خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    هراكليت‌ : تناقض‌، توافق‌ است‌ و از چيزهاي‌ ناموافق‌، زيباترين‌ هماهنگي‌ پديد مي‌آيد.     ::    بودا : غافلان‌ و ابلهان‌ به‌ تن‌ آساني‌ درافتند، و دانا از هشياري‌ خويش‌ چنان‌ نگهباني‌ كند كه‌ از نيكوترين‌ گنج‌.     ::    بودا : دانايي‌ را پيروي‌ كن‌ كه‌ ملامت‌ كن‌ و دوري‌ از كار بد آموزد؛ او پيداگرِ گنجهاي‌ پنهان‌ است‌. آن‌ كو از چنين‌ دانايي‌ پيروي‌ كند آسايش‌ بيند نه‌ سختي‌.     ::    كي‌ يرگكارد : هركس‌ بايد از سروكار داشتن‌ با ديگران‌ مضايقه‌ كند و فقط‌ با خدا و با خودش‌، سخن‌ بگويد.     ::    بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    بودا : چه‌ آلايشها كه‌ بر او چيره‌ شده‌، به‌ كردار يكي‌ پيچك‌ بر يكي‌ درختِ انبوه‌. با خود آن‌ كند كه‌ كامِ دشمن‌ است‌.     ::    بودا : اي‌ رهروان‌! به‌ كردار پيچك‌ ياس‌ كه‌ گلهاي‌ پژمرده‌اش‌ را فرو مي‌ريزد، شما نيز بايد كه‌ از آز و كينه‌ رهايي‌ يابيد.     ::    ويتگنشتاين‌ : به‌ راستي‌ امور ناگفتني‌ وجود دارند، آنها خود را «نشان‌ مي‌دهند». آنها «راز آميزند».     ::    دكارت‌ : خدا وجود دارد و تصورات‌ واضح‌ و متمايز را نيز تضمين‌ مي‌كند. من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز، مي‌فهمم‌ كه‌ خدا وجود دارد.
شهر کتاب میزبان تجلیات هنری در متون حکمی و عرفانی

دوشنبه 20 دي 1389

"فلسفه درد"

جمعه 10 دي 1389

"هنرهای رزمی و فلسفه" در بازار

جمعه 10 دي 1389

مارسل هناف از ارزش حقیقت می گوید

شنبه 4 دي 1389

با دخترم از فلسفه...

شنبه 4 دي 1389

فیلم و فلسفه...

جمعه 3 دي 1389

فوکو شناسی در شهز کتاب

جمعه 3 دي 1389

برنامه ترم زمستان مؤسسه معرفت و پژوهش

شنبه 27 آذر 1389

حواس از گذشته تا اکنون

شنبه 27 آذر 1389

فلسفه برای همه

جمعه 26 آذر 1389

همایش "دلیل و عقلانیت" در میسوری

پنجشنبه 11 آذر 1389

"کلاسیکها در فلسفه"

پنجشنبه 11 آذر 1389

دباغ و "درسگفتارهایی در فلسفه تحلیلی"

پنجشنبه 11 آذر 1389

ضروریات شوپنهاور

پنجشنبه 11 آذر 1389

با چشمان کانت...

پنجشنبه 4 آذر 1389

حقیقت به روایت نیچه

پنجشنبه 4 آذر 1389

پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین بررسی شد

پنجشنبه 4 آذر 1389

"ساختار اشیاء" منتشر شد

پنجشنبه 4 آذر 1389

ایده آلیست ها - شک گرایان, کدام یک؟

جمعه 14 آبان 1389

در یکی از رواق های آتن

جمعه 14 آبان 1389

معرفت‏شناسی در کپنهاگ ...

جمعه 14 آبان 1389

چگونه می توان فیلسوف بود؟

جمعه 14 آبان 1389

هستی و زمان از هراکلتیوس تا هگل

جمعه 7 آبان 1389

نیچه با یا علیه داروین؟!

جمعه 7 آبان 1389

چیزی به نام "مک اینتایری بودن" وجود دارد؟

جمعه 7 آبان 1389

فلسفه برای دیگران

جمعه 7 آبان 1389

"فلسفه در کمبریج"

جمعه 23 مهر 1389

"از ایده‌آلیسم تا پراگماتیسم" در هاروارد

جمعه 23 مهر 1389

بدون عنوان

جمعه 23 مهر 1389

فلسفه و روانشناسی در نیواورلئان

پنجشنبه 15 مهر 1389


12345678910