خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
برديايف‌ : تجربه‌گرايي‌ يعني‌ تسليم‌شدن‌ به‌ سلطه‌ي‌ جهان‌ و تاريخ‌ و انطباق‌ با انسان‌ ميان‌ مايه‌؛ و به‌ انسان‌ و آراء او، رنگ‌ اجتماعي‌ بخشيدن‌ و نابود كردن‌ شخصيّت‌ متمايز خرد.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : عالم‌ ماده‌ با توجه‌ به‌ ارتباط‌ و پيوستگي‌ ميان‌ اجزايش‌، يك‌ واحد را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ ذاتاً سيال‌ و گذرا بوده‌ و جوهرش‌ پيوسته‌ در حركت‌ و دگرگوني‌ است‌.     ::    بودا : به‌ راه‌ قدسي‌ نرفته‌ و در جواني‌ گنجي‌ نياندوخته‌اند، كمانهاي‌ فرسوده‌ي‌ دور افكنده‌ را مانند كه‌ برگذشته‌ افسوس‌ مي‌خورند.     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.     ::    كانت‌ : اي‌ وظيفه‌! اي‌ نام‌ بزرگ‌ و با شكوه‌ كه‌ بي‌ آنكه‌ با چيزهاي‌ خوشايند و فريبنده‌ همراه‌ شوي‌، توقع‌ اطاعت‌ داري‌.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : نسبت‌، انسان‌ را جانور مكلف‌ مي‌داند و مدرنيته‌، انسان‌ را جانور محق‌، تعريف‌ مي‌كند.     ::    هايدگر : ما در هر پرسش‌ نبايد چشم‌ انتظار پاسخ‌ باشيم‌؛ بلكه‌ بايد توقع‌ پيدايش‌ انبوهي‌ از پرسشهاي‌ تازه‌ را داشته‌ باشيم‌ و به‌ امكان‌ مطرح‌شدن‌ آنها، ياري‌ رسانيم‌.     ::    فيلولائوس‌ (400 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : طبيعت‌ در نظام‌ جهاني‌ از نامحدود و محدود كننده‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ شد، هم‌ نظام‌ كل‌ جهاني‌ و نيز همه‌ چيزهاي‌ در آن‌.     ::    دكتر شريعتي‌ : روشنفكران‌ ما هميشه‌ مأيوسند! مي‌گويند هجده‌ سال‌ پيش‌ چند دفعه‌ در خيابان‌ جيغ‌ و داد كرديم‌، ديديم‌ فايده‌اي‌ ندارد، مأيوس‌ شديم‌! ما حق‌ نداريم‌ مأيوس‌ شويم‌.     ::    نيچه‌ : جنون‌ در افراد استثناء است‌ - اما در گروهها و حزبها و ملتها و دوره‌ها، اصل‌ است‌.
اخلاق چینی در بازار

پنجشنبه 4 فروردين 1390

شماره جدید «تاریخ فلسفه» منتشر شد

پنجشنبه 4 فروردين 1390

"میل" می آید...

پنجشنبه 4 فروردين 1390

فلسفه علم و متفکران کلیدی

يكشنبه 22 اسفند 1389

"ریشه‌های فلسفه تحلیلی: کانت و فرگه"

يكشنبه 22 اسفند 1389

پراگماتیسم از زیبایی تا اقتصاد

يكشنبه 22 اسفند 1389

آرای راسل بررسی می‌شوند

يكشنبه 22 اسفند 1389

چگونه راست بگوییم حتی اگر جهان بر هم بریزد

پنجشنبه 12 اسفند 1389

کارگاه آموزشی فلسفه تجربی در هلند

پنجشنبه 12 اسفند 1389

فلسفه ی سخت و مثال های ملموس...

پنجشنبه 12 اسفند 1389

"راهنمای سقراط" منتشر می‌شود

پنجشنبه 12 اسفند 1389

سمینار "میشل فوکو: تن و شعور" برگزار می‌‌شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"فلسفه باستان" در قاره ی نو

دوشنبه 2 اسفند 1389

جلد دوم "شرح حکمت الاشراق" منتشر می‏شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"ماده و کلیات در متافیزیک ارسطو"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"در ستایش آهستگی"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"نظریه اخلاق آکوئیناس" منتشر شد

يكشنبه 24 بهمن 1389

"درباره خرد"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"فلسفه گوتلوب فرگه"

جمعه 15 بهمن 1389

آکسفورد میزبان درسگفتارهای جان لاک

جمعه 15 بهمن 1389

فیشر : زندگی، مرگ و آزادی

جمعه 15 بهمن 1389

هانس کونگ : "آیا خدا وجود دارد؟"

دوشنبه 11 بهمن 1389

یک هیوم و دو خبر

دوشنبه 11 بهمن 1389

"مسائل فلسفی: فلسفه ذهن" اثر سوسا

دوشنبه 11 بهمن 1389

"دیالکتیک روشنگری"

دوشنبه 11 بهمن 1389

"علیت در علوم" و نیاز به دیدگاهی یکپارچه...

چهارشنبه 29 دي 1389

یادداشت های استراسون

چهارشنبه 29 دي 1389

ارسطو برای همه

چهارشنبه 29 دي 1389

شماره جدید مجله بین المللی "ترانسندنت فیلوسوفی" منتشر شد

چهارشنبه 29 دي 1389

تعهد در برابر عدالت و نقد هانا آرنت

دوشنبه 20 دي 1389


12345678910