خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
عبدالكريم‌ سروش‌ : در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرغوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد.     ::    بودا : ذهني‌ كه‌ انباشته‌ از انديشه‌هاي‌ آزمندي‌، خشم‌، و شيفتگي‌ است‌ اعتماد را نشايد. چنين‌ ذهني‌ را نبايد به‌ حال‌ خود رها ساخت‌؛ آن‌ را بايد سخت‌ مهار كرد. نه‌ مادر، نه‌ پدر و نه‌ هيچ‌ يك‌ از نزديكان‌ نمي‌توانند به‌ اندازه‌ يك‌ ذهن‌ تربيت‌ شده‌ در حق‌ ما نيكي‌ كنند.     ::    ويتگنشتاين‌ : راه‌ حل‌ معماي‌ زندگي‌ در مكان‌ و زمان‌، بيرون‌ از مكان‌ و زمان‌ جاي‌ دارند (اينها مسائل‌ علم‌ طبيعي‌ نيستند كه‌ ما بايد حل‌ كنيم‌).     ::    بودا : گرودنه‌هاي‌ پُرشكوه‌ خسرواني‌ بفرسايند، تن‌ نيز به‌ پيري‌ گرايد، ليكن‌ آيين‌ نيكان‌ هرگز پير نگردد؛ چون‌ نيكان‌ آن‌ را به‌ نيكان‌ بياموزند.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : وقت‌ تو عزيزترين‌ چيزهاست‌، پس‌ آن‌ را به‌ عزيزترين‌ چيزها مشغول‌ساز.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : اصل‌ اصيل‌ در هر چيز، وجود و هستي‌ اوست‌ و ماهيت‌ وي‌ پنداري‌ است‌، يعني‌ واقعيت‌ هستي‌ به‌ خودي‌ خود (بالذات‌ و لنفسه‌) واقعيت‌ دار، يعني‌ عين‌ واقعيت‌ بوده‌ و همه‌ي‌ ماهيات‌ با وي‌، واقعيت‌ دار و بي‌ وي‌ (به‌ خودي‌ خود) پنداري‌ و اعتباري‌ مي‌باشند.     ::    دكتر شريعتي‌ : در قرون‌ وسطي‌ معتقد بودند كه‌ يك‌ قدري‌ از ذات‌ روح‌ القدس‌ (Saint Esprit) در برخي‌ آدمها حلول‌ كرده‌ و آنها را جزو طبقه‌ روحانيون‌ نموده‌ است‌ و حق‌ حاكميت‌ بر بشر را به‌ اين‌ طبقه‌ داده‌ است‌. يعني‌ آنان‌ نماينده‌ خداوند روي‌ زمين‌ بودند.     ::    كانت‌ : ميان‌ همه‌ي‌ ايده‌هاي‌ خردنظري‌، آزادي‌ تنها ايده‌اي‌ است‌ كه‌ امكان‌ آن‌ را به‌ طور آزاد از تجربه‌، مي‌شناسيم‌.
اخلاق چینی در بازار

پنجشنبه 4 فروردين 1390

شماره جدید «تاریخ فلسفه» منتشر شد

پنجشنبه 4 فروردين 1390

"میل" می آید...

پنجشنبه 4 فروردين 1390

فلسفه علم و متفکران کلیدی

يكشنبه 22 اسفند 1389

"ریشه‌های فلسفه تحلیلی: کانت و فرگه"

يكشنبه 22 اسفند 1389

پراگماتیسم از زیبایی تا اقتصاد

يكشنبه 22 اسفند 1389

آرای راسل بررسی می‌شوند

يكشنبه 22 اسفند 1389

چگونه راست بگوییم حتی اگر جهان بر هم بریزد

پنجشنبه 12 اسفند 1389

کارگاه آموزشی فلسفه تجربی در هلند

پنجشنبه 12 اسفند 1389

فلسفه ی سخت و مثال های ملموس...

پنجشنبه 12 اسفند 1389

"راهنمای سقراط" منتشر می‌شود

پنجشنبه 12 اسفند 1389

سمینار "میشل فوکو: تن و شعور" برگزار می‌‌شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"فلسفه باستان" در قاره ی نو

دوشنبه 2 اسفند 1389

جلد دوم "شرح حکمت الاشراق" منتشر می‏شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"ماده و کلیات در متافیزیک ارسطو"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"در ستایش آهستگی"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"نظریه اخلاق آکوئیناس" منتشر شد

يكشنبه 24 بهمن 1389

"درباره خرد"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"فلسفه گوتلوب فرگه"

جمعه 15 بهمن 1389

آکسفورد میزبان درسگفتارهای جان لاک

جمعه 15 بهمن 1389

فیشر : زندگی، مرگ و آزادی

جمعه 15 بهمن 1389

هانس کونگ : "آیا خدا وجود دارد؟"

دوشنبه 11 بهمن 1389

یک هیوم و دو خبر

دوشنبه 11 بهمن 1389

"مسائل فلسفی: فلسفه ذهن" اثر سوسا

دوشنبه 11 بهمن 1389

"دیالکتیک روشنگری"

دوشنبه 11 بهمن 1389

"علیت در علوم" و نیاز به دیدگاهی یکپارچه...

چهارشنبه 29 دي 1389

یادداشت های استراسون

چهارشنبه 29 دي 1389

ارسطو برای همه

چهارشنبه 29 دي 1389

شماره جدید مجله بین المللی "ترانسندنت فیلوسوفی" منتشر شد

چهارشنبه 29 دي 1389

تعهد در برابر عدالت و نقد هانا آرنت

دوشنبه 20 دي 1389


12345678910