خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.     ::    هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    بودا : چه‌ سهل‌ است‌ تنيدن‌ به‌ كارهاي‌ بد، و چه‌ صعب‌ است‌ تنيدن‌ به‌ سودمند و نيك‌.     ::    آلفرد آير : قضيه‌ي‌ «در كره‌ مريخ‌ موجودات‌ زنده‌ وجود دارد»، در شرايط‌ كنوني‌ قابل‌ بررسي‌ نيست‌، ولي‌ اصل‌ بررسي‌ آن‌، ممكن‌ است‌. اما قضاياي‌ متافيزيكي‌، اصلاً قابل‌ بررسي‌ نيستند، بنابراين‌ نمي‌توان‌ آنها را قضاياي‌ حقيقي‌ دانست‌.     ::    بودا : چون‌ بداند كه‌ اين‌ تن‌ به‌ كردارِ كف‌ است‌ و بداند كه‌ سرشت‌ آن‌، سراب‌گونه‌ است‌ و بتواند تيرهاي‌ گُلْ مانندِ مارَه‌ را بشكند؛ جايي‌ بخواهد رفت‌ كه‌ شاهِ مرگ‌ نخواهدش‌ ديد.     ::    بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌ نشانگر امر ناگفتني‌ خواهد بود، بدين‌ طريق‌ كه‌ امر گفتني‌ را به‌ روشني‌ باز مي‌نمايد.     ::    بودا : آنان‌ كه‌ به‌ راه‌ قدسي‌ نرفته‌ و در جواني‌ گنجي‌ نياندوخته‌اند، مرغان‌ ماهيخوار پير را مانند كه‌ در درياچه‌اي‌ بي‌ماهي‌ از ميان‌ مي‌روند.     ::    كانت‌ : جان‌ من‌ در برابر يك‌ انسان‌ ساده‌ عادي‌ (كه‌ از شايستگي‌ اخلاقي‌ برخوردار است‌)، به‌ حالت‌ كرنش‌ درمي‌آيد.
آرشيو اخبار

دوشنبه 22 اسفند 1390

درسگفتار ویلیام جیمز در هاروارد برگزار می‌شود

درسگفتار ویلیام جیمز در هاروارد برگزار می‌شود
درسگفتار ویلیام جیمز با سخنرانی ند بلاک روز سه شنبه اول فروردین در دانشگاه هاروارد برگزار می‌شود. 

درسگفتارهای ویلیام جیمز از مهمترین درسگفتارهای فلسفی دانشگاه هاروارد به شمار می‌رود که از سوی دانشکده فلسفه این دانشگاه برگزار می‌شود.

ند بلاک استاد دانشگاه نیویورک در سال جاری میلادی در دانشکده فلسفه دانشگاه هاروارد سخنرانی خود درباره آگاهی را ارائه خواهد کرد.

ند بلاک در این سخنرانی درصدد است تا نسبت میان آگاهی و توجه از یک سو و آگاهی و باورهای ادراکی را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد.

ند بلاک استاد فلسفه، روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه نیویورک است. او دانش آموخته دانشگاه هاروارد است و مدیر برنامه فلسفه در دانشگاه MIT نیز بوده است.

ویلیام جیمز فیلسوف امریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم است. ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در "سودمند بودن" یک امر می‌دانست. بر اساس آرای جیمز و فلسفه پراگماتیستی او حقیقت به چیزی اطلاق می‌شود که "سودمند" و یا "عملی" باشد. بر این اساس چیزی که "سودمند" نیست نمی‌تواند "حقیقت" باشد.


منبع : مهر

کد مطلب: 1773

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين