خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : فلسفه‌ها را به‌ يك‌ اعتبار به‌ دو نحو مي‌توان‌ خواند:يكي‌ خواندن‌ رايج‌ و متداول‌ است‌ كه‌ آنچه‌ را يك‌ فيلسوف‌ گفته‌ است‌، فرامي‌گيرند. دوم‌ به‌ شرح‌ يا تلخيص‌ و درست‌ بودن‌ و نادرست‌ بودن‌ فلسفه‌ها كاري‌ ندارد، بلكه‌ ناظر به‌ اين‌ است‌ كه‌ فلسفه‌ با تاريخ‌ و زمان‌ چه‌ مناسبت‌ دارد.     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.     ::    برديايف‌ : تجربه‌گرايي‌ يعني‌ تسليم‌شدن‌ به‌ سلطه‌ي‌ جهان‌ و تاريخ‌ و انطباق‌ با انسان‌ ميان‌ مايه‌؛ و به‌ انسان‌ و آراء او، رنگ‌ اجتماعي‌ بخشيدن‌ و نابود كردن‌ شخصيّت‌ متمايز خرد.     ::    فيلولائوس‌ (400 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : طبيعت‌ در نظام‌ جهاني‌ از نامحدود و محدود كننده‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ شد، هم‌ نظام‌ كل‌ جهاني‌ و نيز همه‌ چيزهاي‌ در آن‌.     ::    هايدگر : ما در هر پرسش‌ نبايد چشم‌ انتظار پاسخ‌ باشيم‌؛ بلكه‌ بايد توقع‌ پيدايش‌ انبوهي‌ از پرسشهاي‌ تازه‌ را داشته‌ باشيم‌ و به‌ امكان‌ مطرح‌شدن‌ آنها، ياري‌ رسانيم‌.     ::    هراكليت‌ : شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا كراتيلوس‌ در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند.     ::    بودا : خود را با خويش‌ برانگيزان‌؛ با خود در خويش‌ پژوهش‌ كند. اي‌ رهرو، تو بدين‌سان‌ با خودي‌ خويشتن‌دار و آگاه‌، نيكبخت‌ خواهي‌ زيست‌.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد.     ::    بودا : رهرو آرامْ دل‌ به‌ خانه‌ي‌ تهي‌ رفته‌ است‌؛ او از فهم‌ درست‌ آيين‌، شادي‌ برتر از انسان‌ دارد.
یونان, شهر و فلسفه

دوشنبه 31 مرداد 1390

اورلیوس فیلسوف سخت فهم!

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"ساخت جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری"

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"مباحث فلسفی مهم" اثر لوئیس وان

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"ترسیم اخلاق" هورکا

چهارشنبه 26 مرداد 1390

همایش فلسفه در آکسفورد

سه شنبه 18 مرداد 1390

فیلسوف شک گرای اسکاتلندی بررسی شد

سه شنبه 18 مرداد 1390

هایدگر، هنر و پست مدرنیته

سه شنبه 18 مرداد 1390

فلسفه ذهن و کریستوفر مول

سه شنبه 18 مرداد 1390

فراسوی "تراکتاتوس" ویتگنشتاین

سه شنبه 11 مرداد 1390

"آثار فلسفی فرانسیس بیکن" از راتلج

سه شنبه 11 مرداد 1390

لایب نیتس به روایت گلن هارتس

سه شنبه 11 مرداد 1390

"راهنمای راتلج بر فلسفه قرن نوزدهم" منتشر شد

دوشنبه 20 تير 1390

چهار پراگماتیست با آی.شفلر

دوشنبه 20 تير 1390

جان استوارت میل به روایت پل کلی

دوشنبه 20 تير 1390

"اگزیستانس و عقل نزد یاسپرس" بررسی می‌شود

دوشنبه 20 تير 1390

نیهیلیسم , ​​سیاست و هرمنوتیک جیانی واتیمو

چهارشنبه 15 تير 1390

هزار سال فلسفه غرب با کریستوفر شیلد

چهارشنبه 15 تير 1390

بررسی فلسفه اجتماعی در مکتب اصالت فایده جان استوارت میل

چهارشنبه 15 تير 1390

آرای ویلیام جیمز بررسی شد

جمعه 10 تير 1390

نیچه ی داروینیست , نیچه ی آنتی داروینیست؟

شنبه 4 تير 1390

"پدیدارشناسی هنجاری بودن اخلاق" منتشر شد

شنبه 4 تير 1390

"مطالعات سارتر" منتشر شد

شنبه 4 تير 1390

"فلسفه منطق" در بازار

سه شنبه 24 خرداد 1390

"گفتگوهایی میان ایمان و خرد" توسط جان اسمیت

سه شنبه 24 خرداد 1390

"هابرماس" و تروریسم تا حقوق بشر

سه شنبه 24 خرداد 1390

"نیچه" در بازار

دوشنبه 16 خرداد 1390

"روایت، هویت و خویشتن کگاردی" در هرتفوردشایر

دوشنبه 16 خرداد 1390

فلسفه ذهن بررسی شد

شنبه 14 خرداد 1390

"فلسفه" به روایت افلاطون

پنجشنبه 12 خرداد 1390


12345678910