خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : كيست‌ كه‌ به‌ خاطر نام‌ نيك‌، خويشتن‌ را يكبار، قرباني‌ نكرده‌ باشد.     ::    هگل‌ : مسيحيّت‌، دشمن‌ شادكامي‌ و آزادي‌ بشر و بي‌اعتنا به‌ زيبايي‌ است‌.     ::    بودا : گُل‌ چينِ پراكنده‌ دل‌ را مرگ‌ چنان‌ درربايد كه‌ سيلابي‌ روستاي‌ خفته‌ را.     ::    هراكليت‌ : شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا كراتيلوس‌ در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : نسبت‌، انسان‌ را جانور مكلف‌ مي‌داند و مدرنيته‌، انسان‌ را جانور محق‌، تعريف‌ مي‌كند.     ::    بودا : در ميان‌ غافلان‌، هشيار و در ميان‌ خواب‌آلودگان‌، بيدار، دانا پيش‌ مي‌رود به‌ كردار يكي‌ باره‌ي‌ تيزتك‌ كه‌ يابويي‌ را پسِ پشت‌ مي‌گذارد.     ::    گزنوفون‌ : يك‌ خدا هست‌ در ميان‌ خدايان‌ و آدميان‌، كه‌ بزرگ‌ترين‌ است‌. نه‌ در پيكر همانند ميرندگان‌ است‌ نه‌ در انديشه‌.     ::    هراكليت‌ : افتخارها، خدايان‌ و آدميان‌ را برده‌ مي‌سازد.     ::    هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    هراكليت‌ : ما در يك‌ رودخانه‌، هم‌ پا مي‌گذاريم‌ و هم‌ نمي‌گذاريم‌. ما هم‌ هستيم‌ هم‌ نيستيم‌.
آرشيو کاريکاتور

دكارت در آخرت !

لطفا در صورت تمايل ، به پرسش زير در پيوند با اين كاريكاتور ، پاسخ بدهيد : نوآوري دكارت در فلسفه چه بود و مرادش از « من فكر مي كنم پس هستم» ، اشاره به كدام تز فلسفي دارد ؟

کد مطلب: 1345

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

raha_majlesi2001@yahoo.com
نوآوري وي يادآوري به خود است.رجوعي دوباره به خود وداشته هاي خود.من فكرميكنم توجه وي به حرف سقراط است اينكه خودت رابشناس.كه بنا به فكر من توجه به فلسفه دكارت حدافراطي اومانيسم رابه بارنشاند.
سه شنبه 25 فروردين 1388 ساعت 15:17
ehz110@yahoo.com
مرجعیت عقل نقاد:
این جمله معروف اشاره به این دارد که :
تنهاانسان موجود قادر به تفکر و نقد است پس اگر تفکری برای کسی یا چیزی متصور شود آن کس یا چیز حایز هستی و وجود است.
دوشنبه 24 فروردين 1388 ساعت 01:10
اگر عقلاني بودن جواز موجوديت چيزها بود ! دنيا خلاصه مي شد به مزرعه اي بسيار بزرگ از سويا :-)
جمعه 21 فروردين 1388 ساعت 15:11