خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
آلكمايون‌ (در پاسخ‌ نامه‌ دعوت‌ داريوش‌) : همه‌ مردم‌ گفتار آز سيري‌ناپذير و شهرت‌ پرستي‌ هستند، اما من‌ كه‌ از فزون‌ جويي‌ گريزانم‌ نمي‌توانم‌ به‌ سرزمين‌ ايران‌ بيايم‌. من‌ به‌ اندك‌ قانعم‌ تا هماهنگ‌ با فكر و منظور من‌ باشد.     ::    مولانا : زهر مار، آن‌ مار را باشد حيات‌/ نسبتش‌ با آدمي‌ باشد ممات‌/ پس‌ بد مطلق‌ نباشد در جهان‌/ بد به‌ نسبت‌ باشد، اين‌ را هم‌ بدان‌     ::    نيچه‌ : همه‌، همه‌ تصور مي‌كنند كه‌ گذشته‌ چيزي‌ نبوده‌ و آينده‌ همه‌ چيز است‌. و هر كس‌ مي‌خواهد در اين‌ آينده‌، سرآمد باشد. با اين‌ وصف‌، مرگ‌ و سكوت‌ مرگ‌، تنها چيز مطمئني‌ است‌ كه‌ در اين‌ آينده‌، شامل‌ همگان‌ مي‌شود.     ::    كي‌ يرگكارد : در عصري‌ گرفتار آمده‌ايم‌ كه‌ عاطفه‌ به‌ سود علم‌ از صحنه‌ پاك‌ شده‌ است‌.     ::    بودا : گرودنه‌هاي‌ پُرشكوه‌ خسرواني‌ بفرسايند، تن‌ نيز به‌ پيري‌ گرايد، ليكن‌ آيين‌ نيكان‌ هرگز پير نگردد؛ چون‌ نيكان‌ آن‌ را به‌ نيكان‌ بياموزند.     ::    هراكليت‌ : ما در يك‌ رودخانه‌، هم‌ پا مي‌گذاريم‌ و هم‌ نمي‌گذاريم‌. ما هم‌ هستيم‌ هم‌ نيستيم‌.     ::    بودا : شما بايد، خود، بكوشد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.     ::    راسل‌ : از نظر من‌ بهترين‌ كاري‌ كه‌ در فلسفه‌ و روان‌شناسي‌ در قرن‌ حاضر انجام‌ شده‌، در آمريكا صورت‌ گرفته‌ است‌... و اين‌ امر به‌ طور كلي‌ نتيجه‌ كار جيمز و ديويي‌ مي‌باشد.     ::    ابن‌ رشد : كار فلسفه‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ در موجودات‌، به‌ طور عميق‌ نظر مي‌كند و آنها را از جهت‌ دلالت‌ بر صانع‌، حكم‌ معتبر مي‌شناسد.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌ نشانگر امر ناگفتني‌ خواهد بود، بدين‌ طريق‌ كه‌ امر گفتني‌ را به‌ روشني‌ باز مي‌نمايد.
معنای فلسفهآرشيو اخبار

چهارشنبه 30 شهريور 1390

هابز , دولت و فلسفه سیاسی

آرای هابز بررسی شد
آرای توماس هابز درباره دولت و فلسفه سیاسی او در قالب کتابی توسط تام سورل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

این کتاب مشتمل بر مقالاتی درباره کتاب "لویاتان" اثر معروف توماس هابز فیلسوف انگلیسی است که توسط جمعی از متخصصان و محققان فلسفه سیاسی هابز به نگارش در آمده است.

سه موضوع و محور مورد توجه نویسندگان این اثر بوده است. اولین موضوع برای نویسندگان جایگاه کتاب لویاتان در منظومه فکری هابز بوده است.

دومین موضوع تفاوتهای نسخه انگلیسی کتاب لویاتان و نسخه لاتین آن است. سومین مسئله این است که لویاتان دارای چه ویژگیها و امتیازاتی است.

هابز در کتاب "لویاتان" به بررسی فلسفه سیاسی خود پرداخته است. او در این کتاب به تشریح دولت و قرارداد اجتماعی می‌پردازد.

هابز معتقد است انسانها در وضعی طبیعی به سر می‌برند و برای رهایی از این وضع بر اساس قرارداد اجتماعی دولت را ایجاد می‌کنند تا برای آنها امنیت به ارمغان آورد. در این اثر خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی توسط هابز ترسیم شده است.

توماس هابز را می‌توان پایه‌گذار نظریه دولت مدرن دانست. او از بنیان‌گذاران واقع‌گرایی سیاسی است. هابز در فلسفه سیاسی خود، درک از نظم سیاسی عادلانه‌ را به گونه‌ای ریشه‌ای دگرگون می‌سازد.

کتاب حاضر با عنوان "لویاتان بعد از 350 سال" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است. 
منبع:مهر
00:03

کد مطلب: 1734

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين