خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
مولانا : دانه‌ باشي‌ مرغكانت‌ برچنند/ غنچه‌ باشي‌ كودكانت‌ بركنند/ دانه‌ پنهان‌ كن‌، سرا پادام‌ شو/ غنچه‌ پنهان‌ كن‌، گياه‌ بام‌ شو     ::    دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.     ::    بودا : رهرو آرامْ دل‌ به‌ خانه‌ي‌ تهي‌ رفته‌ است‌؛ او از فهم‌ درست‌ آيين‌، شادي‌ برتر از انسان‌ دارد.     ::    بودا : رهرو شاد از هشياري‌، با بيم‌ در تن‌ آساني‌ مي‌نگرد، بالا مي‌رود به‌ كردار آتش‌، و بندها را همه‌، خواه‌ خُرد خواه‌ كلان‌، مي‌سوزاند.     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : آدميان‌ را دو چيز هلاك‌ كرد:طلب‌ عزّ و خوف‌ درويشي‌.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    افلاطون‌ : (خطاب‌ به‌ بيگانه‌) پس‌ پيداست‌ كه‌ شما ديري‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ لفظ‌ «وجود» را به‌ كار مي‌بريد؛ با آنچه‌ مرادتان‌ هست‌، آشناييد. ما نيز پيش‌ از اين‌ مي‌پنداشتيم‌ كه‌ آن‌ را ] وجود را [ در مي‌يابيم‌، اما اكنون‌ متحير و دروا شده‌ايم‌.     ::    ملاصدرا : من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌.     ::    فيلولائوس‌ (400 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : از آغاز اگر هستنده‌ها همه‌ نامحدود مي‌بودند، موضوعي‌ براي‌ شناسايي‌ وجود نداشت‌ و واحد، اصل‌ نخستين‌ همه‌ چيز است‌.
فلسفه علم تحلیلی (آنگلوساکسون)  
1- معناي چهارگانه فلسفه علم ( از منظر سنت تحليلي )
2- سنت هاي فلسفه علم كدامند ؟
3- علی پایا از حملات به سنت تحلیلی می گوید
نگاهي به معناي فلسفه علم ( از ديدگاه سنت تحليلي )
5- علم چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
6- فلسفه علم چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
7- همه چیز درباره اصطلاحات نظری در علم
8- تصویر جهان در فیزیک دیروز امروز به زبان ساده (روایت دکتر ناصری)
9- فرق فیزیک و فلسفه در چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
10- نسبت فيزيك امروز و فلسفه از زبان سر جيمز جينز
11- سنت تحليلي : فلسفه علم ارسطویی
12-سنت تحليلي : فلسفه علم فیثاغوری و افلاطونی
13-ديدگاه سنت تحليلي : تکمیل روش ارسطو در قرون وسطی
14- ديدگاه سنت تحليلي : ظهور گالیله، حمله به فلسفه ي علم ارسطویی و بازگشت به افلاطون و فيثاغورث
15-ديدگاه سنت تحليلي : ظهور فرانسیس بیکن و حمله به فلسفه علم ارسطویی
16- ديدگاه سنت تحليلي : ظهور دکارت، حمله و واژگون سازی نظریه ي فرانسیس بیکن درباره ي شیوه تحقیق علمی
17-ديدگاه سنت تحليلي: ظهور نيوتن ، فلسفه ي علم تازه و حمله به دكارت و دكارتيان ( باز هم طنيني افلاطوني! )
18- استدلال علمی یعنی چه؟ (آشنایی با استنتاج استقرایی و استنتاج به قصد بهترین تبیین)
19- تبیین علمی یعنی چه؟( ديدگاه سنت تحليلي)
20-سنت تحليلي : استقرا گرایی میل و دیدگاه مخالف هیول
21-سنت تحليلي : پوزیتیویسم ریاضی، قراردادگرایی و ابطال گرایی
22- سنت تحليلي : آیا استقراء گرایی توجیه پذیر است؟ (دیدگاه چالمرز)
ابطال گرايان چه مي گويند ؟
24- ابطالگرایی پیشرفته، پیش بینیهای بدیع و رشد علم(سنت تحليلي)
25- چرا ابطالگرایی نارساست ؟
26- (سنت تحلیلی): برنامه های پژوهشی لاکاتوش
27- (سنت تحلیلی): پاردایم های کوهن
فایرابند فلسفه تحلیلی را منفجر کرد !
29- ارزیابی مکاتب تحلیلی فلسفه علم از منظر معقول گرایی و ابژکتیویستم
30- ارزیابی مکاتب تحلیلی فلسفه علم از منظر واقع گرایی