خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
دكتر شريعتي‌ : آنچه‌ بودا نفي‌ كرده‌ و از پرستش‌ و توسل‌ به‌ آنها برحذر داشته‌ است‌، خدايان‌ است‌؛ و اين‌ نه‌ نفي‌ توحيد كه‌ نفي‌ شرك‌ است‌.     ::    آلكمايون‌ (در پاسخ‌ نامه‌ دعوت‌ داريوش‌) : همه‌ مردم‌ گفتار آز سيري‌ناپذير و شهرت‌ پرستي‌ هستند، اما من‌ كه‌ از فزون‌ جويي‌ گريزانم‌ نمي‌توانم‌ به‌ سرزمين‌ ايران‌ بيايم‌. من‌ به‌ اندك‌ قانعم‌ تا هماهنگ‌ با فكر و منظور من‌ باشد.     ::    گزنوفون‌ : اگر خدا عسل‌ زرد را نساخته‌ بود، مردم‌ انجير را اكنون‌ بسي‌ شيرين‌تر مي‌يافتند.     ::    بودا : دانايي‌ را پيروي‌ كن‌ كه‌ ملامت‌ كن‌ و دوري‌ از كار بد آموزد؛ او پيداگرِ گنجهاي‌ پنهان‌ است‌. آن‌ كو از چنين‌ دانايي‌ پيروي‌ كند آسايش‌ بيند نه‌ سختي‌.     ::    هراكليت‌ : هنگامي‌ كه‌ زاييده‌ مي‌شوند، آرزوي‌ زندگي‌ كردن‌ دارند و سرنوشت‌ (مرگ‌) خود را پذيرفتن‌؛ يا بيشتر از آن‌ آسودن‌ و فرزنداني‌ پشت‌ سر مي‌نهند كه‌ بار ديگر با سرنوشت‌ (مرگ‌) روبه‌رو مي‌شوند.     ::    هراكليت‌ : تناقض‌، توافق‌ است‌ و از چيزهاي‌ ناموافق‌، زيباترين‌ هماهنگي‌ پديد مي‌آيد.     ::    ويتگنشتاين‌ : راه‌ حل‌ معماي‌ زندگي‌ در مكان‌ و زمان‌، بيرون‌ از مكان‌ و زمان‌ جاي‌ دارند (اينها مسائل‌ علم‌ طبيعي‌ نيستند كه‌ ما بايد حل‌ كنيم‌).     ::    بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    هراكليت‌ : خداوندگاري‌ كه‌ هاتف‌ پيش‌گويي‌ او در پرستشگاه‌ دلفي‌ است‌، نه‌ سخن‌ مي‌گويد، نه‌ پنهان‌ مي‌كند. بلكه‌ اشاره‌ مي‌كند.
اخلاق چینی در بازار

پنجشنبه 4 فروردين 1390

شماره جدید «تاریخ فلسفه» منتشر شد

پنجشنبه 4 فروردين 1390

"میل" می آید...

پنجشنبه 4 فروردين 1390

فلسفه علم و متفکران کلیدی

يكشنبه 22 اسفند 1389

"ریشه‌های فلسفه تحلیلی: کانت و فرگه"

يكشنبه 22 اسفند 1389

پراگماتیسم از زیبایی تا اقتصاد

يكشنبه 22 اسفند 1389

آرای راسل بررسی می‌شوند

يكشنبه 22 اسفند 1389

چگونه راست بگوییم حتی اگر جهان بر هم بریزد

پنجشنبه 12 اسفند 1389

کارگاه آموزشی فلسفه تجربی در هلند

پنجشنبه 12 اسفند 1389

فلسفه ی سخت و مثال های ملموس...

پنجشنبه 12 اسفند 1389

"راهنمای سقراط" منتشر می‌شود

پنجشنبه 12 اسفند 1389

سمینار "میشل فوکو: تن و شعور" برگزار می‌‌شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"فلسفه باستان" در قاره ی نو

دوشنبه 2 اسفند 1389

جلد دوم "شرح حکمت الاشراق" منتشر می‏شود

دوشنبه 2 اسفند 1389

"ماده و کلیات در متافیزیک ارسطو"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"در ستایش آهستگی"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"نظریه اخلاق آکوئیناس" منتشر شد

يكشنبه 24 بهمن 1389

"درباره خرد"

يكشنبه 24 بهمن 1389

"فلسفه گوتلوب فرگه"

جمعه 15 بهمن 1389

آکسفورد میزبان درسگفتارهای جان لاک

جمعه 15 بهمن 1389

فیشر : زندگی، مرگ و آزادی

جمعه 15 بهمن 1389

هانس کونگ : "آیا خدا وجود دارد؟"

دوشنبه 11 بهمن 1389

یک هیوم و دو خبر

دوشنبه 11 بهمن 1389

"مسائل فلسفی: فلسفه ذهن" اثر سوسا

دوشنبه 11 بهمن 1389

"دیالکتیک روشنگری"

دوشنبه 11 بهمن 1389

"علیت در علوم" و نیاز به دیدگاهی یکپارچه...

چهارشنبه 29 دي 1389

یادداشت های استراسون

چهارشنبه 29 دي 1389

ارسطو برای همه

چهارشنبه 29 دي 1389

شماره جدید مجله بین المللی "ترانسندنت فیلوسوفی" منتشر شد

چهارشنبه 29 دي 1389

تعهد در برابر عدالت و نقد هانا آرنت

دوشنبه 20 دي 1389


12345678910