خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
علامه‌ طباطبايي‌ : عالم‌ مثال‌، مرتبه‌اي‌ از وجود است‌ كه‌ ميان‌ عالم‌ عقلي‌ و عالم‌ ماده‌ قرار گرفته‌ است‌. از نظر مشايين‌، اين‌ عالم‌ آخرين‌ عالم‌ از عقول‌ طولي‌ است‌ (به‌ نام‌ عقل‌ فعال‌) اما از نظر اشراقيين‌، اين‌ عالم‌ را بعضي‌ از عقول‌ عرضي‌ به‌ وجود آورده‌اند.     ::    هراكليت‌ : خداوندگاري‌ كه‌ هاتف‌ پيش‌گويي‌ او در پرستشگاه‌ دلفي‌ است‌، نه‌ سخن‌ مي‌گويد، نه‌ پنهان‌ مي‌كند. بلكه‌ اشاره‌ مي‌كند.     ::    دكتر شريعتي‌ : فلسفه‌ و ايدئولوژي‌ در نظر خيلي‌ از متفكرين‌، مترادف‌ پنداشته‌ مي‌شود، در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ فلسفه‌ با ايدئولوژي‌ همان‌ اندازه‌ دور است‌ كه‌ رابطه‌ علم‌ با ايدئولوژي‌.     ::    هگل‌ : مسيحيّت‌، دشمن‌ شادكامي‌ و آزادي‌ بشر و بي‌اعتنا به‌ زيبايي‌ است‌.     ::    نيچه‌ : و من‌ سه‌ استحاله‌ي‌ روح‌ را اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ روح‌، يك‌ شتر مي‌شود، سپس‌ شتر، شير مي‌گردد و بالاخره‌ به‌ كودكي‌ تبديل‌ مي‌شود.     ::    سهل‌ شوشتري‌ : هر وجدي‌ كه‌ صوفي‌ دارد، اگر كتاب‌ و سنت‌ به‌ راستي‌ آن‌ گواهي‌ ندهد، باطل‌ است‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : شك‌ دكارت‌ با شك‌ غزالي‌ فرق‌ دارد و اگر كسي‌ مي‌خواهد «تقريرات‌ دكارت‌» با «المنقذ من‌ الضلال‌» مقايسه‌ كند بايد به‌ اصل‌ و آغاز و مقاصد و نتايجي‌ كه‌ از اين‌ دو اثر حاصل‌ شده‌ است‌، توجه‌ كند و صرف‌ عبارات‌ ظاهر و ظواهر الفاظ‌ را در نظر نياورد.     ::    بودا : ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند.     ::    دكتر شريعتي‌ : فلسفه‌ و ايدئولوژي‌ در نظر خيلي‌ از متفكرين‌، مترادف‌ پنداشته‌ مي‌شود، در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ فلسفه‌ با ايدئولوژي‌ همان‌ اندازه‌ دور است‌ كه‌ رابطه‌ علم‌ با ايدئولوژي‌.     ::    بودا : اگر همراهيْ دورانديش‌ نيافتي‌ تا با تو زندگي‌ كند، خوش‌رفتار باشد و روشن‌، همچون‌ شاهي‌ كه‌ سرزميني‌ فتح‌ شده‌ را رها مي‌كند، آن‌گاه‌ تو نيز تنها برو؛ به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.
اخلاق چینی در بازار

پنجشنبه 4 فروردين 1390

شماره جدید «تاریخ فلسفه» منتشر شد

پنجشنبه 4 فروردين 1390

"میل" می آید...

پنجشنبه 4 فروردين 1390

فلسفه علم و متفکران کلیدی

يكشنبه 22 اسفند 1389

"ریشه‌های فلسفه تحلیلی: کانت و فرگه"

يكشنبه 22 اسفند 1389

پراگماتیسم از زیبایی تا اقتصاد

يكشنبه 22 اسفند 1389

آرای راسل بررسی می‌شوند

يكشنبه 22 اسفند 1389

چگونه راست بگوییم حتی اگر جهان بر هم بریزد

پنجشنبه 12 اسفند 1389

کارگاه آموزشی فلسفه تجربی در هلند

پنجشنبه 12 اسفند 1389

فلسفه ی سخت و مثال های ملموس...

پنجشنبه 12 اسفند 1389

"راهنمای سقراط" منتشر می‌شود

پنجشنبه 12 اسفند 1389

سمینار "میشل فوکو: تن و شعور" برگزار می‌‌شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"فلسفه باستان" در قاره ی نو

دوشنبه 2 اسفند 1389

جلد دوم "شرح حکمت الاشراق" منتشر می‏شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"ماده و کلیات در متافیزیک ارسطو"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"در ستایش آهستگی"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"نظریه اخلاق آکوئیناس" منتشر شد

يكشنبه 24 بهمن 1389

"درباره خرد"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"فلسفه گوتلوب فرگه"

جمعه 15 بهمن 1389

آکسفورد میزبان درسگفتارهای جان لاک

جمعه 15 بهمن 1389

فیشر : زندگی، مرگ و آزادی

جمعه 15 بهمن 1389

هانس کونگ : "آیا خدا وجود دارد؟"

دوشنبه 11 بهمن 1389

یک هیوم و دو خبر

دوشنبه 11 بهمن 1389

"مسائل فلسفی: فلسفه ذهن" اثر سوسا

دوشنبه 11 بهمن 1389

"دیالکتیک روشنگری"

دوشنبه 11 بهمن 1389

"علیت در علوم" و نیاز به دیدگاهی یکپارچه...

چهارشنبه 29 دي 1389

یادداشت های استراسون

چهارشنبه 29 دي 1389

ارسطو برای همه

چهارشنبه 29 دي 1389

شماره جدید مجله بین المللی "ترانسندنت فیلوسوفی" منتشر شد

چهارشنبه 29 دي 1389

تعهد در برابر عدالت و نقد هانا آرنت

دوشنبه 20 دي 1389


12345678910