فلسفیدن !


لطفا در صورت تمایل در پیوند با این کاریکاتور به سوال زیر پاسخ دهید :

از دیدگاه فیلسوفان یونان , تفکر فلسفی چگونه آغاز می شود ؟
کد مطلب: 1663

آدرس خبر: http://www.iptra.ir/vdcezxp8jh8p.html

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت http://www.iptra.ir