خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : نه‌ عريان‌ بودن‌، نه‌ موي‌ بافتن‌، نه‌ خود به‌ گِل‌ اندودن‌، نه‌ روزه‌ گرفتن‌، نه‌ بر خاك‌ خفتن‌، نه‌ خاكساري‌، نه‌ بي‌حركت‌ نشستن‌، پاك‌ نمي‌كند ميرنده‌يي‌ را كه‌ از شك‌ و دودلي‌ آزاد نيست‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌.     ::    بودا : آن‌ كس‌ كه‌ داراي‌ روحيه‌اي‌ متزلزل‌ است‌، آيين‌ حقيقي‌ را نشناسد.     ::    راسل‌ : از نظر من‌ بهترين‌ كاري‌ كه‌ در فلسفه‌ و روان‌شناسي‌ در قرن‌ حاضر انجام‌ شده‌، در آمريكا صورت‌ گرفته‌ است‌... و اين‌ امر به‌ طور كلي‌ نتيجه‌ كار جيمز و ديويي‌ مي‌باشد.     ::    هايدگر : اين‌ مرگ‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ برابري‌ و بي‌اهميتي‌ همه‌ي‌ امور را نشان‌ مي‌دهد.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    كانت‌ : دو چيز جان‌ مرا از اعجاب‌ و احترام‌، سرشار مي‌سازد:آسمان‌ پر ستاره‌ي‌ بالاي‌ سر من‌ و قانون‌ اخلاقي‌ در درون‌ من‌.     ::    نيچه‌ : همسايه‌ي‌ ما، همسايه‌ي‌ ما نيست‌، همسايه‌ي‌ همسايه‌ي‌ ماست‌. هر ملت‌ چنين‌ مي‌انديشد.     ::    دكارت‌ : خدا وجود دارد و تصورات‌ واضح‌ و متمايز را نيز تضمين‌ مي‌كند. من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز، مي‌فهمم‌ كه‌ خدا وجود دارد.     ::    بودا : شما بايد، خود، بكوشد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.
آرشيو کاريکاتور

فلسفیدن !

لطفا در صورت تمایل در پیوند با این کاریکاتور به سوال زیر پاسخ دهید :

از دیدگاه فیلسوفان یونان , تفکر فلسفی چگونه آغاز می شود ؟

کد مطلب: 1663

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

amir_sehhati_69@yahoo.com
از نظر من این عکس عکسی فلسفی نیست. چرا که یک فیلسوف واقعی نمی گه که ای کاش دو یا سه کتاب فلسفی با خودم میاوردم!! می گه ای کاش بیست یا سی تا دفترچه یادداشت میاوردم تا احساسمو در این لحظه می نوشتم و دیدگاهمو روی ورق میاوردم.....!!!!!!!
دوشنبه 6 تير 1390 ساعت 04:10
amir_sehhati_69@yahoo.com
از نظر من این عکس عکسی فلسفی نیست. چرا که یک فیلسوف واقعی نمی گه که ای کاش دو یا سه کتاب فلسفی با خودم میاوردم!! می گه ای کاش بیست یا سی تا دفترچه یادداشت میاوردم تا احساسمو در این لحظه می نوشتم و دیدگاهمو روی ورق میاوردم.....!!!!!!!
دوشنبه 6 تير 1390 ساعت 04:10
زيبا... يوناني ميگويد زيبا و زيبا ظاهر ميشود...
اما لحظه اي بعد زيبا زشت مينمايد و يوناني فرياد زنان از ترس رفتن زيبا مي پرسد....
خير... يوناني ميگويد خير و خير ظاهر ميشود...
اما لحظه اي بعد خير شر مي شود و يوناني فرياد زنان از ترس رفتن خير مي پرسد....
عدالت... يوناني ميگويد عدالت و عدالت ظاهر ميشود...
..........................................................
........................................................
يوناني سوار بر اسب تراژيك «من» ميپرسد چون ميداند زيبا زيباست و زشت زشت.....
ايراني سوار بر اسب ترديد و به دنبال چيزي كه انگار يوناني آزادي است مي پرسد و اميدوار است كه پرسيده باشد.....
ايده هاتوسط يك شواليه ي يوناني از سرزمين خدايان ربوده شدند و فلسفه پديد آمد. اما ديگران تنها در روياي اسب آزادي كه شواليه سوار بود فلسفيدند و ايده ها را به خاك سپردند.
و اي كاش شواليه اي ديگر!!!!!
يكشنبه 22 خرداد 1390 ساعت 16:29
مي‌توان گفت آغاز تفكر فلسفي فلاسفه يونان تفكر در طبيعت بود. آنها به دنبال يافتن روابط منطقي در طبيعت بودند و معمولا سعي بر توجيه اين روابط داشتند، پس تفكر به طبيعت نوعي تفكر فلسفي مي‌توانست باشد.
جمعه 13 خرداد 1390 ساعت 13:57
sadeghfallah4415@yahoo.com
اینکه تفکر فلسفی چگونه آغاز میشه ربطی به کاریکاتور فوق نداره ! به قول کانت : فلسفه تعلیم اندیشه ها نیست ، فلسفه تعلیم اندیشیدن است .
پس بالای قله رفتن و انجا نشستن و به دور دستها خیره شدن و احیانأ فی المجلس قرائت کتب فلسفی نیز نمودن ، از ملزومات تفکر فلسفی نیست چرا که انسان در هر نقطه و مکان و گوشه و زاویه هم می تواند تفکر فلسفی داشته باشد !!
جمعه 13 خرداد 1390 ساعت 00:11

12345678910