خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : در پي‌ پستيها مرو. در بي‌دردي‌ زندگي‌ مكن‌. نظرِ نادرست‌ را دنبال‌ مكن‌. دوستِ دنيا مباش‌.     ::    كي‌ يرگكارد : در عصري‌ گرفتار آمده‌ايم‌ كه‌ عاطفه‌ به‌ سود علم‌ از صحنه‌ پاك‌ شده‌ است‌.     ::    بودا : رهرو سرشار از شادي‌، سرشار از ايمانِ به‌ آموزه‌ي‌ بودا، به‌ راه‌ آرامش‌ خواهد رسيد.     ::    بودا : اي‌ سازنده‌ خانه‌! اكنون‌ تو را ديده‌ام‌، تو ديگر باره‌ اين‌ خانه‌ را نمي‌تواني‌ ساخت‌. لنگه‌ي‌ خر پاهايت‌ همه‌ شكسته‌ است‌ و تيرِ كاكلهايت‌ خراب‌ شده‌ اما دل‌ من‌، به‌ فرونشاندن‌ تشنگيها رسيده‌ است‌.     ::    نيچه‌ : همه‌، همه‌ تصور مي‌كنند كه‌ گذشته‌ چيزي‌ نبوده‌ و آينده‌ همه‌ چيز است‌. و هر كس‌ مي‌خواهد در اين‌ آينده‌، سرآمد باشد. با اين‌ وصف‌، مرگ‌ و سكوت‌ مرگ‌، تنها چيز مطمئني‌ است‌ كه‌ در اين‌ آينده‌، شامل‌ همگان‌ مي‌شود.     ::    ابن‌ رشد : كار فلسفه‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ در موجودات‌، به‌ طور عميق‌ نظر مي‌كند و آنها را از جهت‌ دلالت‌ بر صانع‌، حكم‌ معتبر مي‌شناسد.     ::    بودا : شما بايد، خود، بكوشد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.     ::    بودا : اي‌ سازنده‌ خانه‌! اكنون‌ تو را ديده‌ام‌، تو ديگر باره‌ اين‌ خانه‌ را نمي‌تواني‌ ساخت‌. لنگه‌ي‌ خر پاهايت‌ همه‌ شكسته‌ است‌ و تيرِ كاكلهايت‌ خراب‌ شده‌ اما دل‌ من‌، به‌ فرونشاندن‌ تشنگيها رسيده‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    بودا : گُل‌ چينِ پراكنده‌ دل‌ را مرگ‌ چنان‌ درربايد كه‌ سيلابي‌ روستاي‌ خفته‌ را.
آرشيو اخبار

چهارشنبه 3 اسفند 1390

انتشار فصلنامه "تاریخ فلسفه" ویژه پاییز 90

انتشار فصلنامه "تاریخ فلسفه" ویژه پاییز 90
فصلنامه پژوهشی تخصصی تاریخ فلسفه (شماره ششم ویژه پاییز 90) به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ فلسفه و مدیرمسئولی آیت الله سید محمد خامنه‌ای از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره ششم این فصلنامه هفت مقاله به چاپ رسیده از جمله لوکری آخرین فیلسوف مشایی دکتر مقصود محمدی٬ مفهوم برهمن و خدای متشخص در فلسفه شانکارا٬ علی نقی باقرشاهی٬ جهانگیر خان و احیای حکمت متعالیه دکتر اعلی تورانی٬ ریشه ها و مبانی مکتب اخلاقی – عرفانی تشیع در اندیشه آثار مجلسی اول دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی.

پژوهشی پیرامون اندیشه های فلسفی صدرالدین دشتکی شیرازی دکتر زکریا بهار نژاد٬ منطق نگاری سینوی٬ الزامها و رخنه ها علی اصغر جعفری ولنی٬ نظریه ذره از فیلسوفان یونان تا متکلمان مسلمان دکتر رضا رسولی شربیانی و سودابه دهقانی بیدختی نیز از دیگر مطالب این فصلنامه هستند.

شماره هفتم مجله پژوهشی تخصصی تاریخ فلسفه در زمان مقرر به چاپ خواهد رسید.

فصلنامه پژوهشی تخصصی تاریخ فلسفه (شماره ششم ویژه پاییز 90) به سردبیری دکتر حسین کلباسی اشتری به چاپ می رسد. 
منبع:مهر


کد مطلب: 1772

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين