خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : در ميان‌ غافلان‌، هشيار و در ميان‌ خواب‌آلودگان‌، بيدار، دانا پيش‌ مي‌رود به‌ كردار يكي‌ باره‌ي‌ تيزتك‌ كه‌ يابويي‌ را پسِ پشت‌ مي‌گذارد.     ::    بودا : بي‌گمان‌ خودْ سرورِ خود است‌؛ خودْ پناه‌ خود است‌؛ پس‌ به‌ خودْ لگام‌ بزن‌، بمانند كردار بازرگان‌ كه‌ اسب‌ را.     ::    هراكليت‌ : مردمان‌ نمي‌دانند كه‌ چگونه‌ از هم‌ جداشدگي‌ عين‌ به‌ هم‌ پيوستگي‌ است‌:هماهنگي‌ كششهاي‌ متضاد چون‌ در كمان‌ و چنگ‌.     ::    ابن‌ رشد : كار فلسفه‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ در موجودات‌، به‌ طور عميق‌ نظر مي‌كند و آنها را از جهت‌ دلالت‌ بر صانع‌، حكم‌ معتبر مي‌شناسد.     ::    دكتر شريعتي‌ : فلسفه‌ و ايدئولوژي‌ در نظر خيلي‌ از متفكرين‌، مترادف‌ پنداشته‌ مي‌شود، در صورتي‌ كه‌ رابطه‌ فلسفه‌ با ايدئولوژي‌ همان‌ اندازه‌ دور است‌ كه‌ رابطه‌ علم‌ با ايدئولوژي‌.     ::    نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    هايدگر : هيچ‌ توصيف‌ و توضيحي‌ نمي‌تواند با ادعاي‌ عينيّت‌ كامل‌ به‌ ميدان‌ بيايد، و هميشه‌ ارائه‌ دهنده‌ي‌ فهمي‌ تأويلي‌ خواهد بود.     ::    هگل‌ : مسيحيّت‌، دشمن‌ شادكامي‌ و آزادي‌ بشر و بي‌اعتنا به‌ زيبايي‌ است‌.     ::    بودا : اگر همراهيْ دورانديش‌ نيافتي‌ تا با تو زندگي‌ كند، خوش‌رفتار باشد و روشن‌، همچون‌ شاهي‌ كه‌ سرزميني‌ فتح‌ شده‌ را رها مي‌كند، آن‌گاه‌ تو نيز تنها برو؛ به‌ كردار يكي‌ پيل‌ در جنگل‌.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.
آرشيو کاريکاتور

فلسفیدن !

لطفا در صورت تمایل در پیوند با این کاریکاتور به سوال زیر پاسخ دهید :

از دیدگاه فیلسوفان یونان , تفکر فلسفی چگونه آغاز می شود ؟

کد مطلب: 1663

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

amir_sehhati_69@yahoo.com
از نظر من این عکس عکسی فلسفی نیست. چرا که یک فیلسوف واقعی نمی گه که ای کاش دو یا سه کتاب فلسفی با خودم میاوردم!! می گه ای کاش بیست یا سی تا دفترچه یادداشت میاوردم تا احساسمو در این لحظه می نوشتم و دیدگاهمو روی ورق میاوردم.....!!!!!!!
دوشنبه 6 تير 1390 ساعت 04:10
amir_sehhati_69@yahoo.com
از نظر من این عکس عکسی فلسفی نیست. چرا که یک فیلسوف واقعی نمی گه که ای کاش دو یا سه کتاب فلسفی با خودم میاوردم!! می گه ای کاش بیست یا سی تا دفترچه یادداشت میاوردم تا احساسمو در این لحظه می نوشتم و دیدگاهمو روی ورق میاوردم.....!!!!!!!
دوشنبه 6 تير 1390 ساعت 04:10
زيبا... يوناني ميگويد زيبا و زيبا ظاهر ميشود...
اما لحظه اي بعد زيبا زشت مينمايد و يوناني فرياد زنان از ترس رفتن زيبا مي پرسد....
خير... يوناني ميگويد خير و خير ظاهر ميشود...
اما لحظه اي بعد خير شر مي شود و يوناني فرياد زنان از ترس رفتن خير مي پرسد....
عدالت... يوناني ميگويد عدالت و عدالت ظاهر ميشود...
..........................................................
........................................................
يوناني سوار بر اسب تراژيك «من» ميپرسد چون ميداند زيبا زيباست و زشت زشت.....
ايراني سوار بر اسب ترديد و به دنبال چيزي كه انگار يوناني آزادي است مي پرسد و اميدوار است كه پرسيده باشد.....
ايده هاتوسط يك شواليه ي يوناني از سرزمين خدايان ربوده شدند و فلسفه پديد آمد. اما ديگران تنها در روياي اسب آزادي كه شواليه سوار بود فلسفيدند و ايده ها را به خاك سپردند.
و اي كاش شواليه اي ديگر!!!!!
يكشنبه 22 خرداد 1390 ساعت 16:29
مي‌توان گفت آغاز تفكر فلسفي فلاسفه يونان تفكر در طبيعت بود. آنها به دنبال يافتن روابط منطقي در طبيعت بودند و معمولا سعي بر توجيه اين روابط داشتند، پس تفكر به طبيعت نوعي تفكر فلسفي مي‌توانست باشد.
جمعه 13 خرداد 1390 ساعت 13:57
sadeghfallah4415@yahoo.com
اینکه تفکر فلسفی چگونه آغاز میشه ربطی به کاریکاتور فوق نداره ! به قول کانت : فلسفه تعلیم اندیشه ها نیست ، فلسفه تعلیم اندیشیدن است .
پس بالای قله رفتن و انجا نشستن و به دور دستها خیره شدن و احیانأ فی المجلس قرائت کتب فلسفی نیز نمودن ، از ملزومات تفکر فلسفی نیست چرا که انسان در هر نقطه و مکان و گوشه و زاویه هم می تواند تفکر فلسفی داشته باشد !!
جمعه 13 خرداد 1390 ساعت 00:11

12345678910