خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
هراكليت‌ : مردمان‌ نمي‌دانند كه‌ چگونه‌ از هم‌ جداشدگي‌ عين‌ به‌ هم‌ پيوستگي‌ است‌:هماهنگي‌ كششهاي‌ متضاد چون‌ در كمان‌ و چنگ‌.     ::    هايدگر : اين‌ مرگ‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ برابري‌ و بي‌اهميتي‌ همه‌ي‌ امور را نشان‌ مي‌دهد.     ::    دكتر شريعتي‌ : در قرون‌ وسطي‌ معتقد بودند كه‌ يك‌ قدري‌ از ذات‌ روح‌ القدس‌ (Saint Esprit) در برخي‌ آدمها حلول‌ كرده‌ و آنها را جزو طبقه‌ روحانيون‌ نموده‌ است‌ و حق‌ حاكميت‌ بر بشر را به‌ اين‌ طبقه‌ داده‌ است‌. يعني‌ آنان‌ نماينده‌ خداوند روي‌ زمين‌ بودند.     ::    فيلولائوس‌ (400 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : از آغاز اگر هستنده‌ها همه‌ نامحدود مي‌بودند، موضوعي‌ براي‌ شناسايي‌ وجود نداشت‌ و واحد، اصل‌ نخستين‌ همه‌ چيز است‌.     ::    بودا : چه‌ سهل‌ است‌ تنيدن‌ به‌ كارهاي‌ بد، و چه‌ صعب‌ است‌ تنيدن‌ به‌ سودمند و نيك‌.     ::    هايدگر : ما در هر پرسش‌ نبايد چشم‌ انتظار پاسخ‌ باشيم‌؛ بلكه‌ بايد توقع‌ پيدايش‌ انبوهي‌ از پرسشهاي‌ تازه‌ را داشته‌ باشيم‌ و به‌ امكان‌ مطرح‌شدن‌ آنها، ياري‌ رسانيم‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌.     ::    بودا : اي‌ سازنده‌ خانه‌! اكنون‌ تو را ديده‌ام‌، تو ديگر باره‌ اين‌ خانه‌ را نمي‌تواني‌ ساخت‌. لنگه‌ي‌ خر پاهايت‌ همه‌ شكسته‌ است‌ و تيرِ كاكلهايت‌ خراب‌ شده‌ اما دل‌ من‌، به‌ فرونشاندن‌ تشنگيها رسيده‌ است‌.     ::    دكتر شريعتي‌ : ماترياليسم‌، جنس‌ و ذات‌ انسان‌ را ماده‌ مي‌داند. در همين‌ تعريف‌، او را در چارچوب‌ تكاملي‌ كه‌ در ماده‌ بودن‌ محدود است‌، حبس‌ مي‌كند.     ::    ويتگنشتاين‌ : اثر من‌ شامل‌ دو بخش‌ است‌:بخشي‌ كه‌ عرضه‌ كرده‌ام‌ و بخشي‌ كه‌ ننوشته‌ام‌؛ و دقيقاً اين‌ دو بخش‌ است‌ كه‌ مهم‌ است‌.
آرشيو اخبار

يكشنبه 23 بهمن 1390

"مداخلات فلسفی" نوسبام در آکسفورد

"مداخلات فلسفی" نوسبام در آکسفورد
کتاب جدید مارتا نوسبام فیلسوف معاصر از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

در این کتاب مجموعه‌ای از مقالات و یادداشتهای مارتا نوسبام در خصوص نقد آثار منعکس شده است.

به اعتقاد نویسنده تمرکز مطالعاتی مارتا نوسبام بر روی فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی است. او پرسشهای مهم و مطرح در این حوزه ها را مورد بررسی قرار داده است.

همچنین نوسبام تمرکز ویژه‌ای روی موضوع ماهیت و سرشت احساسات و عواطف دارد. طی 25 سال گذشته نوسبام نقدهایی بر برخی کتابها و آثار نوشته و آنها را مورد بررسی قرار داده است.

این نقدها معمولاً در روزنامه‌ها و نشریات منتشر شده‌اند. این کتاب دربردارنده این نقدها و بررسی آثار است. در این نقدها نوسبام آثاری از متفکران و فیلسوفان برجسته چون راجر اسکروتن، آلن بلوم، چارلز تیلور و جودیت باتلر را مورد بررسی قرار داده است.

مارتا نوسبام استاد حقوق و اخلاق در دانشگاه شیکاگو است. مطالعات نوسبام و آثار او در خصوص فلسفه باستان، فلسفه سیاسی و اخلاق توجهات زیادی را متوجه خود کرده است.

این کتاب با عنوان "مداخلات فلسفی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

منبع :مهر

کد مطلب: 1766

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين