خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : وقت‌ تو عزيزترين‌ چيزهاست‌، پس‌ آن‌ را به‌ عزيزترين‌ چيزها مشغول‌ساز.     ::    بودا : حكومت‌ بر روحيه‌ ناپايدار دشوار است‌؛ چه‌، آن‌ به‌ هر جا بخواهد مي‌رود. تسلط‌ بر روحيه‌، كار شايسته‌اي‌ است‌؛ آن‌ را آرام‌ و نيك‌بختي‌ را تأمين‌ مي‌كند.     ::    بودا : چه‌ آلايشها كه‌ بر او چيره‌ شده‌، به‌ كردار يكي‌ پيچك‌ بر يكي‌ درختِ انبوه‌. با خود آن‌ كند كه‌ كامِ دشمن‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : اگر خوشبختي‌ در لذتهاي‌ جسماني‌ مي‌بود، بايد گاوان‌ نر را، هنگامي‌ كه‌ ماش‌ سبز براي‌ خوردن‌ مي‌يابند، خوشبخت‌ بخوانند.     ::    دكارت‌ : از آنجا كه‌ من‌ مي‌توانم‌ به‌ نحو واضح‌ و متمايزي‌، وجود ذهن‌ را مستقل‌ از بدن‌، درك‌ كنم‌، بنابراين‌ ذهن‌ بايد براي‌ خود وجودي‌ مستقل‌ داشته‌ باشد.     ::    بودا : تنها رفتن‌، بهتر، همراهي‌ با نادان‌ نشايد. باشد كه‌ مردْ تنها برود، باشد كه‌ دست‌ به‌ دنيالايد، با خواستهاي‌ اندك‌، به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    نيچه‌ : مردم‌ دنياي‌ امروز به‌ واسطه‌ي‌ مهجوريتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مصطلحات‌ ديني‌ مسيح‌ پيدا كرده‌اند، ديگر قادر نيستند علو و عظمت‌ وحشت‌آور مفهومي‌ را كه‌ كلمه‌ رمز و معماي‌ «خداي‌ روي‌ صليب‌» در ذهن‌ و ذوق‌ مردمان‌ عهد عتيق‌ داشت‌، احساس‌ كنند.     ::    بودا : خوب‌ است‌ فضيلتي‌ كه‌ تا پيري‌ دوام‌ آورد؛ خوب‌ است‌ ايماني‌ كه‌ بيخي‌ استوار دارد؛ خوب‌ است‌ رسيدن‌ به‌ فراشناخت‌؛ خوب‌ است‌ بد نكردن‌.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : فلسفه‌ها را به‌ يك‌ اعتبار به‌ دو نحو مي‌توان‌ خواند:يكي‌ خواندن‌ رايج‌ و متداول‌ است‌ كه‌ آنچه‌ را يك‌ فيلسوف‌ گفته‌ است‌، فرامي‌گيرند. دوم‌ به‌ شرح‌ يا تلخيص‌ و درست‌ بودن‌ و نادرست‌ بودن‌ فلسفه‌ها كاري‌ ندارد، بلكه‌ ناظر به‌ اين‌ است‌ كه‌ فلسفه‌ با تاريخ‌ و زمان‌ چه‌ مناسبت‌ دارد.     ::    بودا : به‌ راه‌ قدسي‌ نرفته‌ و در جواني‌ گنجي‌ نياندوخته‌اند، كمانهاي‌ فرسوده‌ي‌ دور افكنده‌ را مانند كه‌ برگذشته‌ افسوس‌ مي‌خورند.
آرشيو کتاب

فايده گرايي جان استوارت ميل، لبخند ژوكوند را زايل كرد!

فصلنامه «فيلسوفان» چاپ لندن، نزديك به يك دهه است كه منتشر مي‌شود. سردبيري فصلنامه با Baggini و Stangroom است. كوشش تحريريه اين مجله از ابتدا ‌آن بوده كه بين «فيلسوفان» و «مردم عادي»‌ پيوند برقرار نمايد و بنابراين در دو راستاي مشخص، حركت نموده است: يكي تنزيل مباحث پيچيده فلسفي و ديگري توجه به مسائل روز از نظرگاه فلسفي. با اين حال نبايد كتمان كرد كه مزاج و رويكرد اين مجله بيشتر متوجه فلسفه‌هاي آنگلو ساكسون است تا قاره‌اي.
35‌مين شماره مجله فيلسوفان – كه پاييز امسال را در بر مي‌گيرد- گامي ديگر است در راستاي اهداف دوگانه گردانندگان آن. بر روي جلد، تابلوي مشهور لبخند ژوكونه آورده شده، در حالي كه تحت تأثير فايده گرايي جان استوارت ميل، لبخند جاي خود را به اندوه داده است. اين تصوير به گزارش ويژه اين شماره ارتباط دارد.
چكيده مباحث این شماره را در ادامه مرور مي‌كنيم:
* در صفحات نخست اين شماره، مقاله‌اي درج شده و خبر دستگيري رامين جهانبگلو در فرودگاه مهرآباد – در حالي كه از كنفرانسي در هند بازمي‌گشته و مي خواسته به هواپيمايي كه به بروكسل مي‌رفته سوار شود- آورده شده است. نويسنده¬ی مقاله نوشته: دستگيري جهانبگلو همه را شوكه كرد، زيرا او هيچ گونه اقدام عملي نداشته و صرفاً مدافع تساهل و گفتگو بوده است. نويسنده مقاله در پايان اشاره مي‌كند كه طوماري توسط چندين متفكر مشهور بين‌المللي به امضا رسيده كه در آن «نگراني عميق» از اين بابت ابراز شده است.
* در مقاله ديگري از برگزاري نخستين كنفرانس فلسفي اينترنتي، خبر داده شده است. باني اين كنفرانس، از موفقيت نخستين كنفرانس فلسفي اينترنتي سخن گفته و افزوده است كه: «كنفرانس فلسفي اينترنتي، بهترين راه براي پاسخگويي به حضور رشد يابنده¬ی تفكرات فلسفي در اينترنت مي‌باشد».
وي در پايان ابراز اميدواري كرده كه هر شش ماه يكبار، ميزبان اين كنفرانس باشد. آدرس ميزبان به قرار زير است:
http://experimentalphilosophy.typepad.com/onlineـphilosophyـConfere
* نيكولاس ماكسول، فيلسوف و استاد دانشگاه فلسفه علم كالج دانشگاه لندن، به همراه شماري از دانشگاهيان، دست به تشكيل گروهي با هدف «انقلاب در اهداف و شيوه‌هاي پژوهشي دانشگاهي» زده است. اين گروه كه «دوستان حكمت» خوانده مي‌شود، اعتقادش اين است كه: «به جاي پژوهش براي دانندگي، دانشگاه نياز به آن دارد كه خود را وقف جستجو و توسعه‌ي حكمت به واسطه مباني عقلاني، نمايد. حكمت، ظرفيت شناخت ارزش زندگي براي خود فرد و ديگران است؛ بنابراين حكمت اگرچه هم شامل دانندگي است و هم فناوريهاي مهارتي، اما تنها در اين دو خلاصه نمي‌شود. در واقع وظيفه اصلي حكمت اين است كه به بشريت، نحوه پدید آوردن جهاني براي زندگي بهتر را بياموزد».
ماكسون اين تفكر را در شماري از آثارش همچون:
- اشكال كار در علم كجاست؟
- از علم تا حكمت
و همچنين در شماري از مقالاتش كه در شماره¬های مختلف همين فصلنامه آمده، توضيح داده است. اطلاعات بيشتر در مورد اين گروه را مي‌توان در وب سايت زير يافت:
http://www.knowledgetowisdom.org
* در مقاله ديگري از بايكوت ناكامانه اساتيد اسرائیلی فلسفه، سخن گفته شده است. تام هيكي كه اين حركت را راه انداخته به خبرنگار مجله گفته است: اكثريت اساتيد اسراييلي، مقهور قدرت دولت اسراييلند. وي اين مقهوريت را «كوري گناهكاران» خوانده است كه نمي‌توانند رفتارهاي دولت اسراييل را ببينند.
* مقالات ديگر اين شماره به شرح زير است:
1- مقاله‌اي به مناسبت 150مين سال تولد فرويد درباره جايگاه امروزين آن
2- مقاله‌اي تحت عنوان زد و خوردهاي تازه در جنگهاي دارويني
3- گزارش سفر توريستي- فلسفي به برلين
4- مقاله‌اي از روبرت .سي.سولومون (استاد دانشگاه کونیسی و تگزاس) درباره موفقيت
5- مقاله‌اي از «كاتريونا مكي نون» در تشريح اينكه آزادي بيان به آزادي رفتار منتهي مي‌شود.
6- مقاله‌اي از «مايكل لابوسيره» در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولتها حق دارند شبكه‌هاي اينترنتي را كنترل كنند؟
7- گزارش ويژه به مناسبت 200مين سال تولد جان استوارت ميل شامل مقالاتی همچون: چرا سربازان دست به خودكشي مي‌زنند (با اشاره به خودكشي سربازان آمريكايي و انگليسي در عراق)، علم جديد ملال انگيز (بحث درمورد دلايل دور شدن مردم جوامع مدرن از احساس خوشبختي)، جان استورات ميل و بودا (بحث در تشابهات اين دو متفكر)، تجربيات زندگي (بحث از دلايل بازگشت روانشناسان به راههاي خوشبختي)، در جستجوي ناخشنودي (در پاسخ به اين سؤال كه آيا آنچه را كه ما مي‌خواهيم، براستي برای ما نيكوست؟)
8- مصاحبه فلسفي با «ديويد ادموند» و «جان ايدي نو».
9- مقاله‌اي تحت عنوان «كفر شريف» در ضرورت دفاع از كفر!
10- نقد و تحليل كتابهاي: ما كه سياهيم، شكست طلسم، جهان وطني‌گرايي، فرزندان افلاطون و فيلم به مثابه فلسفه.

کد مطلب: 744

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين