خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : بوي‌ خوش‌ رهروان‌، كه‌ تا خدايان‌ مي‌رسد، والاتر از همه‌ است‌؛ اما بويي‌ كه‌ از صندل‌ و ياس‌ برمي‌خيزد بسي‌ دور نمي‌رود.     ::    هراكليت‌ : تناقض‌، توافق‌ است‌ و از چيزهاي‌ ناموافق‌، زيباترين‌ هماهنگي‌ پديد مي‌آيد.     ::    بودا : نه‌ عريان‌ بودن‌، نه‌ موي‌ بافتن‌، نه‌ خود به‌ گِل‌ اندودن‌، نه‌ روزه‌ گرفتن‌، نه‌ بر خاك‌ خفتن‌، نه‌ خاكساري‌، نه‌ بي‌حركت‌ نشستن‌، پاك‌ نمي‌كند ميرنده‌يي‌ را كه‌ از شك‌ و دودلي‌ آزاد نيست‌.     ::    بودا : دوستان‌ به‌ روزگار نياز، شادي‌ آورند؛ خرسندي‌ به‌ اين‌ و آن‌ شادي‌آور است‌. رها كردن‌ همه‌ي‌ رنجها شادماني‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    نيچه‌ : اي‌ فرزانه‌ در مقام‌ اخترشناس‌ - تا ستارگان‌ را چيزي‌ «بر فراز خويش‌» مي‌بيني‌، چشم‌ اهل‌ معرفت‌ در تو نيست‌.     ::    نيچه‌ : اي‌ فرزانه‌ در مقام‌ اخترشناس‌ - تا ستارگان‌ را چيزي‌ «بر فراز خويش‌» مي‌بيني‌، چشم‌ اهل‌ معرفت‌ در تو نيست‌.     ::    بودا : چون‌ بداند كه‌ اين‌ تن‌ به‌ كردارِ كف‌ است‌ و بداند كه‌ سرشت‌ آن‌، سراب‌گونه‌ است‌ و بتواند تيرهاي‌ گُلْ مانندِ مارَه‌ را بشكند؛ جايي‌ بخواهد رفت‌ كه‌ شاهِ مرگ‌ نخواهدش‌ ديد.     ::    كانت‌ : دو چيز جان‌ مرا از اعجاب‌ و احترام‌، سرشار مي‌سازد:آسمان‌ پر ستاره‌ي‌ بالاي‌ سر من‌ و قانون‌ اخلاقي‌ در درون‌ من‌.     ::    بودا : تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از خواستن‌ است‌. تمامي‌ رنجهاي‌ آدمي‌ از دل‌ نهادن‌ بر اين‌ عالم‌ است‌.
آرشيو اخبار

چهارشنبه 3 اسفند 1390

دریدا و معماری...

"نسبت آرای دریدا با معماری" منتشر شد
نسبت آرای ژاک دریدا فیلسوف الجزایری تبار فرانسوی با معماری در قالب کتابی توسط ریچارد کوین مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک دریدا پدید آورنده فلسفه شالوده شکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.

دریدا از این روش برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره می‌گیرد. دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار می‌دهد .

هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقل‌مداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.

آرای این فیلسوف شالوده شکن دلالتهایی نیز برای معماری دارد. این کتاب دلالتهای آرای او را برای معماری مورد بررسی قرار داده است.

بحث دریدا در مورد شالوده شکنی برای متخصصان حوزه معماری نیز جالب توجه بود و آنها نیز این مفهوم را در معماری و در طراحی‌ها مورد توجه قرار داده‌اند.

این کتاب با عنوان "دیدگاه دریدا درباره معماری" از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس منتشر شده است. 
منبع:مهر

کد مطلب: 1771

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين