خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
اقبال‌ لاهوري‌ : اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود     ::    هراكليت‌ : شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا كراتيلوس‌ در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : نسبت‌، انسان‌ را جانور مكلف‌ مي‌داند و مدرنيته‌، انسان‌ را جانور محق‌، تعريف‌ مي‌كند.     ::    بودا : رهرو با تني‌ آرام‌، گفتاري‌ آرام‌ و انديشه‌اي‌ آرام‌، نيكْ مجموع‌، و چيزهاي‌ اين‌ جهاني‌ را رها كرده‌، او را آرامش‌ يافته‌ مي‌خوانند.     ::    داوري‌ اردكاني‌ : شك‌ دكارت‌ با شك‌ غزالي‌ فرق‌ دارد و اگر كسي‌ مي‌خواهد «تقريرات‌ دكارت‌» با «المنقذ من‌ الضلال‌» مقايسه‌ كند بايد به‌ اصل‌ و آغاز و مقاصد و نتايجي‌ كه‌ از اين‌ دو اثر حاصل‌ شده‌ است‌، توجه‌ كند و صرف‌ عبارات‌ ظاهر و ظواهر الفاظ‌ را در نظر نياورد.     ::    بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    بودا : مرد روشن‌ به‌ هشياري‌، غفلت‌ از خود دور كند، از برجِ بلند فرزانگي‌ بالا رود، بي‌اندوه‌ و دور از اندوهِ اندوهگينان‌. از آن‌ فراز در نادانان‌ چنان‌ فرو نگرد كه‌ كوه‌نشيني‌ هامونْنشينان‌ را.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : آدميان‌ را دو چيز هلاك‌ كرد:طلب‌ عزّ و خوف‌ درويشي‌.     ::    بودا : اين‌ دلِ من‌ پيش‌ از اين‌ چنان‌ كه‌ مي‌خواست‌، كام‌ او بود و خوش‌ داشت‌، مي‌گشت‌. اكنون‌ آن‌ را به‌ تمامي‌ به‌ فرمان‌ خود دارم‌، به‌ كردارِ، پيلباني‌ كه‌ مهارِ فيلِ مست‌ را نگاه‌ داشت‌ و او را به‌ فرمان‌ واداشت‌.     ::    بودا : حكومت‌ بر روحيه‌ ناپايدار دشوار است‌؛ چه‌، آن‌ به‌ هر جا بخواهد مي‌رود. تسلط‌ بر روحيه‌، كار شايسته‌اي‌ است‌؛ آن‌ را آرام‌ و نيك‌بختي‌ را تأمين‌ مي‌كند.
استاد فلسفهآرشيو مطلب

محمد سعيد حنايي‌ كاشاني‌

محمد سعيد حنايي‌ كاشاني‌
گروه‌ فلسفه‌، دانشكده‌ي‌ ادبيات‌ و علوم‌ انساني‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ (دانشگاه‌ ملي‌ سابق‌)
آدرس‌: تهران‌، اوين‌ كدپستي‌ 1983963113
تلفن‌ دفتر: 29902479 (021)
پست‌ الكترونيك‌: akashani@cc.sbu.ac.ir

fallosafah@ hotmail.com
متولد 25 مهر ماه‌ سال‌، 1338 در مشهد.
تحصيلات‌
1- كارشناسي‌ فلسفه‌، دانشگاه‌ ملي‌ (شهيد بهشتي‌)
2- كارشناسي‌ ارشد فلسفه‌، دانشگاه‌ تهران‌
سوابق‌
1- 1369-1365؛ دستاير ويراستار در مركز نشر دانشگاهي‌
2- 1382-1370؛ ويراستار در مركز نشر دانشگاهي‌
3- 1370 به‌ بعد؛ مربي‌ در گروه‌ فلسفه‌، دانشكده‌ي‌ ادبيات‌ و علوم‌ انساني‌، دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌
ترجمه‌ها
1- جوئل‌ ل‌. كرمر، احياي‌ فرهنگي‌ در عهد آل‌ بويه‌: انسان‌گرايي‌ در عصر رنسانس‌ اسلامي‌ ، مركز نشر دانشگاهي‌، 1375.
2- جان‌ مك‌ كواري‌، مارتين‌ هايدگر ، گرّوس‌، 1376.
3- بيردزلي‌ و هاسپرس‌، تاريخ‌ و مسائل‌ زيبا شناسي‌ ، هرمس‌، 1376.
4- ايان‌ هندرسن‌، رودلف‌ بولتمان‌ ، گرّوس‌، 1377.
5- جان‌ مك‌ كواري‌، فلسفه‌ي‌ وجودي‌ ، هرمس‌، 1377.
6- ريچاد ا. پالمر، علم‌ هرمنوتيك‌ ، هرمس‌، 1377؛ چ‌ دوم‌، پاييز 1382.
7- هايدگر و ديگران‌، زرتشت‌ نيچه‌ كيست‌؟ و مقالات‌ ديگر، هرمس‌، 1378؛ چ‌ دوم‌ پاييز 1382.
8- جوئل‌ ل‌. كرمر، فلسفه‌ در عصر رنسانس‌ اسلامي‌ : ابوسليمان‌ سجستاني‌ و مجلس‌ او ، مركز نشر دانشگاهي‌، 1379.
9- رابرت‌ سولومون‌، فلسفه‌ي‌ اروپايي‌ از نميه‌ي‌ دوم‌ قرن‌ هجدهم‌ تا واپسين‌ دهه‌ي‌ قرن‌ بيستم‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 7)، قصيده‌، 1379.
10- جني‌ تايشمن‌ و گراهام‌ وايت‌ (ويراستار)، فلسفه‌ي‌ اروپا در عصر نو ، نشر مركز، 1379.
11- ترنس‌ اروين‌، تفكر در عهد باستان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 1)، قصيده‌، 1380.
12- جان‌ سالوين‌ پاپيرو، ليبراليسم‌؛ معنا و تاريخ‌ آن‌ ، نشر مركز، 1380.
13- ديويد لاسكِم‌، تفكر در دوره‌ي‌ قرون‌ وسطي‌ ، (تاريخ‌ فلسفه‌ غرب‌ 2).
14- ديميتري‌ گوتاس‌، تفكر يوناني‌ فرهنگ‌ غربي‌ ، مركز نشر دانشگاهي‌.
15- محمدهاشم‌ كمالي‌، آزادي‌ بيان‌ در اسلام‌ (مجموعه‌ مقالات‌)، قصيده‌ سرا، 1381.
16- براين‌ پ‌. كوپنهيور و چالز ب‌. اشميت‌، فلسفه‌ در دوره‌ي‌ رنسانس‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 3)، قصيده‌ سرا، 1382.
ويرايشها
1- ماجد فخري‌، سير فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ي‌ گروه‌ مترجمان‌ (به‌ همراه‌ ترجمه‌ي‌ سه‌ فصل‌ از كتاب‌)، مركز نشر دانشگاهي‌، 1372.
2- سبحان‌ خليفات‌، رسائل‌ ابوالحسن‌ عامري‌ ، ترجمه‌ي‌ مهدي‌ تدين‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1375.
3- ماكس‌ آپل‌، شرحي‌ بر تمهيدات‌ كانت‌ ، ترجمه‌ي‌ محمدرضا بهشتي‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1375.
4- پوستوس‌ هارتناك‌، نظريه‌ي‌ معرفت‌ در فلسفه‌ي‌ كانت‌ ، ترجمه‌ي‌ غلامعلي‌ حداد عادل‌، فكر روز، 1376.
5- فريتس‌ ماير، ابوسعيد ابوالخير : حقيقت‌ و افسانه‌ ، ترجمه‌ي‌ مهر آفاق‌ بايبوردي‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1378.
6- براين‌ ديويس‌، درآمدي‌ به‌ فلسفه‌ي‌ دين‌ ، ترجمه‌ي‌ مليحه‌ صابري‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1378.
در دست‌ تأليف‌
1- يك‌ فيلم‌، يك‌ تأويل‌: تصويرگري‌ مابعدالطبيعه‌ي‌ عصر نو در «مسافران‌» بيضايي‌ (در دست‌ آماده‌سازي‌)، 1382.
2- راهي‌ كه‌ معلوم‌ نيست‌ به‌ كجا مي‌رسد! هايدگر و تعريف‌ فلسفه‌ (در دست‌ آماده‌سازي‌)، 1382.
(متفرقه‌ ترجمه‌)
1- ماجد فخري‌، «فارابي‌ و برهان‌ وجودي‌»، تحقيقات‌ اسلامي‌، بنياد دايرة‌المعارف‌ اسلامي‌ ، سال‌ چهارم‌، ش‌ 1و2، 1369.
2- ديميتري‌ گوتاس‌، «كتاب‌ ميهماني‌ افلاطون‌ در آثار عربي‌»، معارف‌ ، مركز نشر دانشگاهي‌، سال‌ هفتم‌، ش‌ 1، 1369.
3- ساموئل‌ م‌. تامپسون‌، «مسئله‌ي‌ عينت‌ در نزد هيوم‌ و لاك‌ و كانت‌»، پژوهشنامه‌ي‌ دانشكده‌ي‌ ادبيات‌، دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ ، ش‌ 10 و 11، 1371.
4- فان‌ ا. هاروي‌، «نظريه‌ي‌ هرمنيوتيك‌»، پژوهشنامه‌ي‌ دانشكده‌ي‌ ادبيات‌، دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ ، ش‌ 14، 1372.
5- هانس‌ - گئورگ‌ گادامر، «شعر و محاكات‌»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 19، 1369.
6- هانس‌ - گئورگ‌ گادامر، «فلسفه‌ و شعر»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد ش‌ 21، 1371.
7- ديويد فارل‌ كرل‌، «هنر و حقيقت‌ در ناسازگاري‌ هول‌انگيز»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 21، 1371.
8- ماجدي‌ فخري‌، سير فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌ ، ترجمه‌ي‌ فصلنامه‌ي‌ دوم‌ و پنجم‌ و بندهاي‌ 2 و 3 و 4 از فصل‌ دوازدهم‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1372.
9- روبرت‌ ك‌. سولومون‌، «هوسول‌ و واپس‌ تافتن‌ به‌ فلسفه‌ي‌ استعلايي‌»، كيهان‌ انديشه‌ ، ش‌ 55، 1373.
10- چالز جنكس‌، «پست‌ آوانگارد»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 21، 1371.
11- الگ‌ گرابار، «مسجد، نمونه‌ي‌ هنر ديني‌ در اسلام‌»، فصلنامه‌ي‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 26، 1373.
12- ريچارد اتينگهاوزن‌، «زيبايي‌ از نظر غزالي‌»، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 27، 1373.
13- وجدان‌ علي‌، «هنرهاي‌ تجسمي‌ در لبنان‌»، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 27، 1373.
14- مستنصر مير، «قصه‌ي‌ يوسف‌ در قرآن‌»، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 28، 1374.
15- سيد حسين‌ نصر، «هنر و معنويت‌ اسلامي‌، فصلنامه‌ هنر ، معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد، ش‌ 28، 1374.
16- نصراللّ'ه‌ پورجوادي‌، «سابقه‌ي‌ تاريخي‌ عكس‌ رخ‌ يار در شعر عرفاني‌ فارسي‌»، كلمه‌ ، ش‌ 11، 1373.
17- رابرت‌ ب‌. پي‌ پين‌، «نيچه‌ و خاستگاه‌ مفهوم‌ مدرنيسم‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11، 1373.
18- فردريك‌ بارنارد، «نظريه‌هاي‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ در عصر جديد»، نامه‌ي‌ فرهنگ‌ ، ش‌ 14 و 15، 1373.
19- موريس‌ كرنستن‌، «تسامح‌ و تساهل‌»، نامه‌ي‌ فرهنگ‌ ، ش‌ 28، 1376.
20- رابرت‌ ب‌. پي‌ پين‌، «هايدگر و مفهوم‌ مدرنيسم‌: عصر بي‌ معنايي‌ تمام‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11و 12، 1375.
21- گايل‌ سوفر، «هايدگر، انسان‌گرايي‌، تفكيك‌ / تخريب‌ تاريخ‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11 و 12، 1375.
22- ويلهلم‌ اس‌ و ورتسر- هيوجي‌ سيلورمن‌، «تصويرگرير: نقوش‌ تفكر»، در نظريه‌هاي‌ زيباشناسي‌ فيلم‌ ، انتشارات‌ بنياد سينمايي‌ فارابي‌، 1376.
23- پيتر والاس‌ پرستون‌، «مفهوم‌ اخلاقي‌- سياسي‌ توسعه‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 13، 1377.
24- جان‌ گلن‌ گري‌، «شاعران‌ و متفكران‌: جايگاه‌شان‌ در فلسفه‌ي‌ مارتين‌ هايدگر»، ارغنون‌ ، ش‌ 14، 1377.
25- كريستيان‌ اشميت‌، «اعتقاد در شعر»، ارغنون‌ ، ش‌ 14، 1377.
26- ميشل‌ فوكو، «نقد چيست‌؟» ارغنون‌ ، ش‌ 14، 1377.
27- ا. ك‌. گراهام‌، (هستي‌» در زبان‌شناسي‌ و فلسفه‌: تحقيقي‌ مقدماتي‌)،
متفرقه‌ (تأليف‌ و نقد كتاب‌)
1- «هايدگر، انسان‌، هستي‌»، ارغنون‌ ، ش‌ 11 و 12 1375.
2- «خشونت‌ و تكنولوژي‌»- (پاسخ‌ به‌ اقتراح‌)، كيان‌ (ويژه‌ نامه‌ي‌ دين‌، مدارا و خشونت‌)، ش‌ 45، 1377.
3- (من‌ فرد هستم‌: عاشورا و موقعيت‌ تراژيك‌ «تراژدي‌ فرد و نظام‌ در آنتيگونه‌، مردي‌ براي‌ تمام‌ فصلها، جادوگران‌ شهر سالم‌، عاشورا: يك‌ مقايسه‌:») كيان‌ ، ش‌ 46، 1378.
4- «مدينه‌ي‌ احرار، درباره‌ي‌ ليبراليسم‌، استبداد شرقي‌، اسلام‌»، كيان‌ ، ش‌ 48، 1378.
5- «ايمان‌ بد: درباره‌ي‌ ترجمه‌ي‌ يك‌ اصطلاح‌ در فلسفه‌ي‌ سارتر»، جهان‌ كتاب‌ 82-81 (تيرماه‌ 1378)، ص‌ 17.
6- «مرده‌شناسي‌ انديشه‌هاي‌ مرده‌: درباره‌ي‌ هستي‌شناسي‌ / عرفان‌ و رندي‌ ] و [ حافظ‌»، نشر دانش‌ ، سال‌ هجدهم‌، شماره‌ي‌ دوم‌، تابستان‌ 1380، ص‌ 45-35.
7- ترجمه‌ي‌ حدود 50 مقاله‌ از ايرانيكا براي‌ دانشنامه‌ي‌ جهان‌ اسلام‌ در سالهاي‌ 1367 تا 1369 (چاپ‌ شده‌ با نام‌ سعيد كاشاني‌)، نگارش‌ نقد فيلم‌ و ترجمه‌ي‌ مقالات‌ سينمايي‌ براي‌ فصلنامه‌ي‌ فارابي‌ در سالهاي‌ 1368 تا 1373 (چاپ‌ شده‌ با نام‌ سعيد كاشاني‌) و نگارش‌ نقد و معرفي‌ كتاب‌ در نشر دانش‌ از 1372 به‌ بعد.
در دست‌ ترجمه‌
1- رابرت‌ سالومون‌ و كاتلين‌ هيگينز، تاريخ‌ فلسفه‌، از ديدگاه‌ چند فرهنگي‌ ، نشر مركز، بهار 1382.
2- نورمن‌ بري‌، ليبراليسم‌ كلاسيك‌ وليبرتارينيسم‌ ، نشر مركز.
3- رابين‌ جورج‌ كالينگوود، فلسفه‌ي‌ هنر ، روزنه‌.
4- جان‌ كاتينگهام‌، عقل‌گرايان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 4).
5- ر.س‌. وولهارس‌، تجربه‌گرايان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 5).
6- جان‌ اسكروپسكي‌، فلسفه‌ي‌ انگليسي‌ زبان‌ (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 6).
7- تامس‌ بالدوين‌، فلسفه‌ي‌ معاصر (تاريخ‌ فلسفه‌ي‌ غرب‌: 8)، قصيده‌ سرا.
8- هانا آرنت‌، ميان‌ گذشته‌ و آينده‌ ، مركز بازشناسي‌ ايران‌ و اسلام‌.
9- هانا آرنت‌، بحرانهاي‌ جمهوري‌ ، مركز بازشناسي‌ ايران‌ و اسلام‌.
10- جوزف‌ بلايشر، هومنوتيك‌ معاصر نشر ، روزنه‌.

کد مطلب: 262

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

استاد گرامی شجاعت وجسارت وغیرتمندی شما قابل تحسین است ولی حضورتان یک نیاز به اعتقاد من ماموریت شما چیز دیگریست .
شنبه 30 ارديبهشت 1391 ساعت 05:03
maryamfatahi85@yahoo.com
استاد حنايي خيلي دوست دارم به دونم روشنفكر كي وچي مي دونيد
شنبه 19 آذر 1390 ساعت 13:15
kianpha@yahoo.com
استاد بزرگوار
با عرض سلام و ادب
من یک بنده خدا که ماهی 150 هزار تومان به شرکت بلاگفا پول میدهم
تا آدرس وبلاگی را تبلیغ کند که جوانان را کمی آموزش اخلاق در زندگی میدهد
تقریبا روزانه 250 جوان - ماهانه 7500 جوان و سالانه
نود هزار جوان از آن بازدید و از مطالب آن بهره مند میشوند
با توجه به اینکه آمار نود هزار آمار بالایی است
لذا از شما خواهش میکنم
با توجه به علمی که خدا به شما لطف کرده
نظرتان را در مورد بهبود وبلاگ ارائه کنید
تا سالانه نود هزار جوان کم سن و سال از تاثیر فرمایشات شما بیشتر به بالندگی برسند
خدا اجر و خیرتان دهد
کیان
لطفا از این صفحه بازدید بفرمایید
www.100raz.blogfa.com
چهارشنبه 27 مهر 1390 ساعت 00:43
سلام لطفا ليست كتايهاي در مورد آزادي را براي من به آدرس من بفرستيد
يكشنبه 20 دي 1388 ساعت 19:11
rahmat_mahmoodi90@yahoo.com
استادحنايي براي بالابردن اطلاعات درموردفلسفه چه
پیشنهادي داريد
باتشكر
شنبه 21 آذر 1388 ساعت 23:47

12