خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
غزالي‌ : مرگ‌ تجربه‌اي‌ مألوف‌ نيست‌ و فرصت‌ آزمودن‌ مرگ‌ از انسان‌ دريغ‌ شده‌ است‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : با پيش‌ آمدن‌ حادثه‌ غرب‌ و تاريخ‌ غربي‌، نوعي‌ نگاه‌ به‌ موجودات‌ و به‌ آدميان‌ و به‌ زبان‌ و تاريخ‌ پديد آمده‌ است‌ و با استقرار عالم‌ غربي‌، درك‌ مبادي‌ آرا و غايت‌ نظر متفكران‌ گذشته‌ دشوار شده‌ است‌. به‌ اين‌ جهت‌ بايد آن‌ حادثه‌ را بازشناخت‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌ نشانگر امر ناگفتني‌ خواهد بود، بدين‌ طريق‌ كه‌ امر گفتني‌ را به‌ روشني‌ باز مي‌نمايد.     ::    ويتگنشتاين‌ : بدون‌ فلسفه‌، گويي‌، انديشه‌ها تار و نامتمايزند:وظيفه‌ فلسفه‌ اين‌ است‌ كه‌ آنها را روشن‌ سازد و به‌ آنها، مرزهايي‌ دقيق‌ ببخشد.     ::    بودا : در ميان‌ غافلان‌، هشيار و در ميان‌ خواب‌آلودگان‌، بيدار، دانا پيش‌ مي‌رود به‌ كردار يكي‌ باره‌ي‌ تيزتك‌ كه‌ يابويي‌ را پسِ پشت‌ مي‌گذارد.     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : نظام‌ جمهوري‌ مغرب‌، همان‌ ساز كهن‌ است‌ كه‌ در پرده‌هاي‌ آن‌ غير از نواي‌ قيصري‌ نيست‌.     ::    هراكليت‌ : چشمها و گوشها براي‌ آدميان‌ به‌ گواهاني‌ هستند، اگر روحهايي‌ با زبان‌ آنها بيگانه‌ دارند.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : اصل‌ اصيل‌ در هر چيز، وجود و هستي‌ اوست‌ و ماهيت‌ وي‌ پنداري‌ است‌، يعني‌ واقعيت‌ هستي‌ به‌ خودي‌ خود (بالذات‌ و لنفسه‌) واقعيت‌ دار، يعني‌ عين‌ واقعيت‌ بوده‌ و همه‌ي‌ ماهيات‌ با وي‌، واقعيت‌ دار و بي‌ وي‌ (به‌ خودي‌ خود) پنداري‌ و اعتباري‌ مي‌باشند.     ::    دكارت‌ : خدا وجود دارد و تصورات‌ واضح‌ و متمايز را نيز تضمين‌ مي‌كند. من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز، مي‌فهمم‌ كه‌ خدا وجود دارد.
مکتب متعالیه  
صدرالدين‌ شيرازي‌ (ملاصدرا)
اسفار ملاصدرا (به‌ روايت‌ دكتر نصر)
ملاصدرا و اگزايستانسياليسم‌ (از نگاه‌ عطيه‌ سعيد2)
درآمدي‌ بر مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ (از نگاه‌ دكتر كريم‌ مجتهدي)
مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ درباب‌ صيرورت
تمايز ماهيت‌ - وجود در فلسفه‌ ملاصدرا و اگزيستانسياليسم‌ جديد غرب
مقايسه‌ تفكر ياكوب‌ بومه‌ و ملاصدرا
ملا هادي‌ سبزواري‌
فيض‌ كاشاني‌ (فيض)
عبدالرزاق‌ لاهيجي‌ (فياض)
مكتب‌ متعاليه‌ از نگاه‌ نقادانه‌ محمدرضا فشاهي‌
علامه‌ محمدحسين‌ طباطبايي‌
عليت‌ از نگاه‌ ديويد هيوم‌ و علامه‌ طباطبايي
مقايسه‌ پلوراليزم‌ ديني‌ علامه‌ طباطبايي‌ و استاد مطهري
استاد مرتضي‌ مطهري‌
خاطره‌هايي‌ از استاد مطهري‌
دو نمونه‌ از ديدگاه‌ خاص‌ مطهري‌ در فلسفه‌ اسلامي
ويژگيهاي‌ آثار استاد مطهري
بررسي‌ تطبيقي‌ آرأ مرتضي‌ مطهري‌ و آيزيابرلين‌ (درباره‌ عقل‌ و آزادي)
مقايسه‌ تحليل‌ فلسفي‌ استاد مطهري‌ در اخلاق‌ با روش‌ پديدارشناسي‌ هوسرلي
شرحی بر فلسفه ملا صدرا از منظر علامه ی طبا طبا یی
مقاله انگلیسی: زندگی و آثار ملاصدرا، MullaSadra`s Life and Philosophy