خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : رهرو آرامْ دل‌ به‌ خانه‌ي‌ تهي‌ رفته‌ است‌؛ او از فهم‌ درست‌ آيين‌، شادي‌ برتر از انسان‌ دارد.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    نيچه‌ : و من‌ سه‌ استحاله‌ي‌ روح‌ را اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ روح‌، يك‌ شتر مي‌شود، سپس‌ شتر، شير مي‌گردد و بالاخره‌ به‌ كودكي‌ تبديل‌ مي‌شود.     ::    اتين‌ ژيلسون‌ : متكلمان‌ از آن‌ حيث‌ كه‌ اهل‌ كلام‌اند، ايرادي‌ بر آنها وارد نيست‌، بلكه‌ مشكل‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ خود را در مقام‌ فلاسفه‌ قرار مي‌دهند.     ::    بودا : رهرو سرشار از شادي‌، سرشار از ايمانِ به‌ آموزه‌ي‌ بودا، به‌ راه‌ آرامش‌ خواهد رسيد.     ::    هايدگر : ما در هر پرسش‌ نبايد چشم‌ انتظار پاسخ‌ باشيم‌؛ بلكه‌ بايد توقع‌ پيدايش‌ انبوهي‌ از پرسشهاي‌ تازه‌ را داشته‌ باشيم‌ و به‌ امكان‌ مطرح‌شدن‌ آنها، ياري‌ رسانيم‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : فلسفه‌ها را به‌ يك‌ اعتبار به‌ دو نحو مي‌توان‌ خواند:يكي‌ خواندن‌ رايج‌ و متداول‌ است‌ كه‌ آنچه‌ را يك‌ فيلسوف‌ گفته‌ است‌، فرامي‌گيرند. دوم‌ به‌ شرح‌ يا تلخيص‌ و درست‌ بودن‌ و نادرست‌ بودن‌ فلسفه‌ها كاري‌ ندارد، بلكه‌ ناظر به‌ اين‌ است‌ كه‌ فلسفه‌ با تاريخ‌ و زمان‌ چه‌ مناسبت‌ دارد.     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : درباره‌ چيزهاي‌ ناديدني‌، تنها خدايان‌ بينش‌ واقعي‌ دارند، اما انسانها فقط‌ از روي‌ نشانه‌ها مي‌توانند داوري‌ كنند.     ::    بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    جان‌ ديويي‌ : محيطي‌ كه‌ در آن‌ انسان‌ زندگي‌ مي‌كند، تنها محيط‌ مادي‌ يا فيزيكي‌ نيست‌، بلكه‌ زمينه‌ فرهنگي‌ نيز دارد.
مکتب متعالیه  
صدرالدين‌ شيرازي‌ (ملاصدرا)
اسفار ملاصدرا (به‌ روايت‌ دكتر نصر)
ملاصدرا و اگزايستانسياليسم‌ (از نگاه‌ عطيه‌ سعيد2)
درآمدي‌ بر مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ (از نگاه‌ دكتر كريم‌ مجتهدي)
مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ درباب‌ صيرورت
تمايز ماهيت‌ - وجود در فلسفه‌ ملاصدرا و اگزيستانسياليسم‌ جديد غرب
مقايسه‌ تفكر ياكوب‌ بومه‌ و ملاصدرا
ملا هادي‌ سبزواري‌
فيض‌ كاشاني‌ (فيض)
عبدالرزاق‌ لاهيجي‌ (فياض)
مكتب‌ متعاليه‌ از نگاه‌ نقادانه‌ محمدرضا فشاهي‌
علامه‌ محمدحسين‌ طباطبايي‌
عليت‌ از نگاه‌ ديويد هيوم‌ و علامه‌ طباطبايي
مقايسه‌ پلوراليزم‌ ديني‌ علامه‌ طباطبايي‌ و استاد مطهري
استاد مرتضي‌ مطهري‌
خاطره‌هايي‌ از استاد مطهري‌
دو نمونه‌ از ديدگاه‌ خاص‌ مطهري‌ در فلسفه‌ اسلامي
ويژگيهاي‌ آثار استاد مطهري
بررسي‌ تطبيقي‌ آرأ مرتضي‌ مطهري‌ و آيزيابرلين‌ (درباره‌ عقل‌ و آزادي)
مقايسه‌ تحليل‌ فلسفي‌ استاد مطهري‌ در اخلاق‌ با روش‌ پديدارشناسي‌ هوسرلي
شرحی بر فلسفه ملا صدرا از منظر علامه ی طبا طبا یی
مقاله انگلیسی: زندگی و آثار ملاصدرا، MullaSadra`s Life and Philosophy