‌
خاطرات‌ از دكتر شريعتي‌ (روايت‌ ژيلا موحد شريعت‌ پناهي‌)
شريعتي‌ از زبان‌ خودش‌
روايت‌ آيت‌ الله‌ طالقاني‌ و دكتر شريعتمداري‌ از شريعتي‌
زمينه‌هاي‌ فكري‌ فلسفي‌ زمانه‌ي‌ شريعتي‌
عقل‌ نقادد ديني‌ از نظر شريعتي‌
شريعتي‌ و فلسفه‌ (روايت‌ عبدالكريم‌ سروش‌)
شريعتي‌ و فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ (روايت‌ دكتر سروش‌)
خاطرات‌ سروش‌ از منازعات فكري دوران انقلاب
چند اثر از دكتر شريعتي‌
بررسي‌ تطبيقي‌ ديدگاههاي‌ روش‌ شناختي‌ ابن‌ خلدون‌ و شريعتي‌
ماركسيستهاي‌ اسلامي‌
امام‌خميني‌ و سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌