خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
ويتگنشتاين‌ : گزاره‌ها نمي‌توانند راجع‌ به‌ امر برتر، چيزي‌ را بيان‌ كنند.     ::    بودا : او را چه‌ شادي‌ هست‌ از ديدن‌ اين‌ استخوانهاي‌ سپيد، به‌ كردار كدوهايي‌ دور افكنده‌ در خزان‌؟     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : شريعتي‌، پروژه‌ بازرگان‌ را به‌ اوج‌ رساند و نه‌ فقط‌ يك‌ دنياي‌ آباد، بلكه‌ يك‌ انقلاب‌ دنيوي‌ را از دل‌ دين‌ بيرون‌ آورد.     ::    زنون‌ : اگر كثرت‌ هست‌، هستنده‌ نامحدوداند. زيرا هميشه‌ در ميان‌ هستنده‌ها، چيزهاي‌ ديگر و باز هم‌ چيزهاي‌ ديگري‌ در ميان‌ اينها هست‌ و بدينسان‌ هستنده‌ها نامحدودند.     ::    زنون‌ : اگر كثرت‌ هست‌، هستنده‌ نامحدوداند. زيرا هميشه‌ در ميان‌ هستنده‌ها، چيزهاي‌ ديگر و باز هم‌ چيزهاي‌ ديگري‌ در ميان‌ اينها هست‌ و بدينسان‌ هستنده‌ها نامحدودند.     ::    هراكليت‌ : مرگ‌ است‌ آنچه‌ كه‌ در بيداري‌ مي‌بينيم‌. اما آنچه‌ را خوابيده‌ مي‌بينيم‌ رؤياست‌.     ::    نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    بودا : در پي‌ پستيها مرو. در بي‌دردي‌ زندگي‌ مكن‌. نظرِ نادرست‌ را دنبال‌ مكن‌. دوستِ دنيا مباش‌.     ::    بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    بودا : آن‌ كس‌ كه‌ داراي‌ روحيه‌اي‌ متزلزل‌ است‌، آيين‌ حقيقي‌ را نشناسد.
آرشيو اخبار

يكشنبه 23 بهمن 1390

کتاب "تفکر" منتشر شد

کتاب "تفکر" منتشر شد
کتاب "تفکر" اثر سیمون بلک برن از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد. در این اثر، آرای فیلسوفانی چون کانت و هیوم درباره مسائل مهم فلسفی مورد بررسی قرار گرفته‌است. 

این اثر به بررسی مسائل مهم فلسفی در حوزه‌های گوناگون و مختلف می‌پردازد.

پرسشهای فلسفی مهم در حوزه‌های مختلف زندگی، معرفت و دانش، آگاهی، سرنوشت، خدا، حقیقت، خیر و عدالت در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است.

افراد زیادی در این حوزه‌ها دارای پرسشهای مهم و اساسی هستند ولی اینکه چگونه باید با آنها مواجه شد را بسیاری نمی‌دانند. این کتاب درصدد است تا خواننده را با این پرسشها مواجه کند.

این کتاب درصدد است تا نشان دهد که چرا این پرسشها مهم هستند و این پرسشها در کجاها مهم و کلیدی هستند. از اینرو نویسنده آرای فیلسوفان مهم و برجسته‌ای چون دکارت، هیوم، کانت و ویتگنشتاین را در خصوص پرسشهای مهم فلسفی مورد بررسی قرار داده است.

شک گرایی، رابطه جسم و ذهن، موضوع خود و نفس، آزادی و اخلاق از جمله موضوعات فلسفی مهمی هستند که در این اثر از منظرهای گوناگون فکری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 
منبع : مهر

کد مطلب: 1767

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين