خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    هراكليت‌ : افتخارها، خدايان‌ و آدميان‌ را برده‌ مي‌سازد.     ::    ويكتور فرانكل‌ : چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.     ::    دكارت‌ : خدا وجود دارد و تصورات‌ واضح‌ و متمايز را نيز تضمين‌ مي‌كند. من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز، مي‌فهمم‌ كه‌ خدا وجود دارد.     ::    گزنوفون‌ : اگر خدا عسل‌ زرد را نساخته‌ بود، مردم‌ انجير را اكنون‌ بسي‌ شيرين‌تر مي‌يافتند.     ::    هايدگر : اين‌ مرگ‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ برابري‌ و بي‌اهميتي‌ همه‌ي‌ امور را نشان‌ مي‌دهد.     ::    نيچه‌ : و من‌ سه‌ استحاله‌ي‌ روح‌ را اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ روح‌، يك‌ شتر مي‌شود، سپس‌ شتر، شير مي‌گردد و بالاخره‌ به‌ كودكي‌ تبديل‌ مي‌شود.     ::    بودا : در ميان‌ غافلان‌، هشيار و در ميان‌ خواب‌آلودگان‌، بيدار، دانا پيش‌ مي‌رود به‌ كردار يكي‌ باره‌ي‌ تيزتك‌ كه‌ يابويي‌ را پسِ پشت‌ مي‌گذارد.     ::    ابونصر سراج‌ : كلامي‌ كه‌ زبان‌ آن‌ را از وجدي‌ كه‌ از معدن‌ فيض‌ به‌ دل‌ افاضه‌ شده‌، بيان‌ كند، اين‌ كلام‌ شبيه‌ و نزديك‌ به‌ دعوي‌ باشد، جز اينكه‌ اهل‌ اين‌ وجد، آزموده‌ و محفوظ‌ از خطا باشد.     ::    دكارت‌ : خدا وجود دارد و تصورات‌ واضح‌ و متمايز را نيز تضمين‌ مي‌كند. من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز، مي‌فهمم‌ كه‌ خدا وجود دارد.
مکتب جاودان خرد  
سابقه‌ي‌ تاريخي‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد (سنت‌گرايي‌)
مدّعيات‌ اصلي‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
جاودان‌ خرد يا حكمت‌ خالده‌ چيست‌؟
فرق‌ ميان‌ عقل‌ كلّي‌ و عقل‌ جزئي‌ از ديد مكتب‌ جاودان‌ خرد
مكتب‌ جاودان‌ خرد و نقد علم‌ جديد
مكتب‌ جاودان‌ خرد و كثرت‌گرايي‌ ديني‌
ويژگيهاي‌ عرفان‌ حقيقي‌ در برابر رازآموزيهاي‌ دروغين‌ از نظر سنت‌گرايان‌
شكل‌گيري‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد در ايران‌
سيد حسين‌ نصر
مقاله انگلیسی: معنا و مفهوم فلسفه از دیدگاه سید حسین نصر
مقاله انگلیسی؛ نصر از دیدگاه ابراهیم کالین
فريتيوف‌ شووان‌
آشنايي‌ با ديگر چهره‌هاي‌ سرشناس‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
مصاحبه‌ با دكتر اعواني‌ درباره‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
ديدگاه‌ شهرام‌ پازوكي‌ در مورد مكتب‌ جاودان‌ خرد
كتاب‌ و حكمت‌ در قرآن‌ به‌ مثابه‌ پوست‌ و مغز
پوست‌ و مغز (نوشتاري‌ از رنه‌گنون‌)