خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : ابرمرد، انساني‌ است‌ كه‌ بر خود چيره‌ است‌؛ و آن‌ انسان‌ پر هيجاني‌ است‌ كه‌ بر احساس‌ و هيجانهاي‌ خود پيروز شده‌ است‌.    ::    بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    بودا : خوب‌ است‌ فضيلتي‌ كه‌ تا پيري‌ دوام‌ آورد؛ خوب‌ است‌ ايماني‌ كه‌ بيخي‌ استوار دارد؛ خوب‌ است‌ رسيدن‌ به‌ فراشناخت‌؛ خوب‌ است‌ بد نكردن‌.     ::    بودا : دانايي‌ را پيروي‌ كن‌ كه‌ ملامت‌ كن‌ و دوري‌ از كار بد آموزد؛ او پيداگرِ گنجهاي‌ پنهان‌ است‌. آن‌ كو از چنين‌ دانايي‌ پيروي‌ كند آسايش‌ بيند نه‌ سختي‌.     ::    بودا : حكومت‌ بر روحيه‌ ناپايدار دشوار است‌؛ چه‌، آن‌ به‌ هر جا بخواهد مي‌رود. تسلط‌ بر روحيه‌، كار شايسته‌اي‌ است‌؛ آن‌ را آرام‌ و نيك‌بختي‌ را تأمين‌ مي‌كند.     ::    نيچه‌ : كيست‌ كه‌ به‌ خاطر نام‌ نيك‌، خويشتن‌ را يكبار، قرباني‌ نكرده‌ باشد.     ::    بودا : چون‌ بداند كه‌ اين‌ تن‌ به‌ كردارِ كف‌ است‌ و بداند كه‌ سرشت‌ آن‌، سراب‌گونه‌ است‌ و بتواند تيرهاي‌ گُلْ مانندِ مارَه‌ را بشكند؛ جايي‌ بخواهد رفت‌ كه‌ شاهِ مرگ‌ نخواهدش‌ ديد.     ::    بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    بودا : نه‌ عريان‌ بودن‌، نه‌ موي‌ بافتن‌، نه‌ خود به‌ گِل‌ اندودن‌، نه‌ روزه‌ گرفتن‌، نه‌ بر خاك‌ خفتن‌، نه‌ خاكساري‌، نه‌ بي‌حركت‌ نشستن‌، پاك‌ نمي‌كند ميرنده‌يي‌ را كه‌ از شك‌ و دودلي‌ آزاد نيست‌.     ::    بودا : اي‌ سازنده‌ خانه‌! اكنون‌ تو را ديده‌ام‌، تو ديگر باره‌ اين‌ خانه‌ را نمي‌تواني‌ ساخت‌. لنگه‌ي‌ خر پاهايت‌ همه‌ شكسته‌ است‌ و تيرِ كاكلهايت‌ خراب‌ شده‌ اما دل‌ من‌، به‌ فرونشاندن‌ تشنگيها رسيده‌ است‌.
سخنرانی دكتر ضياء شهابی درباره «فلسفه و بحران غرب»
سخنرانی مراد فرهادپور در نشست ماهیانه کانون پژوهشگران فلسفه و حکمت
قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های فلسفه
نشست آذرماه کانون پژوهشگران فلسفه و حکمت
گالری ابن سینا در سایت کانون افتتاح شد.
گشایش صفحات « فلسفه های سده های میانه» در سایت کانون
آگهی برگزاری دوره فلسفه علم در کانون
جزییات برگزاری دوره فلسفه علم در کانون
برنامه کلاس های پاییزه و زمستانه کانون به زودی اعلام می شود
فراخوان برای راه اندازی بخش انگلیسی
سخنرانی خانم دکتر ویدا احمدی در کانون
تغيير در كلاسهاي پاييزه كانون
برگزاری دوره اسطوره شناسی در کانون
برگزاري كلاس يكروزه «آشنایی با فلسفه اسلامی بر اساس ترجمه مقالات دائره المعارف راتلیج»
معرفی چهره های فلسفی-کلامی دنیای عرب در کانون
کلاس یکروزه کانون: اسطوره شناسی درفلسفه ارنست کاسیرر
گشایش صفحات ویژه و گالری عکس افلاطون
دوره تاریخ ایران به زودی در کانون برگزار می گردد .
آغاز كلاس هاي دوره تاريخ ايران در كانون
بزودي گشايش صفحات ويژه ارسطو
گشايش صفحات ويژه ارسطو در سايت كانون
سالن اجتماعات کانون افتتاح شد
بهار را با گفت و گو آغاز کنیم !
دعوت به همکاری افتخاری
تشکیل حلقه های گفت و گوی فلسفی در شهرستان ها