خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
هايدگر : ما در هر پرسش‌ نبايد چشم‌ انتظار پاسخ‌ باشيم‌؛ بلكه‌ بايد توقع‌ پيدايش‌ انبوهي‌ از پرسشهاي‌ تازه‌ را داشته‌ باشيم‌ و به‌ امكان‌ مطرح‌شدن‌ آنها، ياري‌ رسانيم‌.     ::    بودا : اي‌ سازنده‌ خانه‌! اكنون‌ تو را ديده‌ام‌، تو ديگر باره‌ اين‌ خانه‌ را نمي‌تواني‌ ساخت‌. لنگه‌ي‌ خر پاهايت‌ همه‌ شكسته‌ است‌ و تيرِ كاكلهايت‌ خراب‌ شده‌ اما دل‌ من‌، به‌ فرونشاندن‌ تشنگيها رسيده‌ است‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : با پيش‌ آمدن‌ حادثه‌ غرب‌ و تاريخ‌ غربي‌، نوعي‌ نگاه‌ به‌ موجودات‌ و به‌ آدميان‌ و به‌ زبان‌ و تاريخ‌ پديد آمده‌ است‌ و با استقرار عالم‌ غربي‌، درك‌ مبادي‌ آرا و غايت‌ نظر متفكران‌ گذشته‌ دشوار شده‌ است‌. به‌ اين‌ جهت‌ بايد آن‌ حادثه‌ را بازشناخت‌.     ::    نيچه‌ : همسايه‌ي‌ ما، همسايه‌ي‌ ما نيست‌، همسايه‌ي‌ همسايه‌ي‌ ماست‌. هر ملت‌ چنين‌ مي‌انديشد.     ::    كانت‌ : دو چيز جان‌ مرا از اعجاب‌ و احترام‌، سرشار مي‌سازد:آسمان‌ پر ستاره‌ي‌ بالاي‌ سر من‌ و قانون‌ اخلاقي‌ در درون‌ من‌.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    بودا : چه‌ آلايشها كه‌ بر او چيره‌ شده‌، به‌ كردار يكي‌ پيچك‌ بر يكي‌ درختِ انبوه‌. با خود آن‌ كند كه‌ كامِ دشمن‌ است‌.     ::    بودا : حكومت‌ بر روحيه‌ ناپايدار دشوار است‌؛ چه‌، آن‌ به‌ هر جا بخواهد مي‌رود. تسلط‌ بر روحيه‌، كار شايسته‌اي‌ است‌؛ آن‌ را آرام‌ و نيك‌بختي‌ را تأمين‌ مي‌كند.     ::    بودا : آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستي‌ گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟
یونان, شهر و فلسفه

دوشنبه 31 مرداد 1390

اورلیوس فیلسوف سخت فهم!

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"ساخت جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری"

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"مباحث فلسفی مهم" اثر لوئیس وان

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"ترسیم اخلاق" هورکا

چهارشنبه 26 مرداد 1390

همایش فلسفه در آکسفورد

سه شنبه 18 مرداد 1390

فیلسوف شک گرای اسکاتلندی بررسی شد

سه شنبه 18 مرداد 1390

هایدگر، هنر و پست مدرنیته

سه شنبه 18 مرداد 1390

فلسفه ذهن و کریستوفر مول

سه شنبه 18 مرداد 1390

فراسوی "تراکتاتوس" ویتگنشتاین

سه شنبه 11 مرداد 1390

"آثار فلسفی فرانسیس بیکن" از راتلج

سه شنبه 11 مرداد 1390

لایب نیتس به روایت گلن هارتس

سه شنبه 11 مرداد 1390

"راهنمای راتلج بر فلسفه قرن نوزدهم" منتشر شد

دوشنبه 20 تير 1390

چهار پراگماتیست با آی.شفلر

دوشنبه 20 تير 1390

جان استوارت میل به روایت پل کلی

دوشنبه 20 تير 1390

"اگزیستانس و عقل نزد یاسپرس" بررسی می‌شود

دوشنبه 20 تير 1390

نیهیلیسم , ​​سیاست و هرمنوتیک جیانی واتیمو

چهارشنبه 15 تير 1390

هزار سال فلسفه غرب با کریستوفر شیلد

چهارشنبه 15 تير 1390

بررسی فلسفه اجتماعی در مکتب اصالت فایده جان استوارت میل

چهارشنبه 15 تير 1390

آرای ویلیام جیمز بررسی شد

جمعه 10 تير 1390

نیچه ی داروینیست , نیچه ی آنتی داروینیست؟

شنبه 4 تير 1390

"پدیدارشناسی هنجاری بودن اخلاق" منتشر شد

شنبه 4 تير 1390

"مطالعات سارتر" منتشر شد

شنبه 4 تير 1390

"فلسفه منطق" در بازار

سه شنبه 24 خرداد 1390

"گفتگوهایی میان ایمان و خرد" توسط جان اسمیت

سه شنبه 24 خرداد 1390

"هابرماس" و تروریسم تا حقوق بشر

سه شنبه 24 خرداد 1390

"نیچه" در بازار

دوشنبه 16 خرداد 1390

"روایت، هویت و خویشتن کگاردی" در هرتفوردشایر

دوشنبه 16 خرداد 1390

فلسفه ذهن بررسی شد

شنبه 14 خرداد 1390

"فلسفه" به روایت افلاطون

پنجشنبه 12 خرداد 1390


12345678910