خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
مولانا : زهر مار، آن‌ مار را باشد حيات‌/ نسبتش‌ با آدمي‌ باشد ممات‌/ پس‌ بد مطلق‌ نباشد در جهان‌/ بد به‌ نسبت‌ باشد، اين‌ را هم‌ بدان‌     ::    دكارت‌ : از آنجا كه‌ من‌ مي‌توانم‌ به‌ نحو واضح‌ و متمايزي‌، وجود ذهن‌ را مستقل‌ از بدن‌، درك‌ كنم‌، بنابراين‌ ذهن‌ بايد براي‌ خود وجودي‌ مستقل‌ داشته‌ باشد.     ::    بودا : مرد با اين‌ ستوران‌ به‌ كشوري‌ نمي‌رسد كه‌ پاي‌ كسي‌ بدان‌ نرسيده‌:جايي‌ كه‌ مردِ رام‌ با خودِ رام‌ به‌ آنجا مي‌رود.     ::    بودا : تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از خواستن‌ است‌. تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از دل‌ نهادن‌ بر اين‌ عالم‌ است‌.     ::    اتين‌ ژيلسون‌ : متكلمان‌ از آن‌ حيث‌ كه‌ اهل‌ كلام‌اند، ايرادي‌ بر آنها وارد نيست‌، بلكه‌ مشكل‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ خود را در مقام‌ فلاسفه‌ قرار مي‌دهند.     ::    گزنوفون‌ : همه‌ چيز از خاك‌ است‌ و همه‌ چيز در خاك‌ پايان‌ مي‌يابد.     ::    بودا : آن‌ كس‌ كه‌ داراي‌ روحيه‌اي‌ متزلزل‌ است‌، آيين‌ حقيقي‌ را نشناسد.     ::    نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : نسبت‌، انسان‌ را جانور مكلف‌ مي‌داند و مدرنيته‌، انسان‌ را جانور محق‌، تعريف‌ مي‌كند.     ::    دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.
آرشيو کتاب

كارناپ : پوپر اختلافاتش را با ما بزرگ كرده جلوه ميداد !

مترجم كتاب «فلسفه و نحو منطقي » اثر رودلف كارناپ ، در مقدمه كتاب مي نويسد : مهمترين منابع نوشتاري آشنا كننده ي ما فارسي زبانان به آراي حلقه ي وين و يكي از فعال ترين اعضاي آن ، رودلف كارناپ آثاري بوده كه تا به امروز از كارل پوپر ، از مهم ترين منتقدان اين حلقه ، به فارسي ترجمه و چاپ شده است ؛آثاري كه در بهترين وضعيت تنها بيانگر فهم پوپر از مكتوبات ايشان مي باشد ؛ فهمي كه اتفاقا كارناپ و نويرات چيزي جز بزرگ نمايي اختلافات كوچك نمي دانندش . كارناپ مي نويسد : «اصل رويكرد فلسفي پوپر كاملا شبيه رويكرد حلقه ي وين مي بوده ، با اين حال وي تمايل داشت اختلافهاي ميان ما و خود را پيش از اندازه بزرگ جلوه دهد و نويرات نيز مي گويد : « بي شك اين تاكيد بيش از اندازه بر اختلاف هاي جزئي بين پوپر و حلقه وين ، به زيان هر گونه همكاري است » .
مترجم ادامه مي دهد : به نظر مي رسد تا زماني كه آشنايي ما آشنايي اي دست دوم باشد امكان فهم و داوري دادگرانه ي آراي ايشان اميدي نارسيدني خواهد نمود . ترجمه ي اثر پيش روي تنها گام كوتاهي است در راهي كه شايد و بايد دير يا زود پيموده شود . گرچه كتاب نام رودلف كارناپ را بر پيشاني خود دارد ليكن چنان كه نويسنده در مقدمه اشاره مي كند قرار است شرح آراي حلقه ي وين باشد . شايد نبايد چشم داشت كه كتاب در فني ترين صورتبندي هاي منطقي و فلسفي اش بازتاب عقايد اعضاي حلقه ي وين باشد اما مي توان اميد داشت كه در كلي ترين راهبردهايش خواست مشترك ايشان را باز نماياند .
كتاب « فلسفه و نحو منطقي » به ترجمه رضا مثمر از سوي نشر مركز انتشار يافته است .
تلفن نشر مركز : 88970462 - 021

کد مطلب: 1324

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين