خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
هراكليت‌ : كوتاه‌ترين‌ راهها به‌ سوي‌ نيكنامي‌، نيك‌ شدن‌ است‌.     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : مجموع‌ حواس‌ به‌ نحوي‌ با مغز همبستگي‌ دارند و بدينسان‌ اگر مغز تكان‌ بخورد يا جاي‌ خود را تغيير دهد، حواس‌ ناقص‌ مي‌شوند، زيرا اين‌ كار گذرگاههايي‌ را كه‌ احساسها از آنها مي‌آيند، مي‌گيرد.     ::    دكتر شريعتي‌ : آنچه‌ بودا نفي‌ كرده‌ و از پرستش‌ و توسل‌ به‌ آنها برحذر داشته‌ است‌، خدايان‌ است‌؛ و اين‌ نه‌ نفي‌ توحيد كه‌ نفي‌ شرك‌ است‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : عالم‌ ماده‌ با توجه‌ به‌ ارتباط‌ و پيوستگي‌ ميان‌ اجزايش‌، يك‌ واحد را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ ذاتاً سيال‌ و گذرا بوده‌ و جوهرش‌ پيوسته‌ در حركت‌ و دگرگوني‌ است‌.     ::    بودا : دانايي‌ را پيروي‌ كن‌ كه‌ ملامت‌ كن‌ و دوري‌ از كار بد آموزد؛ او پيداگرِ گنجهاي‌ پنهان‌ است‌. آن‌ كو از چنين‌ دانايي‌ پيروي‌ كند آسايش‌ بيند نه‌ سختي‌.     ::    بودا : به‌ كردار يكي‌ زنبور كه‌ شهد گلها را مكيده‌ مي‌رود بي‌آنكه‌ گزندي‌ به‌ رنگ‌ و بوي‌ آنها برساند، رهرو اين‌ چنين‌ از دهكده‌ دور مي‌شود.     ::    بودا : راستي‌ كه‌ خود، بد مي‌كند و خود را مي‌آلايد، خود گردِ بدي‌ نمي‌گردد و خود پاك‌ مي‌شود. پاكي‌ و ناپاكي‌ از خود است‌. كسي‌ ديگري‌ را پاك‌ نمي‌كند.     ::    بودا : غافلان‌ و ابلهان‌ به‌ تن‌ آساني‌ درافتند، و دانا از هشياري‌ خويش‌ چنان‌ نگهباني‌ كند كه‌ از نيكوترين‌ گنج‌.     ::    بودا : چه‌ آلايشها كه‌ بر او چيره‌ شده‌، به‌ كردار يكي‌ پيچك‌ بر يكي‌ درختِ انبوه‌. با خود آن‌ كند كه‌ كامِ دشمن‌ است‌.
آرشيو کتاب

كارناپ : پوپر اختلافاتش را با ما بزرگ كرده جلوه ميداد !

مترجم كتاب «فلسفه و نحو منطقي » اثر رودلف كارناپ ، در مقدمه كتاب مي نويسد : مهمترين منابع نوشتاري آشنا كننده ي ما فارسي زبانان به آراي حلقه ي وين و يكي از فعال ترين اعضاي آن ، رودلف كارناپ آثاري بوده كه تا به امروز از كارل پوپر ، از مهم ترين منتقدان اين حلقه ، به فارسي ترجمه و چاپ شده است ؛آثاري كه در بهترين وضعيت تنها بيانگر فهم پوپر از مكتوبات ايشان مي باشد ؛ فهمي كه اتفاقا كارناپ و نويرات چيزي جز بزرگ نمايي اختلافات كوچك نمي دانندش . كارناپ مي نويسد : «اصل رويكرد فلسفي پوپر كاملا شبيه رويكرد حلقه ي وين مي بوده ، با اين حال وي تمايل داشت اختلافهاي ميان ما و خود را پيش از اندازه بزرگ جلوه دهد و نويرات نيز مي گويد : « بي شك اين تاكيد بيش از اندازه بر اختلاف هاي جزئي بين پوپر و حلقه وين ، به زيان هر گونه همكاري است » .
مترجم ادامه مي دهد : به نظر مي رسد تا زماني كه آشنايي ما آشنايي اي دست دوم باشد امكان فهم و داوري دادگرانه ي آراي ايشان اميدي نارسيدني خواهد نمود . ترجمه ي اثر پيش روي تنها گام كوتاهي است در راهي كه شايد و بايد دير يا زود پيموده شود . گرچه كتاب نام رودلف كارناپ را بر پيشاني خود دارد ليكن چنان كه نويسنده در مقدمه اشاره مي كند قرار است شرح آراي حلقه ي وين باشد . شايد نبايد چشم داشت كه كتاب در فني ترين صورتبندي هاي منطقي و فلسفي اش بازتاب عقايد اعضاي حلقه ي وين باشد اما مي توان اميد داشت كه در كلي ترين راهبردهايش خواست مشترك ايشان را باز نماياند .
كتاب « فلسفه و نحو منطقي » به ترجمه رضا مثمر از سوي نشر مركز انتشار يافته است .
تلفن نشر مركز : 88970462 - 021

کد مطلب: 1324

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين