خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : نه‌ عريان‌ بودن‌، نه‌ موي‌ بافتن‌، نه‌ خود به‌ گِل‌ اندودن‌، نه‌ روزه‌ گرفتن‌، نه‌ بر خاك‌ خفتن‌، نه‌ خاكساري‌، نه‌ بي‌حركت‌ نشستن‌، پاك‌ نمي‌كند ميرنده‌يي‌ را كه‌ از شك‌ و دودلي‌ آزاد نيست‌.     ::    كانت‌ : ميان‌ همه‌ي‌ ايده‌هاي‌ خردنظري‌، آزادي‌ تنها ايده‌اي‌ است‌ كه‌ امكان‌ آن‌ را به‌ طور آزاد از تجربه‌، مي‌شناسيم‌.     ::    خليل‌ جبران‌ : نيمي‌ از آنچه‌ مي‌گويم‌، بي‌معناست‌ آن‌ را مي‌گويم‌ تا شايد به‌ نيمه‌ ديگر دست‌يابي‌.     ::    اتين‌ ژيلسون‌ : وقتي‌ كه‌ بهترين‌ اذهان‌ از هماهنگ‌ ساختن‌ تعاليم‌ ديانت‌ مسيحي‌ با تعاليم‌ فلسفه‌ نااميد شدند، پايان‌ قرون‌ وسطي‌ فرا رسيد.     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : مجموع‌ حواس‌ به‌ نحوي‌ با مغز همبستگي‌ دارند و بدينسان‌ اگر مغز تكان‌ بخورد يا جاي‌ خود را تغيير دهد، حواس‌ ناقص‌ مي‌شوند، زيرا اين‌ كار گذرگاههايي‌ را كه‌ احساسها از آنها مي‌آيند، مي‌گيرد.     ::    هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    بودا : در پي‌ پستيها مرو. در بي‌دردي‌ زندگي‌ مكن‌. نظرِ نادرست‌ را دنبال‌ مكن‌. دوستِ دنيا مباش‌.     ::    جان‌ ديويي‌ : محيطي‌ كه‌ در آن‌ انسان‌ زندگي‌ مي‌كند، تنها محيط‌ مادي‌ يا فيزيكي‌ نيست‌، بلكه‌ زمينه‌ فرهنگي‌ نيز دارد.     ::    بودا : حكومت‌ بر روحيه‌ ناپايدار دشوار است‌؛ چه‌، آن‌ به‌ هر جا بخواهد مي‌رود. تسلط‌ بر روحيه‌، كار شايسته‌اي‌ است‌؛ آن‌ را آرام‌ و نيك‌بختي‌ را تأمين‌ مي‌كند.     ::    هراكليت‌ : ما در يك‌ رودخانه‌، هم‌ پا مي‌گذاريم‌ و هم‌ نمي‌گذاريم‌. ما هم‌ هستيم‌ هم‌ نيستيم‌.
یونان, شهر و فلسفه

دوشنبه 31 مرداد 1390

اورلیوس فیلسوف سخت فهم!

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"ساخت جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری"

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"مباحث فلسفی مهم" اثر لوئیس وان

چهارشنبه 26 مرداد 1390

"ترسیم اخلاق" هورکا

چهارشنبه 26 مرداد 1390

همایش فلسفه در آکسفورد

سه شنبه 18 مرداد 1390

فیلسوف شک گرای اسکاتلندی بررسی شد

سه شنبه 18 مرداد 1390

هایدگر، هنر و پست مدرنیته

سه شنبه 18 مرداد 1390

فلسفه ذهن و کریستوفر مول

سه شنبه 18 مرداد 1390

فراسوی "تراکتاتوس" ویتگنشتاین

سه شنبه 11 مرداد 1390

"آثار فلسفی فرانسیس بیکن" از راتلج

سه شنبه 11 مرداد 1390

لایب نیتس به روایت گلن هارتس

سه شنبه 11 مرداد 1390

"راهنمای راتلج بر فلسفه قرن نوزدهم" منتشر شد

دوشنبه 20 تير 1390

چهار پراگماتیست با آی.شفلر

دوشنبه 20 تير 1390

جان استوارت میل به روایت پل کلی

دوشنبه 20 تير 1390

"اگزیستانس و عقل نزد یاسپرس" بررسی می‌شود

دوشنبه 20 تير 1390

نیهیلیسم , ​​سیاست و هرمنوتیک جیانی واتیمو

چهارشنبه 15 تير 1390

هزار سال فلسفه غرب با کریستوفر شیلد

چهارشنبه 15 تير 1390

بررسی فلسفه اجتماعی در مکتب اصالت فایده جان استوارت میل

چهارشنبه 15 تير 1390

آرای ویلیام جیمز بررسی شد

جمعه 10 تير 1390

نیچه ی داروینیست , نیچه ی آنتی داروینیست؟

شنبه 4 تير 1390

"پدیدارشناسی هنجاری بودن اخلاق" منتشر شد

شنبه 4 تير 1390

"مطالعات سارتر" منتشر شد

شنبه 4 تير 1390

"فلسفه منطق" در بازار

سه شنبه 24 خرداد 1390

"گفتگوهایی میان ایمان و خرد" توسط جان اسمیت

سه شنبه 24 خرداد 1390

"هابرماس" و تروریسم تا حقوق بشر

سه شنبه 24 خرداد 1390

"نیچه" در بازار

دوشنبه 16 خرداد 1390

"روایت، هویت و خویشتن کگاردی" در هرتفوردشایر

دوشنبه 16 خرداد 1390

فلسفه ذهن بررسی شد

شنبه 14 خرداد 1390

"فلسفه" به روایت افلاطون

پنجشنبه 12 خرداد 1390


12345678910