خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    بودا : اي‌ رهروان‌! به‌ كردار پيچك‌ ياس‌ كه‌ گلهاي‌ پژمرده‌اش‌ را فرو مي‌ريزد، شما نيز بايد كه‌ از آز و كينه‌ رهايي‌ يابيد.     ::    آلفرد آير : قضيه‌ي‌ «در كره‌ مريخ‌ موجودات‌ زنده‌ وجود دارد»، در شرايط‌ كنوني‌ قابل‌ بررسي‌ نيست‌، ولي‌ اصل‌ بررسي‌ آن‌، ممكن‌ است‌. اما قضاياي‌ متافيزيكي‌، اصلاً قابل‌ بررسي‌ نيستند، بنابراين‌ نمي‌توان‌ آنها را قضاياي‌ حقيقي‌ دانست‌.     ::    آگوستين‌ قديس‌ : انسانها بايد تواضع‌ پيشه‌ كنند و محدوديتهاي‌ جدي‌ خود را درباره‌ اينكه‌ به‌ چه‌ چيزهايي‌ مي‌توانند معرفت‌ يقيني‌ بيابند، بدانند.     ::    ابن‌ رشد : كار فلسفه‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ در موجودات‌، به‌ طور عميق‌ نظر مي‌كند و آنها را از جهت‌ دلالت‌ بر صانع‌، حكم‌ معتبر مي‌شناسد.     ::    هراكليت‌ : ما در يك‌ رودخانه‌، هم‌ پا مي‌گذاريم‌ و هم‌ نمي‌گذاريم‌. ما هم‌ هستيم‌ هم‌ نيستيم‌.     ::    بودا : خود را به‌ غفلت‌ مسپريد، با كامجويي‌ و خوشباشي‌ آشنا مباشيد. آن‌ كو به‌ هشياري‌ به‌ ديانَه‌ بنشيند به‌ خوشدليِ پُربار رسد.     ::    هراكليت‌ : كوتاه‌ترين‌ راهها به‌ سوي‌ نيكنامي‌، نيك‌ شدن‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : خداوندگاري‌ كه‌ هاتف‌ پيش‌گويي‌ او در پرستشگاه‌ دلفي‌ است‌، نه‌ سخن‌ مي‌گويد، نه‌ پنهان‌ مي‌كند. بلكه‌ اشاره‌ مي‌كند.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : بزرگ‌ترين‌ مقامات‌ آن‌ است‌ كه‌ خوي‌ بد خويش‌ به‌ خوي‌ نيك‌ بدل‌ كنند.
مکتب متعالیه  
صدرالدين‌ شيرازي‌ (ملاصدرا)
اسفار ملاصدرا (به‌ روايت‌ دكتر نصر)
ملاصدرا و اگزايستانسياليسم‌ (از نگاه‌ عطيه‌ سعيد2)
درآمدي‌ بر مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ (از نگاه‌ دكتر كريم‌ مجتهدي)
مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ درباب‌ صيرورت
تمايز ماهيت‌ - وجود در فلسفه‌ ملاصدرا و اگزيستانسياليسم‌ جديد غرب
مقايسه‌ تفكر ياكوب‌ بومه‌ و ملاصدرا
ملا هادي‌ سبزواري‌
فيض‌ كاشاني‌ (فيض)
عبدالرزاق‌ لاهيجي‌ (فياض)
مكتب‌ متعاليه‌ از نگاه‌ نقادانه‌ محمدرضا فشاهي‌
علامه‌ محمدحسين‌ طباطبايي‌
عليت‌ از نگاه‌ ديويد هيوم‌ و علامه‌ طباطبايي
مقايسه‌ پلوراليزم‌ ديني‌ علامه‌ طباطبايي‌ و استاد مطهري
استاد مرتضي‌ مطهري‌
خاطره‌هايي‌ از استاد مطهري‌
دو نمونه‌ از ديدگاه‌ خاص‌ مطهري‌ در فلسفه‌ اسلامي
ويژگيهاي‌ آثار استاد مطهري
بررسي‌ تطبيقي‌ آرأ مرتضي‌ مطهري‌ و آيزيابرلين‌ (درباره‌ عقل‌ و آزادي)
مقايسه‌ تحليل‌ فلسفي‌ استاد مطهري‌ در اخلاق‌ با روش‌ پديدارشناسي‌ هوسرلي
شرحی بر فلسفه ملا صدرا از منظر علامه ی طبا طبا یی
مقاله انگلیسی: زندگی و آثار ملاصدرا، MullaSadra`s Life and Philosophy