خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : رهرو سرشار از شادي‌، سرشار از ايمانِ به‌ آموزه‌ي‌ بودا، به‌ راه‌ آرامش‌ خواهد رسيد.     ::    كانت‌ : ميان‌ همه‌ي‌ ايده‌هاي‌ خردنظري‌، آزادي‌ تنها ايده‌اي‌ است‌ كه‌ امكان‌ آن‌ را به‌ طور آزاد از تجربه‌، مي‌شناسيم‌.     ::    پارمنيت‌ : لازم‌ است‌ گفتن‌ و انديشيدن‌ كه‌:هست‌، هست‌ زيرا هستي‌ (Einai) هست‌ و هيچي‌ (Mesen) نيست‌. اين‌ را به‌ فرمان‌ تو مي‌دهم‌ كه‌ دريابي‌.     ::    بودا : به‌ كردار گاوچراني‌ كه‌ با يكي‌ چوبدست‌، گاوان‌ را به‌ چرا مي‌برد، پيري‌ و مرگ‌ نيز زندگيِ باشندگان‌ را مي‌برند.     ::    نيچه‌ : همه‌، همه‌ تصور مي‌كنند كه‌ گذشته‌ چيزي‌ نبوده‌ و آينده‌ همه‌ چيز است‌. و هر كس‌ مي‌خواهد در اين‌ آينده‌، سرآمد باشد. با اين‌ وصف‌، مرگ‌ و سكوت‌ مرگ‌، تنها چيز مطمئني‌ است‌ كه‌ در اين‌ آينده‌، شامل‌ همگان‌ مي‌شود.     ::    ابن‌ رشد : كار فلسفه‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ در موجودات‌، به‌ طور عميق‌ نظر مي‌كند و آنها را از جهت‌ دلالت‌ بر صانع‌، حكم‌ معتبر مي‌شناسد.     ::    بودا : رهرو شاد از هوشياري‌، با بيم‌ در غفلت‌ مي‌نگرد، فرو نيافتد كه‌ او در كنار نيروانه‌ است‌.     ::    بودا : به‌ كردار يكي‌ زنبور كه‌ شهد گلها را مكيده‌ مي‌رود بي‌آنكه‌ گزندي‌ به‌ رنگ‌ و بوي‌ آنها برساند، رهرو اين‌ چنين‌ از دهكده‌ دور مي‌شود.     ::    دكتر شريعتي‌ : روشنفكران‌ ما هميشه‌ مأيوسند! مي‌گويند هجده‌ سال‌ پيش‌ چند دفعه‌ در خيابان‌ جيغ‌ و داد كرديم‌، ديديم‌ فايده‌اي‌ ندارد، مأيوس‌ شديم‌! ما حق‌ نداريم‌ مأيوس‌ شويم‌.     ::    ابونصر سراج‌ : كلامي‌ كه‌ زبان‌ آن‌ را از وجدي‌ كه‌ از معدن‌ فيض‌ به‌ دل‌ افاضه‌ شده‌، بيان‌ كند، اين‌ كلام‌ شبيه‌ و نزديك‌ به‌ دعوي‌ باشد، جز اينكه‌ اهل‌ اين‌ وجد، آزموده‌ و محفوظ‌ از خطا باشد.
آرشيو کتاب

مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

مثنوی معنوی ، شاید شگفت انگیزترین اثر ادبی – عرفانی ایرانیان باشد . استاد فروزانفر درباره ی این اثر می گفت : « مثنوی مانند دیگر کتب به ابواب و فصول قسمت نشده و از حیث نظم و ترتیب اسلوبی مانند قرآن کریم دارد که معارف و اصول و عقاید و قواعد فقه و احکام و نصایح پشتا پشت در آن مذکور و مطابق حکمت الهی به هم آمیخته است و مانند کتاب آفرینس نظمی به خود مخصوص دارد و تابع سنن و آئینهای مصنفان و مولفان کتب عادی و معمولی نیست و از اینرو افکار فلسفی و اصول تصوف و مبانی علوم انسانی در مثنوی پراکنده و متفرق است و فی المثل ممکن است مطلبی به نحو اجمال در دفتر اول ذکر شود و تفضیل آن در دقتر دیگر و یا مواضع مختلف بیاید و تا آنگاه که نظر مولانا در همه ی موارد پشت سر هم قرار نگیرد بالطبع فهم آن مطلب از روی شمول و احاطه میسر نمی شود »  .
سجادی ، براستی در « مثنوی معنوی از نگاهی دیگر » ، کار بزرگی صورت داده است و کوشیده گسستگی های ظاهری در این اثر کبیر را باز نماید و فهمی استوار تر از آن ارائه نماید . وی در مقدمه می نویسد :« نگارنده به عنوان معلمی که سی و هفت سال از عمر خود را بر سر تدریس نهاده و با دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف از ابتدایی تا دوره های تخصصی دکتری همراه بوده است ، بر این باور است که معلم تا خود درس را چنان که باید درنیابد ، نخواهد توانس به دیگری بفهماند و یکی از دلایل عمده ی عدم موفقیت در امر تعلیم و تعلم همین است .
بنده را ادعای فهم بیت بیت مثنوی نیست ولی بدان مباهی است که این اثر شریف منیف را از آغاز تا انجام بارها خوانده و کوشیده است تا خود بفهمد و آنگاه در پی تقهیم برآید و از خدا نیازمندانه می طلبم تا مرا مشمول حال آنان نکند که به قول استاد علامه فروزانفر : « مثصد را نمی شناسد و به جزئیات هم التفاتی نمی توانند بکنند مانند کسی که بر هواپیما یا مرکبی شتابنده و تیز رفتار سوار است که راه را می پیماید و از مناظری که بر آنها می گذرد ، اطلاع کافی به دست نمی آورد .
سعی بنده بر آن است تا گسستگی ها را بنمایاند ، دلیل آن ذکر ، و حلقه های اتصال را معین کند ؛ و نیک واقف است که حریم حرم شعر مولانا را شکستن ، گستاخیی عظیم است . زیرا که « با شکستگی ارزد به صد هزار درست » اما چه توان کرد که اقتضای معلمی تشریح و تقطیع است . اعتقاد من بر آن است که غزل مولانا ، سعدی و حافظ و .. را باید به صورت مجموعه ای واحد و تصویری کلی که مبین تناسب و تعادل میان جزء جزء اهضا است نگریست و لذتی روحانی برد . جدا کردن یک عضو از این پیکر و آنگاه سخن گفتن درباره ی چند و چون آن موجب می شود تا نه آن پیکره زیبا و بکر بماند و نه ان عضو به زندگی و زیبایی خویش ادامه دهد . شاید بتوان این ادعا را درباره ی بخش هایی از مثنوی هم صادق دانست ، اما پی بردن به تک تک ابیات آن بدون تشریح ، و لاجرم بازشناسی نقاط گسست و پیوست ممکن نیست .
ناشر این کتاب موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است و تلفن آن : 66953342 می باشد .

کد مطلب: 1260

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين