خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.     ::    نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    بودا : اگر همراهيْ دورانديش‌ نيافتي‌ تا با تو زندگي‌ كند، خوش‌رفتار باشد و روشن‌، همچون‌ شاهي‌ كه‌ سرزميني‌ فتح‌ شده‌ را رها مي‌كند، آن‌گاه‌ تو نيز تنها برو؛ به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    نيچه‌ : مسيحيّت‌ اروس‌ (خداي‌ عشق‌ يونان‌) را زهر نوشاند- اما او نمرد، بلكه‌ به‌ مرتبه‌ رذيلت‌ فروافتاد.     ::    بودا : اين‌ دلِ من‌ پيش‌ از اين‌ چنان‌ كه‌ مي‌خواست‌، كام‌ او بود و خوش‌ داشت‌، مي‌گشت‌. اكنون‌ آن‌ را به‌ تمامي‌ به‌ فرمان‌ خود دارم‌، به‌ كردارِ، پيلباني‌ كه‌ مهارِ فيلِ مست‌ را نگاه‌ داشت‌ و او را به‌ فرمان‌ واداشت‌.     ::    هراكليت‌ : كوتاه‌ترين‌ راهها به‌ سوي‌ نيكنامي‌، نيك‌ شدن‌ است‌.     ::    بودا : اگر همراهيْ دورانديش‌ نيافتي‌ تا با تو زندگي‌ كند، خوش‌رفتار باشد و روشن‌، همچون‌ شاهي‌ كه‌ سرزميني‌ فتح‌ شده‌ را رها مي‌كند، آن‌گاه‌ تو نيز تنها برو؛ به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    افلاطون‌ : (خطاب‌ به‌ بيگانه‌) پس‌ پيداست‌ كه‌ شما ديري‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ لفظ‌ «وجود» را به‌ كار مي‌بريد؛ با آنچه‌ مرادتان‌ هست‌، آشناييد. ما نيز پيش‌ از اين‌ مي‌پنداشتيم‌ كه‌ آن‌ را ] وجود را [ در مي‌يابيم‌، اما اكنون‌ متحير و دروا شده‌ايم‌.     ::    گزنوفون‌ : همه‌ چيز از خاك‌ است‌ و همه‌ چيز در خاك‌ پايان‌ مي‌يابد.     ::    برديايف‌ : تجربه‌گرايي‌ يعني‌ تسليم‌شدن‌ به‌ سلطه‌ي‌ جهان‌ و تاريخ‌ و انطباق‌ با انسان‌ ميان‌ مايه‌؛ و به‌ انسان‌ و آراء او، رنگ‌ اجتماعي‌ بخشيدن‌ و نابود كردن‌ شخصيّت‌ متمايز خرد.
الهیات دیالکتیکی  
شيخ‌ احمد احسايي‌ (به‌ روايت‌ عبداللّه‌ نعمه‌)
شيخ‌ احمد احسايي‌ از نگاه‌ نشريه‌ حوزه‌
چالش‌ احمد احسايي‌ و صدرالمتألهين‌ شيرازي‌ (روايت‌ استاد ديناني‌)
تأثيرات‌ انديشه‌هاي‌ احسايي‌ بر سيد كاظم‌ رشتي‌ (به‌ روايت‌ دكتر ديناني‌)
شيخيه‌ به‌ (روايت‌ نصرالله‌ صالحي‌)
شيخته‌ به‌ روايت‌ حميد حميد
زندگي‌ و آراي‌ آيت‌ اللّه‌ سيد محمود طالقاني‌
حكومت‌ كتاب‌ از ديدگاه‌ آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
توحيد، تضاد، مالكيت‌ و حكومت‌ از ديدگاه‌ آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
بخشهايي‌ از «پرتوي‌ از قرآن‌» اثر آيت‌ اللّه‌ طالقاني‌
زندگي‌ و آراي‌ دكتر علي‌ شريعتي‌
خاطرات‌ از دكتر شريعتي‌ (روايت‌ ژيلا موحد شريعت‌ پناهي‌)
شريعتي‌ از زبان‌ خودش‌
روايت‌ آيت‌ الله‌ طالقاني‌ و دكتر شريعتمداري‌ از شريعتي‌
زمينه‌هاي‌ فكري‌ فلسفي‌ زمانه‌ي‌ شريعتي‌
عقل‌ نقادد ديني‌ از نظر شريعتي‌
شريعتي‌ و فلسفه‌ (روايت‌ عبدالكريم‌ سروش‌)
شريعتي‌ و فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ (روايت‌ دكتر سروش‌)
خاطرات‌ سروش‌ از منازعات فكري دوران انقلاب
چند اثر از دكتر شريعتي‌
بررسي‌ تطبيقي‌ ديدگاههاي‌ روش‌ شناختي‌ ابن‌ خلدون‌ و شريعتي‌
ماركسيستهاي‌ اسلامي‌
امام‌خميني‌ و سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌