خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟     ::    هراكليت‌ : مرگ‌ است‌ آنچه‌ كه‌ در بيداري‌ مي‌بينيم‌. اما آنچه‌ را خوابيده‌ مي‌بينيم‌ رؤياست‌.     ::    هايدگر : اين‌ مرگ‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ برابري‌ و بي‌اهميتي‌ همه‌ي‌ امور را نشان‌ مي‌دهد.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : انقلاب‌ اسلامي‌ در كشورما، انقلاب‌ بسيار پرشوري‌ بود، پرهيجان‌ بود، پر از عشق‌ بود، اما فقر تئوريك‌ داشت‌، و اين‌ فقر تئوريك‌ يعني‌ كمبود همان‌ سهمي‌ كه‌ عقل‌، بايد نسبت‌ به‌ آن‌ اداء كند و همچنان‌، اين‌ فقر، باقي‌ مانده‌ است‌.     ::    بودا : كُهن‌دژي‌ است‌ بر آورده‌ از استخوان‌؛ و اندودي‌ از گوشت‌ و خون‌ بر آن‌، در او نشسته‌ پيري‌ و مرگ‌، مني‌ و فريب‌.     ::    بودا : بوي‌ خوش‌ سلوك‌، بسي‌ نيكوتر و برتر از بوي‌ صندل‌ يا نيلوفرِ آبي‌ و ياس‌ است‌.     ::    كانت‌ : ميان‌ همه‌ي‌ ايده‌هاي‌ خردنظري‌، آزادي‌ تنها ايده‌اي‌ است‌ كه‌ امكان‌ آن‌ را به‌ طور آزاد از تجربه‌، مي‌شناسيم‌.     ::    بودا : در پي‌ پستيها مرو. در بي‌دردي‌ زندگي‌ مكن‌. نظرِ نادرست‌ را دنبال‌ مكن‌. دوستِ دنيا مباش‌.     ::    غزالي‌ : مرگ‌ تجربه‌اي‌ مألوف‌ نيست‌ و فرصت‌ آزمودن‌ مرگ‌ از انسان‌ دريغ‌ شده‌ است‌.     ::    هراكليت‌ : دهر كودكي‌ است‌ كه‌ نرد مي‌بازد؛ پادشاهي‌ يك‌ كودك‌!
آرشيو کاريکاتور

دكارت در آخرت !

لطفا در صورت تمايل ، به پرسش زير در پيوند با اين كاريكاتور ، پاسخ بدهيد : نوآوري دكارت در فلسفه چه بود و مرادش از « من فكر مي كنم پس هستم» ، اشاره به كدام تز فلسفي دارد ؟

کد مطلب: 1345

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

raha_majlesi2001@yahoo.com
نوآوري وي يادآوري به خود است.رجوعي دوباره به خود وداشته هاي خود.من فكرميكنم توجه وي به حرف سقراط است اينكه خودت رابشناس.كه بنا به فكر من توجه به فلسفه دكارت حدافراطي اومانيسم رابه بارنشاند.
سه شنبه 25 فروردين 1388 ساعت 15:17
ehz110@yahoo.com
مرجعیت عقل نقاد:
این جمله معروف اشاره به این دارد که :
تنهاانسان موجود قادر به تفکر و نقد است پس اگر تفکری برای کسی یا چیزی متصور شود آن کس یا چیز حایز هستی و وجود است.
دوشنبه 24 فروردين 1388 ساعت 01:10
اگر عقلاني بودن جواز موجوديت چيزها بود ! دنيا خلاصه مي شد به مزرعه اي بسيار بزرگ از سويا :-)
جمعه 21 فروردين 1388 ساعت 15:11