خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستي‌ گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : هنگامي‌ كه‌ زاييده‌ مي‌شوند، آرزوي‌ زندگي‌ كردن‌ دارند و سرنوشت‌ (مرگ‌) خود را پذيرفتن‌؛ يا بيشتر از آن‌ آسودن‌ و فرزنداني‌ پشت‌ سر مي‌نهند كه‌ بار ديگر با سرنوشت‌ (مرگ‌) روبه‌رو مي‌شوند.     ::    دكتر شريعتي‌ : روشنفكران‌ ما هميشه‌ مأيوسند! مي‌گويند هجده‌ سال‌ پيش‌ چند دفعه‌ در خيابان‌ جيغ‌ و داد كرديم‌، ديديم‌ فايده‌اي‌ ندارد، مأيوس‌ شديم‌! ما حق‌ نداريم‌ مأيوس‌ شويم‌.     ::    بودا : در پي‌ پستيها مرو. در بي‌دردي‌ زندگي‌ مكن‌. نظرِ نادرست‌ را دنبال‌ مكن‌. دوستِ دنيا مباش‌.     ::    علامه‌ طباطبايي‌ : عالم‌ مثال‌، مرتبه‌اي‌ از وجود است‌ كه‌ ميان‌ عالم‌ عقلي‌ و عالم‌ ماده‌ قرار گرفته‌ است‌. از نظر مشايين‌، اين‌ عالم‌ آخرين‌ عالم‌ از عقول‌ طولي‌ است‌ (به‌ نام‌ عقل‌ فعال‌) اما از نظر اشراقيين‌، اين‌ عالم‌ را بعضي‌ از عقول‌ عرضي‌ به‌ وجود آورده‌اند.     ::    هراكليت‌ : هنگامي‌ كه‌ زاييده‌ مي‌شوند، آرزوي‌ زندگي‌ كردن‌ دارند و سرنوشت‌ (مرگ‌) خود را پذيرفتن‌؛ يا بيشتر از آن‌ آسودن‌ و فرزنداني‌ پشت‌ سر مي‌نهند كه‌ بار ديگر با سرنوشت‌ (مرگ‌) روبه‌رو مي‌شوند.     ::    دكتر شريعتي‌ : در قرون‌ وسطي‌ معتقد بودند كه‌ يك‌ قدري‌ از ذات‌ روح‌ القدس‌ (Saint Esprit) در برخي‌ آدمها حلول‌ كرده‌ و آنها را جزو طبقه‌ روحانيون‌ نموده‌ است‌ و حق‌ حاكميت‌ بر بشر را به‌ اين‌ طبقه‌ داده‌ است‌. يعني‌ آنان‌ نماينده‌ خداوند روي‌ زمين‌ بودند.     ::    بودا : اين‌ دلِ من‌ پيش‌ از اين‌ چنان‌ كه‌ مي‌خواست‌، كام‌ او بود و خوش‌ داشت‌، مي‌گشت‌. اكنون‌ آن‌ را به‌ تمامي‌ به‌ فرمان‌ خود دارم‌، به‌ كردارِ، پيلباني‌ كه‌ مهارِ فيلِ مست‌ را نگاه‌ داشت‌ و او را به‌ فرمان‌ واداشت‌.     ::    بودا : خوب‌ است‌ فضيلتي‌ كه‌ تا پيري‌ دوام‌ آورد؛ خوب‌ است‌ ايماني‌ كه‌ بيخي‌ استوار دارد؛ خوب‌ است‌ رسيدن‌ به‌ فراشناخت‌؛ خوب‌ است‌ بد نكردن‌.     ::    نيچه‌ : اي‌ فرزانه‌ در مقام‌ اخترشناس‌ - تا ستارگان‌ را چيزي‌ «بر فراز خويش‌» مي‌بيني‌، چشم‌ اهل‌ معرفت‌ در تو نيست‌.
استاد فلسفهآرشيو مطلب

سيدمحمد خامنه‌اي‌

استاد سيدمحمد خامنه‌اي‌، فرزند بزرگ‌ آيت‌اللّه‌ حاج‌ سيدجواد حسيني‌خامنه‌اي‌، در سال‌ شمسي‌، در مشهد مقدس‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود، وي‌ پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ي‌ مقدمات‌ و سطح‌ علوم‌ ديني‌، در حوزه‌ي‌ علميه‌ي‌ مشهد در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ حضرات‌ آيات‌ سيدمحمد هادي‌ ميلاني‌، شيخ‌ هاشم‌ قزويني‌ و ميرزا جواد تهراني‌ شركت‌ كرد و سپس‌ با مهاجرت‌ به‌ قم‌ و بهره‌مندي‌ از محضر استادان‌ بزرگي‌ چون‌: آيات‌ عظام‌ بروجردي‌ و امام‌ خميني‌ و ديگران‌، دوره‌هاي‌ عالي‌ فقه‌ و اصول‌ را به‌ پايان‌ برد. فلسفه‌ و عرفان‌ را نيز از محضر فيلسوف‌ و عارف‌ بزرگ‌ علامه‌ سيدمحمدحسين‌ طباطبايي‌ فرا گرفت‌. او علاوه‌ بر فراگيري‌ اين‌ علوم‌ و معارف‌، در دانشكده‌ي‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و به‌ دريافت‌ ليسانس‌ حقوق‌ نائل‌ شد.
استاد خامنه‌اي‌ در مبارزات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ 1330 به‌ بعد شركت‌ فعال‌ جست‌ و در پي‌ آن‌ از مواضع‌ روحانيت‌ و نقش‌ آيت‌ اللّه‌ كاشاني‌ در نهضت‌ ملي‌ حمايت‌ كرد.
در پشتيباني‌ از نهضت‌ امام‌خميني‌ نيز در شمار پيشگامان‌ قيام‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ قررا گرفت‌. در 1351 با همكاري‌ و همراهي‌ گروهي‌ از فضلاي‌ قم‌ مؤسسه‌ي‌ تحقيقاتي‌ حقوق‌ اسلام‌ را در سطح‌ عالي‌ بين‌المللي‌ تأسيس‌ كرد. پس‌ از دستگيري‌ برخي‌ از افراد مؤسسه‌ي‌ ياد شده‌ توسط‌ ساواك‌، وي‌ به‌ دعوت‌ استاد شهيد مرتضي‌ مطهري‌ در حسينه‌ي‌ ارشاد به‌ كارهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ پرداخت‌ و در نتيجه‌ به‌ تأليف‌ آثاري‌ ارجمند در رشته‌ي‌ فقه‌ و حقوق‌ و تفسير توفيق‌ يافت‌.
استاد خامنه‌اي‌ در آستانه‌ي‌ انقلاب‌اسلامي‌ به‌ عنوان‌ وكيل‌ مدافع‌ دادگستري‌، در محاكم‌ نظامي‌ فرمايشي‌ به‌ دفاع‌ از جوانان‌ زنداني‌ پرداخت‌. وي‌ از راه‌ جمعيت‌ حقوقدانان‌ ايراني‌ و كميته‌ي‌ دفاع‌ از زندانيان‌ سياسي‌ كه‌ خود از مؤسسين‌ آنها بود به‌ كمك‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و مصاحبه‌ با جرايد دنيا، به‌ افشاگري‌ جنايات‌ رژيم‌ پهلوي‌ پرداخت‌.
بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ با مشاهده‌ي‌ انحراف‌ در كار اين‌ جمعيت‌، از آن‌ كنار گرفت‌ و هيئت‌ مربور را منحل‌ ساخت‌.
وي‌ پس‌ از استقرار جمهوري‌ اسلامي‌ در سمتهاي‌ گوناگوني‌ انجام‌ وظيفه‌ كرده‌ است‌ كه‌ از آن‌ شمار است‌:
نماينده‌ي‌ مردم‌ مشهد در مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسي‌، نماينده‌ي‌ نخستين‌ دوره‌ي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و رياست‌ گنگره‌ي‌ صدرالمتألهين‌ شيرازي‌ و... استاد خامنه‌اي‌ تاكنون‌ آثار زير را نگارش‌ نموده‌ و اكثر آنها انتشار يافته‌ است‌:
1- ترجمه‌ي‌ كتاب‌ ويژگيهاي‌ ايدئولوژي‌ - اثر سيد قطب‌،
2- خداشناسي‌ (دين‌ و دين‌ باوري‌، ج‌ 1)،
3- نبوت‌ (دين‌ و دين‌ باوري‌، ج‌ 2)،
4- بيمه‌ در حقوق‌ اسلام‌،
5- حج‌ از نگاه‌ حقوق‌ بين‌الملل‌،
6- علل‌ و صلح‌ جهاني‌،
7- ترجمه‌ي‌ تفسير الميزان‌، ج‌ 2،
8- نظام‌ مالياتي‌ اسلام‌،
9- شرح‌ و تفسير نهج‌البلاغه‌،
10- مالكيت‌ عمومي‌،
11- اقطاع‌ يا حقوق‌ تقسيم‌ اراضي‌ دولتي‌،
12- حقوق‌ زن‌،
13- حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌،
14- مقالات‌ حقوق‌،
15- حقوق‌ بين‌الملل‌ اسلام‌،
16- قواعد فقهي‌ براي‌ رشته‌ حقوق‌،
17- جامعه‌شناسي‌ خانواده‌،
18- تصحيح‌ و ترجمه‌ي‌ كتاب‌ المظاهر الالهية‌ و...،

کد مطلب: 264

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين